Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dommerseminaret 2005 Praktisering av regelverket for barn og ungdom Jo Nesse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dommerseminaret 2005 Praktisering av regelverket for barn og ungdom Jo Nesse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dommerseminaret 2005 Praktisering av regelverket for barn og ungdom Jo Nesse

2 Regelverk – og konsekvens •Arrangement 7-12 år: –Utendørssesongen for barn bør vare fra 20. april til 20. september..... –Tyrvingstafetten 17. april.... –Straff – 15 minuttersinnlegget som ble til 1 ½ times innlegg uten forvarsel... –Fritt etter håndboken –Friidrett for barn og ungdom

3 Hva er viktig?....at barn og ungdom synes det er morsomt med friidrett - vi gamle er jo frelst allerede... at foreldrene også synes det er morsomt

4 Foreldrene først •Dagens barn kommer ikke på treningen hvis ikke foreldrene opplever at barnet trives og/eller at de selv har glede av det •Det er imperativt å engasjere foreldrene til trening, konkurranser og dugnader •En vellykket friidrettsorganisasjon i Norge anno 2005 er tuftet på foreldreengasjement

5 Hvordan engasjere foreldre •Foreldrene bør delta i treningen –Tilstedeværelse øker tryggheten for barna –Mange foreldre har svært god idrettslig bakgrunn –Foreldre er billigere i drift enn innleide trenere –Engasjerte foreldre gir større kontinuitet enn innleid hjelp •Må veies opp mot nødvendig faglig progresjon

6 Mer om foreldrene •Foreldre i konkurranser –Friidrettsforeldre er ressurssterke –Friidrettsforeldre blir gode dommere •Superresultater på dommerkurset i høst •Foreldrene kan bedre enn andre veilede barn og ungdom under stevner •Foreldrene er trolig mer motivert enn andre fordi barna likevel skal delta i stevnet –Foreldre bør kunne være med på banen

7 Hvordan få fornøyde foreldre •Foreldrene må inviteres med –være med på oppvarmingen –delta i de uhøytidelige treningsstevnene –invitere til foreldremøter –ha egne fester for de voksne –forsøke å ha meningsfylte dugnader –fellesskap under stevner –få ærlige tilbakespill om barnas progresjon

8 Men så var det barna, da •Barn er bare med så lenge det er morsomt •Aktivitet er viktigere enn teknisk perfeksjon –venting er det verste som finns •Tanken om lek i treningen for de yngste er god, men kravet om ”årntli’” friidrett kommer raskt

9 Konkurranser for barn •Fokus på resultater er fokus på egen fremgang –ikke tyrvingpoeng i resultatlisten for de yngste –”det føres ikke statistikk for 12 år og yngre” •Konkurranser er en viktig del av friidretten, også for de yngste •Konkurranseiver og – instinkt ligger latent

10 Gjennomføring av konkurranser •Målet med konkurransene for de yngste er at barna skal ha glede av deltagelsen og få lyst til å fortsette –For mange av barna begynner friidretten med en konkurranse •barneidrettstevner •Tinestafett •skoleidrettsstevne

11 La oss begynne forfra •Planlegning av stevner –Hva synes barn er morsomt? –Må alle resultater komme i statistikken? –Skal stevnet vare fra morgen til kveld? –Hva kan vi ha av sideeffekter for å holde dem ved teltene – sosiale aspekter er like viktige under stevnet som ved arrangementer mellom stevnedagene

12 Ha en idé med de store stevnene •Det viser seg at spesielle stevner får spesielt god deltagelse –Bamselekene er herlig eksempel

13 Lag et ordentlig tidsskjema •De yngste barna har ikke tilstrekkelig konsentrasjonsspenn til å holde ut en åttetimers dag på friidrettsbanen –Legg øvelsene for de yngste ”back to back” –Er stevnet oppdelt i økter – gjør ferdig alle øvelser for de yngste i løpet av én økt –Det er ikke forbudt å avvikle øvelsene ”hulter til bulter” med aldersgruppenes behov foran hva som er mest praktisk for arrangøren

14 Under stevnet •Yngre utøvere er gjerne med i mange forskjellige øvelser •Blir stresset av øvelseskollisjoner –prøv å unngå dem –vis smidighet hvis de ikke kan unngås!

15 Sørg for rask avvikling •Dagens barn orker ikke å vente •Sørg for å ha en plan for å få god flyt i konkurransen –i Bamselekene klarte de over 200 hopp på 1 ½ time (uten vindmåling....) –Tilstrekkelig antall funksjonærer –Fortell barna på forhånd hvordan gjennomføringen skal skje –God blanding av humør og disiplin

16 Veilede – ikke dømme •”Øvelsesleder/dommer for barn skal være mer veiledende enn dømmende i forhold til friidrettens regler” •Garvede friidrettsdommere må sette seg inn i de nye retningslinjene –ingen skal utelukkes fra deltagelse eller diskes på grunn av regelbrudd. –Barn 12 år og yngre skal veiledes og få nytt forsøk dersom de utfører øvelsen feil

17 Typiske eksempler •Det er ikke nødvendig å dømme ”dødt” hvis en liten kulestøter går behersket ut i fremre del av kuleringen •En liten tass som tråkker på streken i svingen skal ha veiledning, ikke disk •Overtramp i lengde for 10 åringer bør likevel måles •Vi bør jobbe for kvadratisk kastsektor i diskos og slegge for de minste (til 20 meter)

18 Hvem skal være dommer for de yngste? •For å være dommer for barn, må man like å være sammen med barn –Foreldre er som oftest de beste funksjonærene de yngste kan ha –Det er ofte høyt støynivå og lav konsentrasjon – dette må dommeren forholde seg til –Man må ha trening i å veilede og ikke minst stramme opp barn på en konstruktiv måte

19 Hva er viktig i ungdomsstevner •Livslang læring – ungdomskomitéen synes vi skal spesialbehandle utøvere helt opp til 25 år! •Sentralstyret fremmet tingforslag om lave hekker og lett kastredskap i NM for 22- åringer!

20 Hva er egentlig viktig? •Det viktigste med ungdomsstevner er at stevnene arrangeres slik at de unge fortsette å delta i friidrett –Dagens unge vil ha et helt annet lydbilde enn foreldregenerasjonen strengt tatt orker •Intet er nytt under solen... •Speakerrollen kan ikke begrenses til heroldvirksomhet – det må en grad av entertainere til •Lydeffekter og utradisjonelle innslag piffer opp stemningen – se til Sverige

21 Konkurranseformer •Lagkonkurranser og stafetter er trolig minst like viktig her som for de små, men med andre virkemidler og andre konsekvenser

22 Trening for ungdom •Husk at dagens ungdom er utrolig blasert – de har gjort alt, vært alle steder, sett alt på TV eller på PC og er vokst opp med musikkvideoer der nye scenarier flakser forbi hvert 3-5 sekund

23 Trening for ungdom –Tradisjonelle drilløvelser og sirkeltrening ikke nødvendigvis ”flavour of the month” –Sørg for å ha en plan, men vær forberedt på å improvisere –Varier treningen – sted, omfang og innhold

24 Faglig progresjon •Når ungdommene blir 14-15 år, er de motivert for mer, hardere og mer kvalifisert trening •Sørg for at trenerne er gode nok til å mestre denne overgangen •Ha møter med de aktive for å forklare hvilke endringer som nå vil skje •Orienter om trenings- og konkurranseplaner og eventuelt om kvalifiseringskrav til mesterskap •Ta de aktive med på råd

25 Ikke glem at …. •Stevnetilbudet må videreutvikles –morsomt og utviklende for de unge, –ikke først og frem praktisk og enkelt for arrangøren og dommerne •Klubbene betaler tusenvis i startkontingent og har krav på et godt produkt

26 Friidrettsbanen – et godt sted for barn og ungdom


Laste ned ppt "Dommerseminaret 2005 Praktisering av regelverket for barn og ungdom Jo Nesse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google