Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL|IDRETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL|IDRETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL|IDRETT

2 Idretten – En Alkoholfri sone
Alkohol | idrett Idretten – En Alkoholfri sone Det vi skal snakke om i dag handler om idrett, alkohol og klubben vår.

3 ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Sammen skal vi reflektere litt rundt følgende: Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi ha det hos oss?

4 Alkohol | idrett Norges Idrettsforbund ANBEFALER: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. NIF anbefaler at barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø. NIF mener følgende regler bør være gjeldende: - Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. - Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. - Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

5 5 argumenter for fravær av alkohol i idretten
Alkohol | idrett 5 argumenter for fravær av alkohol i idretten Det miljømessige Det sosiale Det sportslige Den samfunnsmessige anseelse Sikkerheten Hvorfor bør idretten skjermes for alkohol? Her er 5 argumenter for fravær av alkohol i klubbsammenheng Det miljømessige: Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet. Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler – et «fuktig» idrettsmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal idretten være et fristed. Det sportslige: Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater, og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi. Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter idretten ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale. Sikkerheten: Det er en stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

6 Men trenger vi virkelig å lage lover og regler?
ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Men trenger vi virkelig å lage lover og regler? Men er det så nøye om det finnes regler på dette eller ikke? Kan man ikke bare stole på folk?

7 Statistikken viser: Høye forventninger til idretten
ALKOHOL | idrett Statistikken viser: Høye forventninger til idretten 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare RETNINGSLINJER for bruk av alkohol. En landsdekkende spørreundersøkelse gjort på oppdrag fra AV-OG-TIL viste følgende: • 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. • 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. • 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare regler for bruk av alkohol. Tallene viser at idrettslagene nyter stor tillit blant foreldre og befolkningen generelt. I dette ligger en forventning om at idretten er delaktig i det forebyggende arbeidet, ved at trenere og ledere opptrer som gode rollemodeller og at klubben har tydelige retningslinjer knyttet til bruk av alkohol.

8 Situasjon 1 Cup ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Situasjon 1: Cup
Klubben er på cup med utøvere fra tolv år og oppover. Seniorlaget blir slått ut av turneringen ganske tidlig, men blir igjen for å heie på de yngre. På kvelden får de lov av treneren å gå på byen, noe som resulterer i at flere kommer hjem beruset.

9 Hvordan vil signaleffekten være overfor de yngre?
Alkohol | idrett Er det akseptabelt at de som er over 18 år, får drikke alkohol når de er utslått av turneringen? Hvordan vil signaleffekten være overfor de yngre? Flere av utøverne på seniorlaget er under 18 år, og det viser seg at de også har drukket alkohol. Hvilke sanksjoner har klubben i slike tilfeller? Er det akseptabelt at foreldre og trenere/ledere drikker alkohol i forbindelse med turneringer for barn? * Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? * Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Det er ikke alltid de voksne drikker mye – ofte er det noen øl eller et par glass vin når barna har lagt seg og sovnet. Det kan være lett å tenke at såpass små mengder alkohol ikke har noen betydning. * Hva skjer om en spiller går ut av campingvogna for å gå på do, tråkker på glass og skjærer seg stygt i foten? Hvem skal kjøre til lege når alle har drukket?

10 Situasjon 2 fest ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett
Noen av klubbens medlemmer har på eget initiativ valgt å arrangere en fest for utøverne. Enkelte har lyst til å ha med seg alkohol. Bare to personer er over 18 år.

11 Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb?
Alkohol | idrett Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi og drikker alkohol? Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi og drikker alkohol?

12 Situasjon 3 Foresatte med på overnatting ALKOHOL | IDRETT
Det er konkurranse i helgen med overnatting i hytter, campingvogner o.l. Mange foresatte er med, og under den felles middagen er det flere som drikker alkohol til maten.

13 Alkohol | idrett Er det akseptabelt at foresatte drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner eller treningsleirer i regi av klubben og med utøvere til stede? Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense for alkoholbruk når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid?   Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Hvem har ansvaret for utøverne? Hvilke retningslinjer gjelder for den eller de som er ansvarlig for gruppen? Er det akseptabelt at foresatte drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner eller treningsleirer i regi av klubben og med utøvere til stede? b) Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense for alkoholbruk når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid?   c) Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? d) Hvem har ansvaret for utøverne? Hvilke retningslinjer gjelder for den eller de som er ansvarlig for gruppen?

14 Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben
ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben Situasjon 4: Klubbledere som representanter for klubben To av klubbens ledere deltar på forbundstinget. På kvelden arrangeres det bankett med 18-årsgrense for deltakerne. Man kan kjøpe alkohol til maten. Mange bestiller alkohol, og kvelden fortsetter i hotellets bar. Stemningen stiger, og klubbrepresentantene havner etter hvert i høylytte diskusjoner med øvrige deltakere.

15 Hvis ja: hvor går i så fall grensen ?
Alkohol | idrett Er det forenlig med klubbens retningslinjer at trenere/ledere som representerer klubben, nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja: hvor går i så fall grensen ? Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter er påvirket av alkohol og opptrer sjenerende? Er det forenlig med klubbens retningslinjer at trenere/ledere som representerer klubben, nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja, hvor går i så fall grensen ? Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter er påvirket av alkohol og opptrer sjenerende?

16 Situasjon 5 Årsfest i klubben ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett
Klubben har årsfest for senior- og juniorutøvere. Styremedlemmer, komiteer og samarbeidspartnere er også invitert. Det serveres øl og vin til maten, og det er bar utover kvelden.

17 Alkohol | IDRETT Er det sannsynlig at unge utøvere får sitt første møte med voksne og fyll i en slik setting? Hvilken betydning kan det i så fall ha? Det er flere utøvere til stede som er for unge til å drikke alkohol. Er det sannsynlig at noen av dem likevel kommer til å drikke alkohol når anledningen byr seg og gruppepresset blir så stort som det lett kan bli på en slik tilstelning? Er det sannsynlig at unge utøvere får sitt første møte med voksne og fyll i en slik setting? Hvilken betydning kan det i så fall ha? Det er flere utøvere til stede som er for unge til å drikke alkohol. Er det sannsynlig at noen av dem likevel kommer til å drikke alkohol når anledningen byr seg og gruppepresset blir så stort som det lett kan bli på en slik tilstelning?

18 Situasjon 6 Klubben på treningsleir i utlandet ALKOHOL| IDRETT
Klubben er i utlandet på treningsleir sammen med flere andre norske klubber. Flere trenere og ledere drikker alkohol om kveldene.

19 Alkohol | idrett Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol mens man er på treningsleir i regi av klubben? Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert ? Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol mens man er på treningsleir i regi av klubben? Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert ?

20 Situasjonene handler om det samme
Alkohol | idrett Situasjonene handler om det samme Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit? Alle disse situasjonene handler om to spørsmål: - Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? - Hva er greit og hva er ikke greit?

21 Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk?
Alkohol | idrett Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Blir disse fulgt opp i praksis? Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Hvis ja: På hvilken måte er alle involverte i klubben gjort kjent med disse reglene? Hvis nei: Hvordan bør klubben gå frem for å hurtigst mulig å få på plass felles regler på dette området?

22 Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram?
Alkohol | idrett Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvordan gjør vi det i klubben? Hvordan gjør vi det i laget? Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvem må ta ansvar i klubben? Styret, trenere, lagledere, nøkkelpersoner – andre? Hvem må ta ansvar i laget? Utøvere – foreldre – andre?

23 Alkohol | idrett Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for UTØVERNES trivsel starter i klubbens styre Ledere og trenere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi Klubben er sjef Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Der legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her man må ta den grunnleggende diskusjonen og utarbeidelsen av retningslinjene. Klubben kan velge om de lager egne retningslinjer for alkohol, eller om alkohol blir inkludert i de spilleregler/retningslinjer som allerede gjelder i klubben.

24 Alkohol | idrett Tiltak i klubben BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB ved å registrere klubben på Seogblisett.no Ta diskusjonen og utarbeide retningslinjer Forankre retningslinjene Ta opp temaet med trenere/lagledere Sørge for at brudd på klubbens retningslinjer får konsekvenser Ta en årlig gjennomgang av situasjonen Ha retningslinjene synlige på hjemmesiden Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte Forslag til hva klubben kan gjøre: - Bli en SE & BLE SETT- klubb ved å registrere klubben på seogblisett.no - Retningslinjene bør diskuteres og enes om i styret. - Retningslinjene bør være forankret i styret og blant trenere, lagledere og andre med nøkkelroller. Og i klubbens handlingsplan/sportsplan. Temaet kan diskuteres med trenere og lagledere i forkant av reiser i klubbregi. - Sørg for naturlige og fornuftige konsekvenser for den/de som bryter med retningslinjene, det vil si følger som står i samsvar med både forarbeidet som er gjort og forseelsen som er gjort. - Ta en årlig gjennomgang av situasjonen og reglene. - Synliggjør reglene på klubbens hjemmesider. - Sørg for at reglene er en del av informasjonen som gis til alle nye medlemmer og deres foresatte.

25 Alkohol | idrett Tiltak i laget utøverMØTER - gjennomgå klubbens retningslinjer og forklar hvorfor dette er viktig Foresattemøter – diskuter retningslinjer og hvordan de blir håndhevet i praksis Forslag til hva laget kan gjøre: Utøvermøter: Temaet tas opp på møter (minst én gang hvert år) der man gjennomgår klubbens retningslinjer og forklarer hvorfor dette er viktig, samt hvilke sanksjoner man har. Foresattemøter: Diskusjon rundt temaet på foresattemøter. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene, og hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foresatte som er med på overnattinger og lignende.

26 Ett skritt videre Gå grundigere til verks?
Alkohol | idrett Ett skritt videre Gå grundigere til verks? Ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL Ett skritt videre Hvis man vil gå grundigere til verks kan klubben ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL.

27 Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen
ALKOHOL | IDRETT ALKOHOL | IDRETT Alkohol | idrett Å lage retnings-linjer er lett – eksamen står i hverdagen Å lage retningslinjer er lett – eksamen står i hverdagen.

28 Alkohol | idrett Alkohol | idrett SE & BLI SETT- prinsippet: Gode ledere og trenere evner å se om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de selv blir sett. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber forplikter seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Organisasjonen AV -OG- TIL har utviklet SE & BLI SETT- prinsippet. SE & BLI SETT- prinsippet bygger på at trenere og ledere evner og SE om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de blir SETT. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT- klubber skal forplikte seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Dette bidrar til å skape en trygg og positiv klubb for alle. For å registrere seg som SE & BLI SETT-klubb kan man gå inn på seogblisett.no


Laste ned ppt "ALKOHOL|IDRETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google