Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 1 Lagledelse LAGLEDELSE EMNEKORT Før søk3 I søk4 Viktig å huske4 Sikkerhet5 Mat/Drikke/Pause5 Etter avsluttet søk5 Rutiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 1 Lagledelse LAGLEDELSE EMNEKORT Før søk3 I søk4 Viktig å huske4 Sikkerhet5 Mat/Drikke/Pause5 Etter avsluttet søk5 Rutiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 1 Lagledelse LAGLEDELSE EMNEKORT Før søk3 I søk4 Viktig å huske4 Sikkerhet5 Mat/Drikke/Pause5 Etter avsluttet søk5 Rutiner ved funn7 Lederfunksjoner9

2 Norges Røde Kors Hjelpekorps Lagledelse Side 2 HUSKELISTE LAGLEDER (2)

3 Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 3 Lagledelse HUSKELISTE LAGLEDER (1) FØR SØK •Innhent informasjon (oppdrag, savnede) •Få oversikt over (noter i patruljelogg) –oppdrag (konsekvenser, utstyrsbehov) –mannskap i patruljen (fullt navn og mobilnr.) –hvilke erfaringer patruljen har –personlig utstyr •Vurder mannskapenes egnethet ut i fra oppdragets art –fysiske/psykiske form –opplæring/erfaring –bekledning/utstyr •HUSK –uttak, gjennomgang og fordeling av lagsutstyr –mat og drikke –sambandssjekk (primær kanal, alternativ kanal, kallesignal, ekstra batteri) –merkemateriell •Er oppdraget klart definert og har du forstått det? Hvis ikke  SPØR!

4 Norges Røde Kors Hjelpekorps Lagledelse Side 4 HUSKELISTE LAGLEDER (2) I SØK •Vurder om oppgitt søksform er hensiktsmessig i forhold til oppgitt informasjon om savnede og søksområdet patruljen beveger seg i (bør hytter tas med i søket osv.) •Stopp og lytt med jevne mellomrom •Utnytt utkikkspunkt – bruk kikkert •Vurder dekningsgrad i teigen opp mot oppdragets art og hastegrad HUSK •Du er KO sine øyner i felt, gi melding om relevante forhold (mannskap, søksteig, tause vitner) •Gi tilbakemelding til KO hvis tildelt søksoppdrag ikke er mulig å gjennomføre med de krav som er satt til søket (vil ta for lang tid, for tett vegetasjon osv.) •Vær kritisk til det du ser. Sil vekk informasjon / observasjoner / funn som med sikkerhet kan sies å ikke ha noe med den savnede å gjøre •Tenk taktisk ved funn av tause vitner –hvor kan den savnede ha gått? –skal jeg innføre spordisiplin slik at et sporsøk med hund er mulig?

5 Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 5 Lagledelse HUSKELISTE LAGLEDER (3) SIKKERHET •Vurder sikkerhet for egne mannskap i alle valg du tar •Ved deling av patruljen bør minimum to og to gå sammen MAT/DRIKKE OG PAUSER •Gjennomfør teknisk hvil •Sørg for tilstrekkelig med pauser med mulighet for å spise og drikke •sjekk at alle i patruljen drikker tilstrekkelig ETTER AVSLUTTET SØK •Foreta en oppsummering av søket sammen med patruljen umiddelbart etter søket er avsluttet •Gi nødvendig tilbakemelding til KO –er patruljen samlet og er alt utstyr med? –er det gjort spesielle observasjoner –merk av på kart/skisse hvor patruljen har vært (resultatskisse) –lever resultatskisser til KO

6 Norges Røde Kors Hjelpekorps Lagledelse Side 6 HUSKELISTE LAGLEDER (4)

7 Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 7 Lagledelse RUTINER VED FUNN OG SKADER (1) I LIVE •Yt nødvendig førstehjelp •Meld fra til KO –bevissthet, pust, annet observert –kartreferanse •Forebygg generell nedkjøling •Klargjør for transport •Observer pasienten MORS •Merk stedet og meld i fra til KO –MORS –kartreferanse •Trekk patruljen tilbake •VIKTIG: gå inn og ut samme vei •Vær forberedt på å iverksett vakthold etter ordre fra KO/Politi VED SKADER PÅ EGNE MNSK. •Yt nødvendig førstehjelp •Meld fra til KO –bevissthet, pust, andre observasjoner –kartreferanse •Klargjør for transport •Observer pasienten

8 Norges Røde Kors Hjelpekorps Lagledelse Side 8 RUTINER VED FUNN OG SKADER (2)

9 Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 9 Lagledelse LEDERFUNKSJONER (1) PLANLEGGE •Kartlegg oppgaven(e) •Skaff til veie alle tilgjengelige opplysninger •Legg en plan ut fra de opplysninger du har IVERKSETTE •Informer om bakgrunn for, og hensikt med oppgavene(e) •Fordel arbeidsoppgaven(e) •Forsikre de om at alle har forstått planen og kjenner sin oppgave KONTROLLERE •Påvirk retning og tempo •Håndhev krav som er satt til utførelse •Sørg for at alle bidrar til å oppnå målet •Gjør bruk av underordnede ledere (deleger)

10 Norges Røde Kors Hjelpekorps Lagledelse Side 10 LEDERFUNKSJONER (2) STØTTE •Oppmuntre og påskjønn god utførelse av gruppen som helhet og av den enkelte •Gi veiledning ved dårlig utførelse av den enkelte og av gruppen •Utjevn motsetninger innen gruppen •Imøtekom individuelle behov INFORMERE •Informer gruppen kontinuerlig om forhold av betydning for gruppens aktivitet •Informer organisasjonen på siden og oppover (lagledere, KO) BEDØMME •Vurder om oppdraget er løst (lagleder) •Få gruppen til å bedømme egen innsats, dvs. sammenlign utførelsen med de krav og mål som ble satt opp for utførelsen av oppdraget HUSKEORD  P lanlegge I verksette K ontrollere S tøtte I nformere B edøme


Laste ned ppt "Norges Røde Kors Hjelpekorps Side 1 Lagledelse LAGLEDELSE EMNEKORT Før søk3 I søk4 Viktig å huske4 Sikkerhet5 Mat/Drikke/Pause5 Etter avsluttet søk5 Rutiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google