Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 26.mai 2010 Motor Forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 26.mai 2010 Motor Forum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 26.mai 2010 Motor Forum

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Medlemsmøte 26.mai 2010 – Motor Forum  Skatt Øst – resultater fra nylig gjennomført kontrollaksjon hos NBF- medlemmer / konsekvenser v/Karl Børre Reite - Skatt Øst  Tariffoppgjøret Biloverenskomsten og lokale forhandlinger v/Hans Tore Hagland - NBF  Nytt gruppeunntak - fra 1.juni 2010 (trår i kraft om 1-en uke !!) - konsekvenser for ettermarkedet v/Ian Anders Tobiassen / Haavind  Status for rekrutteringsprosjektet / rekrutteringsvideo v/Håvard Arne Mathisen  Status for Risløkka Kompetansesenter / fremdrift Design Pilot (revisjon av opplæringsløp) v/Christine Wergeland Sørbye  Kartlegging/spørreskjemaer Statens Vegvesen (hvis sluttrapport er klar)  Generell informasjon fra foreningen (om tiden tillater)

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Perpetuum Automobile – foreningens jubileumsbok  Som en del av årets serviceavgift besluttet årets generalforsamling at et antall av foreningens jubileumsbok Perpetuum Automobile distribueres etter følgende prinsipp (som en engangs ekstraordinær serviceavgift/kontingent):  Bedrifter med 1-19 ansatte - 1-en bok kr.100,-  Bedrifter med 20-39 ansatte - 3-tre bøker á kr.100,-  Bedrifter med > 40 ansatte - 5-fem bøker á kr.100,-  Bøkene (som har en veiledende pris på kr.275,-) vil bli distribuert i løpet av sommeren  Ber om at de tilstedeværende bedrifter tar med korrekt antall (så sparer vi frakt)

4 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Andre aktuelle utfordringer?  15.-20.000 nyere bruktbiler omsettes via bilauksjon / alternative salgskanaler utenfor våre bilforhandlermedlemmers kontroll  Eget profesjonelt bilauksjonsselskap eiet av sentrale bilforhandlermedlemmer er under etablering for å sikre kontroll (og gi ”first right”) samt bedrive megling/innkjøp i blant medlemsbedriftene/merkekjedene forøvrig  Gjenkjøp/restverdier vs. nasjonale avgiftsendringer og teknologisk utvikling samt generelt behov for revisjon av leasingkontrakter  På denne bakgrunn er nedsatt et prosjekt for å gjennomgå/revidere leasingkontrakter samt bidra til ”voksenopplæring” i bransjen  Med virkning fra 11.juni d.å. er det krav til minimums kontantandel på 35 % ved kjøp hos bilforhandler  Det arbeides nå målrettet for å få dette redusert til 20 % (som i våre naboland) samt vurdere alt. løsninger (bortfall provisjoner NOK 400 mill.)  Sikre Bilreparasjoner  Krav til kvalitet, vrakhåndtering, etablering av sentralt skaderegister  Hva bør foreningen foreta seg i forbindelse med ”skarpere fronter” mellom medlemsgrupperingene merkeverksteder / frittstående verksteder (om noe?)

5 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Servicemarkedet: Mekonomen angriper merkeverkstedene Den frie verkstedkjeden Mekonomen har planene klare for å ta opp konkurransen om servicemarkedet for de nyeste bilene. Her er deres nye konsept - Mekonomen Fleet. Ideen bak Fleet er å inngå servicekontrakter med billeasing og biladministrasjonsselskaper samt andre flåtekunder og storforbrukere. Servicemarkedet: Mekonomen angriper merkeverkstedene Servicemarkedet: Mekonomen angriper merkeverkstedene Servicemarkedet: Mekonomen angriper merkeverkstedene

6 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 MULIGHETER - MARKEDET •Merkekjedene har ikke kapasitet til å håndtere hele bilparken •Stort nok marked for både merkekjeder og frie kjeder til å kunne drive lønnsomt •Ulike kundeprofiler – behov for differensiering/ segmentering •Kunnskaper om eget marked / potensiale ??? •En tilspisset kamp vil kunne gi to tapere – og kanskje en vinner: kunden? Mekanisk/ Deler 47 % Bilskade 32 % Dekk 10 % Tilbehør & Rekvisita 11 % 9,0 mrd. 6,2 1,8 2,0 Totalmarked person-og varebiler:

7 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Stadig flere biler - færre vrakes Det var registrert 53 000 flere biler ved utgangen av 2009 enn ett år tidligere. Personbilparken økte med 45 000 biler i 2009 og varebilparken med 8 000 Bilparken vil fortsette å øke også i de nærmeste årene (2 % årlig vekst) Antall kjøretøy som ble vraket mot pant, gikk ned med nesten 13 000.… Kilde: SSB

8 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Snittalder for personbiler økte fra 10,3 til 10,4 år (9 år i Oslo og 12,5 år i Oppland) Varebiler opp fra 6,9 til 7,3 år (5 år i Oslo og nesten 10 år i Oppland) Kun 94.500 biler vraket mot pant 2009 (ca.10 % av disse er kondemnasjon etter forsikringsskader) Ca.8.000 kondemnerte biler bygges opp igjen, mens 3.000 beholdes av eier (!!??) Kilde: SSB Stadig flere biler - færre vrakes

9 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 …sikre bilreparasjoner ?  Enkelte forhold har beveget seg i riktig retning når det gjelder forsikring og betingelser de siste årene, men det også forhold som har beveget seg i negativ retning – uten at vi har reagert – eller har hatt mulighet til å reagere – så langt…  Det kondemneres årlig ca. 20.000 biler med bakgrunn i forsikringsskader – hva skjer med disse:  Ca.9.000 biler hogges  Ca.3.000 biler beholdes av eier (hva i all verden gjør med disse? Svart økonomi?)  Ca.8.000 biler bygges opp igjen (kun en marginal andel bygges opp av merkeforhandlere – antatt 10-20 %. Hva skjer med de øvrige? Hvordan er det mulig å få til dels grove overpriser på disse vrakene? Svart økonomi!? Og tror vi fremtidige eiere blir informert om oppbygging, skadeomfang og rep. prosedyre?)  Kanskje enda verre er det at både forsikringsselskaper og selvassurandører i liten grad stiller krav til kvalitet på skadereparasjoner, men kun ”later” som, og i realiteten bruker pris som tilnærmet eneste kriterium ved valg av verksted?  Og hva gjør vi – og hva kan vi gjøre – med dette ??  Jo – for det første må vi ”vekke” forbrukere, forbrukermyndigheter og forbrukerorganisasjoner (i tillegg til Vegdirektoratet) – slik at de også forstår hva som faktisk foregår – og hvilken risiko vi blir utsatt for dersom vi ikke kvalitetssikrer skadereparasjoner på en helt annen måte enn i dag

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 ? ? ? Hvor mange NCAP-stjerner har bilen etter rep.? Hvem har ansvaret – og hvem kvalitetssikrer? Hva med opprettholdelse av rustgaranti? Hva når forhandler sitter med gjenkjøpsgaranti? Hva når vi får en slik bil i innbytte? Sikre bilreparasjoner? Faglig sett er det mest relevante spørsmålet ikke om bilen min like fin igjen; men om den blir like sikker ??

11 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 …sikre bilreparasjoner ?  Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har et sentralt skaderegister – selv om FNO sitter med nøkkelen til et slikt register gjennom DBS. Hvorfor er FNO så motvillige?  Jo, selvfølgelig fordi man da ville få flere krav om verdiforringelse fra forsikringstagere ved ansvarsskader (kostnad), samtidig som prisen på vrak ville gå signifikant ned (kostnad)  På den annen side ville man da i større grad sikret at bilen var reparert i henhold til produsentens krav (les: hos de faglig beste / mest oppdaterte) samtidig som færre kondemnerte biler ville blitt bygget opp igjen (fordi det ikke ville være regningssvarende) samtidig som man ville kvalitetssikret vrakoppbygging på en helt annen måte, i tillegg til at vrakoppbygging ville blitt en ”hvit” geskjeft – og i større grad ville blitt utført hos merkeforhandlere.  Medarbeideres ”hevd” på oppbygging av 1-ett vrak pr.år (hos enkelte verksteder) er en type fordekt svart økonomi som ikke fordelsbeskattes – og bør opphøre (og et vesentlig strengere kontrollregime bør innføres)!  På bakgrunn av forannevnte har NBF og B.I.L. i felleskap startet et prosjekt: ”Sikre bilreparasjoner” – for å sikre at det for fremtiden stilles helt andre kvalitative krav til skadereparasjoner  Selvfølgelig vil dette påvirke både priser og forsikringspremier, og vi ville få en helt annen og rimeligere og rettferdig fordeling mellom forsikringsselskaper, kunder og bilbransje

12 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Annet ???  Andre forhold/saker foreningen bør ta tak i ?? God tur hjem – og husk bøker !


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26.mai 2010 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 26.mai 2010 Motor Forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google