Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon Et budskap som blir : Formet Sendt Mottatt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon Et budskap som blir : Formet Sendt Mottatt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon Et budskap som blir : Formet Sendt Mottatt
Tolket/bearbeidet Besvart

2 Hvordan kommuniserer vi
Skriftspråk Kroppsspråk Blikk Gester Symboler Talespråk Kommunikasjon er samspill mellom flere elementer. De kan understøtte eller svekke budskapet

3 Alternativ og supplerende kommunikasjon
Er alle de kommunikasjonsmåter som kompletterer eller erstatter vanlig tale for personer som ikke kan uttrykke seg tilfredstillende gjennom tale Alternativ kommunikasjon brukes når personen har en annen måte å kommunisere ansikt til ansikt på enn tale Supplerende kommunikasjon er støtte eller hjelpekommunikasjon

4 Personer med bevegelseshemninger (f.eks cp)
ASK-for hvem? Personer med bevegelseshemninger (f.eks cp) Personer med ervervet skade (f.eks ved ulykke) Barn med utviklingsmessige språkvansker Personer med psykisk utviklingshemming Personer med autisme Personer med slag og demens Personer med nevrologiske lidelser (f.eks ALS,MS)

5 Kommunikasjonshjelpemiddel
Hjelpemidler som erstatter talen Hjelpemidler som støtte til tale Hjelpemidler som supplement til tale Hjelpemidler som stimulerer talen Hjelpemidler til taletrening

6 StemmeForsterkere s 22

7 Stemmeforsterker En stemmeforsterker gjør en svak stemme sterkere.
En stemmeforsterker forsterker en svak, men tydelig tale til normalt lydnivå og kan gjøre samtalen enklere. En hviskestemme blir betydelig sterkere med en stemmeforsterker. Stemmeforsterkeren kan bidra til en aktiv deltakelse i skole, arbeid, hjem og fritid. Fordelen ved å bruke en stemmeforsterker er at det minsker belastningen på stemmebåndene.

8 Falck Igels Stemmeforsterkere
Falck Igels stemmeforsterkere inneholder hele forsterkerenheten i et hus som har høyttaleren integrert. Til forsterkerhuset kan man bruke ulike mikrofoner til ulike behov. Echovoice stemmeforsterker Falck 1003 Stemmeforsterker Falck 1005 Stemmeforrsterker

9 Stemmeforsterking under en samtale
Under en vanlig samtale er det som regel nok med en stemmeforsterker uten tilbehør Falck 1001 hvis du ønsker en håndholdt modell - HMS / 151 151 Falck 1003 hvis du ønsker en rimelig modell med nakkebøyle - HMS /151 050 Falck 1005 hvis du ønsker en diskré og kraftfull mikrofon - HMS / 151 070 EchoVoice EV 4 hvis du ønsker en rimelig løsning med litt høyere volum på forsterking - HMS / 152 000

10 Stemmeforsterker i klasserommet
Det finnes mange lærere som p.g.a. stemmebelastning i yrket har behov for stemmeforsterking når de foreleser eller har timer. Falck 1083 Trådløs forsterker til stemmeforsterker (høytalere medfølger) Mikrofon standard diskré justerbar nakkebøyle til Falck 1005 Alternativt hvis ikke så høy forsterking er nødvendig kan ev EchoVoice EV4 benyttes

11 Barn og stemmeforsterkning
Barn og bruk av stemmeforsterker gir mange muligheter.Når man bruker en stemmeforsterker får barna tilbakemelding på egen stemme.Å høre sin egen stemme gir selvfølelse. Barnet vil kunne få en bedre forståelse av sin egen lydproduksjon og artikulasjon. Høre resultat av egne forsøk Stimulere bruk av sin egen stemme Det er tilfredsstillende å høre sine egne og andres lyder Oppfatte egen stemme Barn med nedsatt hørsel får en ekstra auditiv forsterkning Få oppmerksomhet Innlæring og turtaking i lek og samtaler

12 FlexiBoard USB Tastatur med mulighet for spesialtilpasninger s18

13 BoardMaker s21 Programvare på cd Symboldatabase
Gjør det veldig enkelt å lage kommunikasjonstavler og bøker med symboler og tekst Ferdige maler for alle samtaleapparater Ca PCS-symbol

14 ASK Grunnpakke Mine første ord s 17
400 ferdige PCS symboler i en mappe Ferdig laminert og med borrelås, Kommunikasjonsbok, Terning og Borrelåsplate

15 ASK Grunnpakke Grunnpakken er laget for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Hensikten er å gi foreldre og andre nærpersoner til barnet et materiale å starte med for oppbygging av grafisk kommunikasjon. Da blir det lettere å komme tidlig i gang med innføring av symboler. Symbolutvalget er gjort på bakgrunn av et kartleggingsarbeid om hvilke ord som ser ut til å være de første barn flest tar i bruk og forstår. I tillegg har vi tatt med noen ord og symboler som vil være aktuelle for barn som benytter ulike hjelpemidler. Grunnpakken må betraktes som en starthjelp som kan utvides og suppleres i takt med barnets behov og utvikling. Hva følger med grunnpakken? Perm med 400 symboler festet på borrelås Kommunikasjonsterning Kommunikasjonstrekant Kommunikasjonsfolder i borrelåsmateriale Heftet Tips og tanker - om hvordan starte innføring av grafiske symboler v/ ergoterapeut Tone Mjøen, Habiliteringssenteret i Vestfold CD med alle symbolene som er benyttet i grunnpakken

16 Askeladden s17

17 ASK Tematavler s17 Tanken bak "ASK Tematavler" er at foreldre og nærpersoner til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon skal ha noe ferdig materiell å starte med når man skal begynne å bruke grafiske tegn i kommunikasjon. Tematavlene er utformet slik at det er mulig å lage 2(-3) ordsetninger for å hjelpe barnet i sin kommunikasjonsutvikling. Plassering av symbolene er valgt på en slik måte at det vil gjøre det lettere å gå videre med mer eller mindre avanserte kommunikasjonsbøker. Pakken inneholder 54 ulike temaer med 12 symboler på hvert ark, trykket på giftfritt plastmateriell. Arkene tas ut og brukes i den situasjonen den gjelder, eller de kan brukes i permen Lanseres på Isaac. Også utarbeidet av Hab. Vestfold. Bygger videre på ASK Grunnpakke, og er

18 VocaFlex Universal s12 Voca Flex er en liten bærbar talemaskin der man leser inn tale VocaFlex kjenner igjen automatisk hvilket ordforråd som ligger på

19 Supertalker s 15 Enkel talemaskin med 1,2,4 og 8 felt. Mulighet for bryterinnganger, og styre leker. Leser inn med egen stemme. Ny modell med svært god lyd, egner seg godt som enkelt kom.hjelpemiddel til barn og voksne, lydtrening, språktrening osv. Godt likt spe. Av Hab.senteret i Vestfold. 12 solgt hittil i år (mot 20 i hele 2008)

20 Smart-og Tech-serien s 15
Smart Talk 8 er en talemaskin for personer med språk eller tale- vansker . Smart-serien bruker et flash minnekort til lagring av innspilte meldinger, Det er enkelt å endre overlegg. Hvert minnekort kan lagre 6 nivåer med totalt 30 minutter innspilt taletid. Dette betyr at du har ubegrenset antall nivåer på maskinen din. Det er lett å spille inn meldinger via den innebygde mikrofonen. Tech Talk er et kommunikasjonshjelpemiddel for personer med kommunikasjonsvansker. Meldinger lesest enkelt inn via den innebygde mikrofonen. Meldingene lagres for hvert felt, og kan avspilles ved å trykke på feltet. Tech Talk 8 har 8 store lettrykte felt. Talemaskinen leveres med 6 nivåer som gir mulighet for flere meldinger.

21 Lightwriter SL 40 • Enkel og brukervennlig meny
• Ordprediksjon og ferdige setninger for hurtig kommunikasjon • Opplærbar ordliste • Acapela talesyntese, Kari og Vegard • IR- omgivelseskontroll • Innebygget SMS-funktion • Telefonbok, tid og dato, «gule lapper», alarmklokke

22 Falck Igel AS Risør Buvikveien 22, 4950 Risør P.b. 123, 4952 Risør Tlf (+47) Fax (+47) Oslo Tevlingveien 15, 1081 Oslo Tlf (+47) Fax (+47)

23


Laste ned ppt "Kommunikasjon Et budskap som blir : Formet Sendt Mottatt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google