Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bildetolking for døve/døvblitte i arbeid. 2 Bildetolking BAKGRUNN:  Et ønske om å utnytte eksisterende tolkeressurser bedre.  En stor del av tolkenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bildetolking for døve/døvblitte i arbeid. 2 Bildetolking BAKGRUNN:  Et ønske om å utnytte eksisterende tolkeressurser bedre.  En stor del av tolkenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bildetolking for døve/døvblitte i arbeid

2 2 Bildetolking BAKGRUNN:  Et ønske om å utnytte eksisterende tolkeressurser bedre.  En stor del av tolkenes arbeidstid blir brukt til reising.  Reiser til og fra oppdrag koster penger.  Dekke akutte behov for tolking ”her og nå”.  Gjøre det lettere for tegnspråkbrukere og døvblitte å ringe til hørende.  Et overordnet politisk mål å få flere funksjonshemmede i arbeid og å gi gode utviklingsmuligheter for de som er i arbeid.

3 3 Bildetolking  Fungerer i prinsippet på samme måte som ved vanlig tolking  Bruker ringer via sin bildetelefon til tolketjenestens bildetelefonstudio  Tolken benytter headset eller handsfree system  Tolken oppfatter den hørendes tale og tolker TS eller skrivetolker tilbake til bruker  Og motsatt: tolken avleser brukers TS og setter stemme på dette tilbake til hørende  Bildetolking kan forhåndsbestilles eller ordnes spontant

4 4 Generell vurdering  Bildetolking ser ut til å egne seg best til telefontolking og til en-til-en samtale mellom døv og hørende  Men også godt strukturerte møter med flere tilstede vil kunne egne seg til bildetolking  Lengre møter (over 45 min.) med mange tilstede og/eller med mer enn to døve tolkebrukere krever ekstra tilrettelegging ved fjerntolking  Er et viktig supplement til vanlig tegnspråktolking og skrivetolking

5 5 Muligheter med bildetolking  Rask tilgang på tolkehjelp Akutte behov dekkes hurtig og effektivt  Døve arbeidstakere får muligheter til nye arbeidsoppgaver!  Spart reisetid for tolkene  Sparte reisekostnader  Tolkeressursene rekker lenger  Spennende utfordringer for tolkene

6 6 Ulemper med bildetolking  Tekniske problemer kan hindre kommunikasjonen  Forstyrrelser på lyden kan gjøre det vanskelig for tolken å oppfatte  Uklart bilde kan gjøre det vanskelig å avlese både for bruker og tolk  Samtalen/møtet låses til stedet der bildetelefonen står

7 7 3G mobiltelefon til bildetolking  Det nye 3G-nettet for høyhastighets dataoverføring pr. mobiltelefon kan overføre såpass gode bilder at de kan benyttes til relativt enkle tolkeoppdrag!  Modellforsøk er gjort i Oslo-området  Gir en større fleksibilitet enn ved bruk av stasjonære bildetelefoner  Men har mye mindre skjerm  Og dårligere bildekvalitet (foreløpig…)  En venter litt med å lansere dette som et tilbud

8 8 Bildetolking - et varig tilbud!  Tre hjelpemiddelsentraler har fått ansvaret for bildetolking til døve i arbeid i Norge:  Akershus – 6 nye tolkestillinger, 4 tolkestudio (dekker region sør/øst)  Møre og Romsdal – 3 nye tolkestillinger, 2 tolkestudio (region vest)  Nordland – 3 nye tolkestillinger, 2 tolkestudio (region midt/nord)

9 9 Bildetolktjenesten – statusrapport fra Møre og Romsdal  Tre nye tolker er ansatt – begynner sommeren 06  Jobber med organisering og fordeling av oppgaver internt på fagområdet  Jobber med å lage materiell og plan for motivasjon og tilrettelegging av bildetolking for brukere/arbeidsgivere  Jobber med å lage materiell for opplæring i bruk av bildetolking for brukere/arbeidsgivere  Har kjøpt tre brakker som skal innredes med kontor, 2 tolkestudio og møterom/språklab (er på plass i løpet av mai, innredes/utstyres i juni)

10 10 Tolkestudio (Møre og Romsdal) Luftig arbeidsplass for tolker som skal ”på lufta” 

11 11 Tolkestudio (Møre og Romsdal) Litt mer jordnært….

12 12 Tolkestudio (Møre og Romsdal)

13 13 Bildetolking som to-tolking  Det vil bli vanlig med en egen stemmetolk som ser på egen skjerm  Og en tolk som tegntolker  Men også vanlig flertolking er veldig aktuelt

14 14 Bildetolking som skrivetolking  Bildeskrivetolking vil i prinsippet fungere som vanlig skrivetolking

15 15 Hver hjelpemiddelsentral bidrar  Lokal informasjon til arbeidsgivere og døve/døvblitte ansatte  Behandle søknader om bildetelefon  Bidra til teknisk tilrettelegging  Formidle oppdrag til sin regionsentral  Bistå med å skaffe opplysninger om oppdrag (forberedelsesmateriell)  Gi enkel veiledning til arbeidsgivere og brukere  Gi tilbakemeldinger fra arbeidsgivere og brukere videre til regionsentralen  Være med i evaluering av tilbudet

16 16 Oppstart  Tilbudet blir offisielt åpnet ca 1. september 2006  Frem til da jobbes det på alle plan med  klargjøring av tolkestudio m.m.  klargjøring av infomateriell  info og opplæring internt for tolker og andre  og eksternt til arbeidsgivere og brukere  og til samfunnet for øvrig  søknader om bildetelefon innvilges  m.m.


Laste ned ppt "Bildetolking for døve/døvblitte i arbeid. 2 Bildetolking BAKGRUNN:  Et ønske om å utnytte eksisterende tolkeressurser bedre.  En stor del av tolkenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google