Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industriledet forskning -- viktig kunnskapsbidrag eller skjult markedsføring? Sverre Mæhlum dr med Medisinsk direktør Pfizer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industriledet forskning -- viktig kunnskapsbidrag eller skjult markedsføring? Sverre Mæhlum dr med Medisinsk direktør Pfizer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industriledet forskning -- viktig kunnskapsbidrag eller skjult markedsføring? Sverre Mæhlum dr med Medisinsk direktør Pfizer

2 Hvorfor satser den farmasøytiske industri på forskning? •Oppdage nye medisiner (molekyler) –Fase I studier •Proof of concept •Oppnå markedsføringstillatelse –Fase II-III studier •Effekt •Sikkerhet •Bidra til kunnskap om sjeldne bivirkninger –Post-marketing studier •Sikkerhet •Nye indikasjoner ?? Skjult markedsføring?

3 Hva foregår av industriledet forskning ?

4

5 Etiske utfordringer i samband med industriledet forskning •Temavalgsbias •Publikasjonsbias •Skult agenda –Ønske om relasjoner > ønske om data •Fortrenger annen forskning –Industrien ”priser” annen forskning ut av markedet •Deltagelse i forskning gir ”for sterke” føringer for forskrivning

6 Temavalgsbias •Kontrollmekanisme er tilstede –Godkjenning REK –Godkjenning SLV •Mange firmaer – ulike temaer •Andre (det offentlige) kan også bidra til balansen i temavalg •Institusjoner / enkeltutprøvere kan selvsagt også si nei Industrien har ”en rolle å spille”

7 Publikasjonsbias •Dette har sikkert skjedd, men holdningen er endret –Tidsskriftene må ta noe av skylden •Negative funn •Bare “nyheter” publiseres •Høy avslagsprosent uansett (kvalitet) –Nye registre der alt legges ut vil kunne rette opp det meste av dette.

8 Skjult agenda •Tidlig fase forskning –Fase I – proof of concept •intet/lite problem –Fase II/III – effekt/sikkerhet •Lite problem (men relasjoner er dog et lite poeng her) •Forskningen pålagt industrien av myndighetene •Post marketing studier –Fase IV •Økende betydning for samfunnet (konfr COX2 mm) •Her kan relasjonsbygging /forskrivningspåpvirkning være et tema •Viktig for industrien å holde sin “sti ren” her.

9 Fortrenger annen forskning •Ikke den farmasøytiske industris oppgave å sørge for en balansert forskningpolitikk •Fri konkurranse om forskningsressurser •Utfordring for myndighetene –Hvor mye vil de satse? –Hva ønsker de å satse på? •I siste instans institusjonene/ den enkelte forsker som bestemmer om de vil være med

10 Forskningsdeltagelse og føring på forskrivning •Klart at deltagelse (særlig i fase IIIb/IV studier) gir. –Personlig erfaring med angjeldende medikament –Mer kunnskap om dette medikament enn konkurrentenes •Konkurranse om markedet slik at i det lange løp trolig skjer en “utjevning” •4S / IDEAL

11 Hvorfor bør legene være med i kliniske forskningsprosjekter •Erfaring med forskning og får kontakter både på nasjonalt og internasjonalt nivå –Forsker”opplæring “ •Litteratur vurdering •Systematikk •Statistikk kunnskap •Skrivetrening •Prosjekt styring –“On the job” evidensbasert trening

12 Konklusjon •Ja, industriledet forskning er et viktig kunnskapsbidrag i norsk medisin •Nei, det fungerer ikke som utelukkende skjult markedsføring •Men, noe islett av relasjonsbygging og markedsføring vil det være også i meget god klinisk forskning •Og, industrien har ikke oppgaven med å sørge for et balansert medisinsk forskningsmiljø i Norge

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Industriledet forskning -- viktig kunnskapsbidrag eller skjult markedsføring? Sverre Mæhlum dr med Medisinsk direktør Pfizer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google