Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DYREKLINIKK/KREMATORIUM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DYREKLINIKK/KREMATORIUM"— Utskrift av presentasjonen:

1 DYREKLINIKK/KREMATORIUM
RAMMESØKNAD DYREKLINIKK/KREMATORIUM

2 AREALPLAN m. m. Jmf kommunens arealplan er området regulert til industrivirksomhet , der mitt bygg har gårds- og bruksnr 26/161. En rammesøknad krever da: Info om navn, adr, og navn på bygget/prosjektet Opplysninger om eiendom, som minimum gårds- og bruksnr Opplys. om planstatus, med blant annet planens navn, referansenr etc opplysninger om ” Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av”: Jeg må krysse av for ”nei” ang miljøforhold, og må beskrive kompenserende tiltak i et vedlegg. Opplys. om forhåndskonferanse Nabovarsling Bygningstype Arealdisponering

3 Arealplan forts. Tekniske installasjoner Byggehøyde
Oppl. om naboavstander, høyspent og lignende. Vei, vann og kloakk Bygningsopplysninger, vei, vann og kloakk Boligspesifikasjon Søking om dispensasjon. Jeg må krysse av for ”ja”, og beskrive hva og hvorfor. Tror det går under ”kommunale vedtekter til pbl” pga forurensning fra røyk, og muligens dyrerester etter brenningen. Partstype Oppl. om foretak Oppl om ansvarlige søker, prosjekterende og utførende Prosjektering. Beskrive ansvarsforhold Oppl om det blir arbeidsplasser der

4 OPPSUMMERING ”Krav  til  saksbehandling  av  tiltaket  (type  tiltak)” : Vil være å søke det offentlige i form av en rammesøknad (som over), der jeg har beskrevet forskjellige type tiltak, og søkt om dispensasjon der det har vært nødvendig. ”Byggherrens/tiltakshavers  oppgaver  i  fm  med  godkjenningsprosessen”. Må vel være at jeg finner ut hvor og til hvem jeg skal søke om de forskjellige tingene. Her er det Fylkesmannen, kommunen, SFT ( i forb. med røykutslipp), og Mattilsynet (både pga at det er en dyreklinikk og at det er dyrekrematorium, spesielt når det er i samme bygning). ”Kontrollform  for  tiltaket  med  forslag  til  kontrolltiltak”. Antar det er å følge opp søknadene, purre på frister om det går tregt, se sjekke at de lover og paragrafer de henviser til stemmer (både når det gjelder godkjenning og avslag).


Laste ned ppt "DYREKLINIKK/KREMATORIUM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google