Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring

2 Helsefremmende skole - Oppdraget Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring  Målet er at de helsefremmende tiltakene skal bli en del av skolens daglige drift – også etter prosjektperioden.

3 Forankring  Ledelsen er representert v/utdanningsleder i : o Styringsgruppe for helsefremmende skoler -> rektors lederteam -> prosjektgruppa ->tett samarbeid med prosjektleder o Fast post på møteagenda i ledergruppa : «nytt om prosjektet» o Mandatavklaring innad i skolen er viktig ; prosjektleder er «verktøyet», ledelsen har ansvaret  Styringsdokumenter som inneholder helsefremmende perspektiver : o Årshjul for pedagoger : • Sterk start for Vg1 •Tett på i alle fag •Oppfølging av fravær med fraværsrapport o Tillegg til elevsamtalen i ØFK’s kontaktlærerveiledning o Møte-og aktivitetsplan • 4 aktivitets/trivselsdager • Markering av Verdensdagen for psykisk helse • Skolehelsetjenestens «samliv og seksualitet» for Vg1 Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.

4 Noen eksempler på vellykkede tiltak : Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.

5 Handlingsplaner….. §9a : Markering av Verdensdagen for psykisk helse Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.

6 Forankring  Satsningsområdene og tiltakene i prosjekt Helsefremmende skoler gir oss et gjennomgående positivt elevsyn i hele skolesamfunnet vårt  Økt fokus på tiltak som bidrar positivt til elevenes helse og trivsel  Elevtjenesten : o 3 Rådgivere, miljøarbeider, helsesøster, sosialfaglig rådgiver, psyk.sykepleier  Ledelsens fokus på kroppsøvingsfaget o Minske fravær og drop-out  NyGIV o Leksehjelp  «Synlig voksen» i kantina i storefri o Trygger elevenes miljø Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.

7 Forankring….  Handlingsplaner : o Mobbing o Rus o §9a Med rutiner og meldeskjema  Tiltakene ligger inn under kravene i Opplæringslovens §9a : • Elevenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø • Fysisk og psykisk helse  Styrings-og utviklingsplan for 2011-2014 Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring.


Laste ned ppt "Kunnskapens Borg – Trivsel og læring for samfunn og næring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google