Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.1 MÅL : Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Strategisk initiativ: 1.Rammeplanens krav til innhold og aktiviteter blir iverksett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.1 MÅL : Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Strategisk initiativ: 1.Rammeplanens krav til innhold og aktiviteter blir iverksett."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1.1 MÅL : Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Strategisk initiativ: 1.Rammeplanens krav til innhold og aktiviteter blir iverksett 2.Tilrettelegge for at elevene får gode muligheter til lek og varierte aktiviteter i samspill med andre elever og voksne. 3.Tilrettelegge for utprøving og utforsking for å gi større kunnskap om logiske sammenhenger 4.Tilrettelegge for gode læringsarenaer 5.Gi rom for de gode samtalene - både rundt matbordet og andre fellesaktiviteter STRATEGISK MÅL FOR AKTIVITETSSKOLEN BRUKERPERSPEKTIVET 2011-2014

3 1.5 MÅL : Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og aktivitetsskolen samlet gir bedre læringsutbytte Strategisk initiativ: 1.Ukentlige møter i lederteamet – skolens ledelse og leder i AKS 2.Ukentlige møter mellom baseledere og kontaktlærere 3.Skolens planer blir gjort tilgjengelig på Fronter 4.Aktivitetsskolens planer blir gjort tilgjengelig på Fronter 5.Strukturert samarbeid om lekseplaner – oppfølging av lekseplaner i Aktivitetsskolen 6. Alle elever på 1-4 kl. går i aktivitetsskolen STRATEGISK MÅL FOR AKTIVITETSSKOLEN BRUKERPERSPEKTIVET 2011-2014

4 2.2 MÅL : Aktivitetsskolen rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personal Strategiske initiativ 1. Tilrettelegger for kurs/opplæring – kompetansefremmende tiltak 2. Rekruttere medarbeidere med lærer-/førskoleutdanning 3. Rekruttere medarbeidere med barne- og ungdomsarbeiderfaget STRATEGISK MÅL FOR AKTIVITETSSKOLEN RESSURSPERSPEKTIVET 2011-2014

5 3.4 MÅL : Aktivitetsskolen har gode rutiner for dokumentasjon, evaluering og systematisk oppfølging av aktivitetstilbudet Strategisk initiativ: 1.Alt fravær skal dokumenteres og avklares 2.Arbeidstidsskjema blir utarbeidet hver måned 3.Ukentlig evaluering av ukeplaner 4.God planlegging i samsvar med overordna plandokument 5.Referat fra alle samarbeidsmøter (personal-, avdelings- og planmøter) STRATEGISK MÅL FOR AKTIVITETSSKOLEN Det interne perspektivet 2011-2014

6 3.7 MÅL : Aktivitetsskolen tilrettelegger for et utfordrende og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte Strategisk initiativ 1.Systematisk oppfølging av sykmeldte 2.Medbestemmelse – faste møter m/ tillitsvalgt og verneombud 3.Medarbeidersamtale min 1 gang pr år 4.Ett personalmøter i måned 5.To avdelingsmøter i måneden 6.Ett planleggingsmøte i måneden 7.God informasjonsflyt – involvering 8.Klar oversikt over ansvars- og arbeidsfordeling 9.Ukeplanlegging 10.Sosiale tiltak STRATEGISK MÅL FOR AKTIVITETSSKOLEN Det interne perspektivet 2011-2014


Laste ned ppt "1.1 MÅL : Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Strategisk initiativ: 1.Rammeplanens krav til innhold og aktiviteter blir iverksett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google