Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte for Vg1 2.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten (rådgivere, PPT, helsesøster og miljøarbeider) Del 2:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte for Vg1 2.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten (rådgivere, PPT, helsesøster og miljøarbeider) Del 2:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kontaktmøte for Vg1 2.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten (rådgivere, PPT, helsesøster og miljøarbeider) Del 2: Klassevis samling med orientering fra kontaktlærerne om utdanningsprogrammene, fag- og timefordeling, organisering av læringsarbeidet, elevmedvirkning, samarbeid med foresatte, It’s learning mv.

3 Bleiker vgs. Vår visjon: Rom for alle - blikk for den enkelte Alle er lærende Alle er forskjellige Alle er likeverdige

4 Bleiker vgs. Kjennetegn: skapende og kreativ skole stort mangfold elever som trives medarbeidere som trives

5 Opplæringstilbudet på Bleiker 174 elever på Vg1 (ca. 500 elever totalt) Elektrofag (EL) Helse- og oppvekstfag (HO) Teknikk og industriell produksjon (TIP) Service og samferdsel (SS) Tilrettelagt opplæring (TO)

6 Opplæringstilbudet på Bleiker Medier og kommunikasjon (MK) Musikk, dans og drama (MDD) (Vg2 og Vg3): Musikk (i samarbeid med Asker kulturskole) Studiespesialisering med formgiving (ST-FO) (Vg2 og Vg3) Forberedende kurs for minoritetsspråklige Allmennfaglige påbygningskurs for yrkesfagelever med og uten fagbrev

7 Bleikers satsningsområder Hovedmål: Øke andelen elever som fullfører og består Oppnå positiv karakterutvikling

8 Bleikers satsningsområder Arbeidet med fullført og bestått + positiv karakterutvikling inngår i vår satsning på IKO I – identifisering (risikogrupper ut fra karakterer, fravær, manglende vurderingsgrunnlag mv.) K – kartlegging (hva er elevens utfordring, hva må gjøres, ansvar, kontakt med hjemmet) O – oppfølging (følge opp dem som er i risikogruppa, oppfølging av de valgte tiltakene)

9 Bleikers satsningsområder Vurdering: Vurdering for læring viktig for læringsutbytte Systematisk arbeid med tilbake-/ framovermeldinger Varierte vurderingsformer Egenvurdering og hverandrevurdering

10 Bleikers satsningsområder Grunnleggende ferdigheter: Brukes i alle fag – jobbe med overføringsverdi Elevene trenger strategier for å lære Lese- og læringsstrategier Ekstern kursing av lærere Intern kunnskapsdeling og –utvikling

11 Bleikers satsningsområder Klasseledelse:  Tydelige forventninger (Den gode lærer og den gode elev)Den gode lærer og den gode elev)  Håndtere bråk og uro på en god måte  Gode relasjoner til elevene  Strukturerte undervisningsøkter  Kognitive strategier (dialog, forklaring, repetisjon, oppsummering)

12 Bleikers satsningsområder Lærings- og skolemiljø: Miljøbyggende aktiviteter (for eksempel skolestartopplegg) Bleiker-timen (elevråd/undersøkelser, fag, skolemiljø) Tydelighet mot rus/uønsket atferd Tobakksfritt skoleområde

13 Bleikers satsningsområder Lærings- og skolemiljø: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing og trakassering

14 Bleikers satsningsområder - Redusere fravær:  Elevene skal melde fra om fravær og årsak til fravær til sin kontaktlærer samme dag  Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til kontaktlærer  Dersom eleven har vært borte fra skolen i tre dager uten at skolen har fått beskjed om årsaken til fraværet, skal kontaktlærer kontakte foresatte (når eleven er under 18 år) eller eleven selv

15 Samarbeid med foresatte Opplæringsloven kapittel 20 om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring - § 20-4: Foreldresamarbeid i videregående opplæring: - Foreldremøte i starten av Vg1 og Vg2 med informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldrene

16 Samarbeid med foresatte - Foreldrene til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om elevens arbeidsvaner og kompetanse - Dette ses i sammenheng med elevens rett til en halvårlig samtale med kontaktlærer - Bleiker tilbyr samtaler med kontaktlærer (eleven har rett til å delta i samtalen): - Vg1: 14.11., Vg2: 21.11.

17 Samarbeid med foresatte - Skriftlig varsel til elev/foresatte dersom det er fare for at det er ikke er grunnlag for vurdering i fag - Skriftlig varsel til elev/foresatte når det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden eller i atferd (Ng eller Lg) - Ovennevnte varsling gis uten ugrunnet opphold både mht. halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter

18 Informasjonskanaler Bleikers hjemmesidehjemmeside It’s learning Læringsplattform Adgang sammen med eleven Adgang via foreldrefaget (BN: Bleikerforesatt, PO: Elev2013)

19 Videre program Assisterende rektor presenterer seg Elevtjenesten: Rådgivere, PP-tjeneste, miljøarbeidere og helsesøster presenterer seg Avdelingslederne presenterer seg Samling klassevis


Laste ned ppt "Kontaktmøte for Vg1 2.9.2013 Del 1: Samling i kantina med informasjon fra rektor og Elevtjenesten (rådgivere, PPT, helsesøster og miljøarbeider) Del 2:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google