Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOFSRUD SKOLE Lofsrud skole Kunnskap - muligheter - trivsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOFSRUD SKOLE Lofsrud skole Kunnskap - muligheter - trivsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOFSRUD SKOLE Lofsrud skole Kunnskap - muligheter - trivsel
Dette er skolen vår Hjemmesideadressen Noen eksempler…

2 Lofsrud skole Startet i 1988 Rundt 370 elever 33 lærere
Rektor Bitten Koch Assisterende rektor, Hege Skau-Nilsen Rådgivere Cecilie H . Hasle og Inger Lohne Helsesøster, Tove Selnes Skolelege Jing Lorentzen Helsesøster 2-3 dager i uka Vi er rådgivere og sosiallærere, deler elevene mellom oss

3 Fokusområder Felles mål – elevens framtid!
Tilpasset opplæring og klasseledelse Foreldresamarbeid Oppfølging av hver enkelt elev Miljø Styrking av rådgivningstjenesten

4 Nasjonale prøver lesing
Nivåer 2011 8. trinn 2012 9. trinn 1 11,3 8,3 2 33,9 45,2 20 28,3 3 39,5 38,3 4 9,7 23,3 5 5,6 15,3 10 33,3

5

6 Brukerundersøkelsen 2012 Offentlig Brukerundersøkelse
Lokal Brukerundersøkelse

7 Struktur og organisering
Fem klasser på trinnet 8A – E To kontaktlærere – oppfølgingsansvar Samme rådgiver følger eleven fra 8. til 10. Samarbeid med barneskolene om sammensetningen i klassene 8 - 1 og sammensatt av elever fra alle tre barneskolene Barneskolene fordeler elevene på to likeverdige grupper Dvs jenter, gutter, flinke, svake, rolige, urolige Lærerne på teamet underviser elevene i alle fag Basisgruppene har sin egen kontaktlærer som har kontakt med foreldrene Basisgruppene har samtaletimer med kontaktlæreren sin, oppsummerer uka, ser på arbeidsplaner, snakker om elevmiljø…de har ikke undervisning sammen

8 Struktur og organisering
Skolestartprogram Faglig kartlegging Bli kjent med skolen – medelever - lærerne Fronter Forventninger og krav – faglig og sosialt Skolestart for 8.trinn er å bli kjent med hverandre, med skolen, med de voksne, med organisering og regler, det er kartlegging av ferdigheter i fag, turer m. m Tilpasset opplæring etter kartlegging og observasjon. Det vil for eksempel si at elevene får norskundervisning på ulike nivåer på ulike grupper, store og små, engelsk og matematikk også Gruppene varierer i løpet av året ”klassen” er ikke en fast enhet lenger Arbeidsplaner slik som på barneskolene Ulike nivåer og mengde alle skal ikke gjøre de samme oppgavene

9 Tilpasset opplæring Varierte arbeidsmåter Gruppedeling - etter behov
Nivådelte lekseplaner Kurs Fagdager Leksehjelp Organisering av skoledagen de fleste dager Fagdager kan være dager elevene jobber med samme fag eller samme tema en hel eller halv dag, turer, ekskursjoner, Kurs på ulike nivåer i basisfagene Prosjekt, bruk av data, Hvordan lærer elever? Dette har vi fokus på nå, seminar blant annet, mer info på foreldremøter til høsten Vurdering med karakterer er nytt 1-6 God, nokså god, lite god i orden og oppførsel

10 Fagdag i matematikk og mat og helse

11 Vurdering Tallkarakterer 1 – 6 Karakterer i orden og oppførsel
God – Nokså god – Lite god Muntlig og skriftlig vurdering Elevsamtaler NB! IUP på Fronter! Utviklingssamtaler

12 Nye fag 2.fremmedspråk-tysk og fransk Fordypning i engelsk og norsk
Tellende karakter – muntlig eksamen Valg av fag - frist 18.mars Valgfag i år: Sal og scene, fysisk aktivitet og helse, internasjonale kontakter, teknologi i praksis. Utdanningsvalg Læreplanene er på høring, er ikke klare før i mai-juni

13 Utdanningsvalg «Smakebiter» – utprøving av utdanningsprogram på videregående skole 10.trinn – mulighet for å ta fag fra VG1 på Ulsrud vgs. Veiledning – rådgivning – grupper og individuelt

14 Forventninger til skole – hjemsamarbeid
Orden Møte i god tid før timen Møte forberedt Mat og drikke Fravær Oppfølging av fravær fra foresatte og lærere Oppførsel/adferd Respekt og høflighet Hjemmesiden/Fronter Foresatte må sjekke hjemmesiden og Fronter! Vi trenger dere, elevene trenger dere Vi trenger deres engasjement Vi vil gjerne ha mye samarbeid

15

16 Hva skjer videre? Besøk på Lofsrud for elever
Velkomstmøte for elever og foresatte 5.juni kl.18.00


Laste ned ppt "LOFSRUD SKOLE Lofsrud skole Kunnskap - muligheter - trivsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google