Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrisk ladning / felt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrisk ladning / felt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrisk ladning / felt

2 Elektromagnetiske bølger James Clerk Maxwell (1831-1879)
James Clerk Maxwells oppdagelse av lovene for elektrodynamikken er en av de viktigste hendelsene i det nittende århundre. Gjennom sine fire såkalte Maxwellske ligninger la han grunnlaget for det moderne samfunnet. Fra disse ligningene kunne man forstå lys som elektromagnetiske bølger, utforme elektromagnetisk kommunikasjon og legge grunnlaget for klassisk elektroteknikk, dvs legge grunnlaget for det moderne samfunnet.

3 Elektromagnetiske bølger Maxwells ligninger
Integral form Differential form Gauss’s lov for E Gauss’s lov for B Faraday’s lov Ampere’s lov

4 Elektrisitet Når vi hører ordet elektrisitet,
tenker vi kanskje først og fremst på en glødende lyspære eller nødvendig strøm til datamaskinen. Vi tenker kanskje ikke så ofte på at elektrisk aktivitet er nødvendig for at våre nerveceller skal kunne sende sine impulser, at hjertet vårt skal kunne slå, at vi skal kunne tenke eller for at vi i det hele tatt skal kunne leve.

5 Objekter Grunnlaget for forståelsen
av alle de objekter som omgir oss i hverdagen (mennesker, hus, fjell, sjø, kjemiske stoffer, elektriske kretser, halvledere, …) ligger i kunnskap om de minste byggesteinene som alle disse objektene er sammensatt av.

6 Partikkelfysikk Partikkelfysikk er den delen av fysikken
som omhandler materiens minste bestanddeler og kreftene (de tre naturkreftene fargekraft (sterk kjernekraft), svak kjernekraft og elektromagnetisme) som virker mellom dem. Det som er kjent pr i dag er oppsummert i standardmodellen.

7 Dimensjoner 99.999999999999 % av atomet er tomrom 1000*avst jord/sol
Diameter = 1 km

8 Atom-modell

9 Positiv / Negativ ladning

10 Indusert lading av metallkule

11 Elektrisk ladning - Svette - Cystic Fibrosis

12 Coulombs lov F F Q q r

13 Coulombs lov Eks 1: Ladninger langs samme rette linje
Beregn elektrisk kraft på partikkel nr 3.

14 Coulombs lov Eks 2: Ladninger i planet
Beregn elektrisk kraft på partikkelen lengst til høyre.

15 Elektrisk felt Def -

16 Elektrisk felt Dipol

17 Elektrisk felt Dipolmoment
Elektrisk dipolmoment: Kraftmoment på en elektrisk dipol: Arbeid utført på en elektrisk dipol: Potensiell energi for en elektrisk dipol:

18 Elektrisk felt Ladd ring

19 Elektrisk felt Ladd skive

20 Elektrisk felt Rett, ladd ledning

21 Elektrisk felt Romlig ladningsfordeling
V Det totale elektriske feltet fra en romlig ladningfordeling med ladningstetthet  er vektoriell sum (integral) av bidraget til det elektriske feltet fra alle infinitesimale volumelementer i hele legemet V.

22 Elektrisk felt Flateladningsfordeling
Det totale elektriske feltet fra en flateladningfordeling med ladningstetthet  er vektoriell sum (integral) av bidraget til det elektriske feltet fra alle infinitesimale flateelementer over hele flaten S.

23 Elektrisk felt Kurveladningsfordeling
C Det totale elektriske feltet fra en kurveladningfordeling med ladningstetthet  er vektoriell sum (integral) av bidraget til det elektriske feltet fra alle infinitesimale kurveelementer over hele kurven C.

24 END


Laste ned ppt "Elektrisk ladning / felt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google