Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 09 Rotasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 09 Rotasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 09 Rotasjon

2 Vinkel - Vinkelhastighet - Vinkelakselerasjon

3 Rotasjons-ligninger Translasjon Rotasjon

4 Rotasjon med konstant vinkelakselerasjon

5 Hastighets- og akselerasjons-relasjoner

6 Sykloide 1

7 Sykloide 2 r (x,y) s s

8 Hjul som ruller uten å gli Hastighet
Hjulet (med radius R) ruller mot høyre uten å gli. Hjulsenterets hastighet er vO. Kontaktpunktet A med underlaget har hastighet vA = 0. Toppunktet B har hastighet vB = 2vO, dvs hastigheten til toppunktet B er dobbelt så stor som hastigheten til hjulsenteret. B vB = 2vO O vO A vA = 0

9 Hjul som ruller uten å gli Akselerasjon
Hjulet (med radius R) ruller mot høyre uten å gli. Hjulsenterets akselerasjon er aO. Kontaktpunktet A med underlaget har ingen akselerasjon parallelt med underlaget (x-retning) og akselerasjon R2 normalt på underlaget (y-retning). Toppunktet B har parallelt med underlaget (x-retning) en akselerasjon som er dobbelt så stor som hjulsenterets akselerasjon og normalt på underlaget en akselerasjon -R2 (i negativ y-retning). B aBx = 2aO aBy = -R2 O aO aAy = R2 A aAx = 0

10 Hjul som ruller uten å gli Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [1/3]
C Akselerasjon arad = R2 atan = R C beveger seg i en sirkelbane om O. O B aBx = 2aO Tangentialakselerasjonen er lik radien R multiplisert med vinkelakselerasjonen . Denne akselerasjonskomponenten vil være null hvis rotasjonshastigheten er kontant (ikke endrer seg). Radiellakselerasjonen (rettet inn mot sentrum) er lik radien R multiplisert med kvadratet av vinkelhastigheten . vil alltid være ulik null siden bevegelsen ikke er rettlinjet. Disse betraktningene kan vi gjøre nytte av ved studier av hjul som ruller uten å gli (se de to neste sidene). aBy = -R2 O aO aAy = R2 A aAx = 0

11 Hjul som ruller uten å gli Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [2/3]
Når hjulet ruller uten å gli mot underlaget, kan hjulets bevegelse betraktes som en momentanrotasjon om kontaktpunktet A. B har derfor en momentanrotasjon med radius 2R og senteret O har en momentanrotasjon med radius R. B aBx = 2aO aBy = -R2 O aO aAy = R2 A aAx = 0

12 Hjul som ruller uten å gli Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [3/3]
Når hjulet ruller uten å gli mot underlaget, kan hjulets bevegelse betraktes som en momentanrotasjon om kontaktpunktet A. D har derfor en momentanrotasjon med radius h. B aDx D aDy O aO h aAy = R2 Ofte når vi omtaler akselerasjonen til et punkt B eller et punkt D (slik som vist på figuren), så tenker vi på horisontalkomponenten (x-komponenten) til akselerasjonen siden disse punktene i ulike oppgaver ofte er knyttet til andre systemer via horisontale snorer. A aAx = 0

13 Rotasjonsmekanisme Eks: Stempel og stag [1/4]

14 Rotasjonsmekanisme Eks: Stempel og stag [2/4]

15 Rotasjonsmekanisme Eks: Stempel og stag [3/4]

16 Rotasjonsmekanisme Eks: Stempel og stag [4/4]

17 Vinkel-hastighet som vektor
w r v

18 Vinkel-hastighet som vektor
w R v r O

19 Hastighets- og akselerasjons-vektorer
w R Akselerasjon v r O

20 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser

21 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Hastighet 1
Y A P y r rA x B rB X O P fiksert i xy

22 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Hastighet 2
Y A P y r rA x B rB X O

23 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Hastighet 3
Y A P y r rA x B rB X O

24 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Akselerasjon 1
Y A P y r rA x B rB X O

25 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Akselerasjon 2
Y A P y r rA x B rB X O

26 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Akselerasjon 3
Y A P y r rA x B rB X O

27 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser Akselerasjon 4
Y A P y r rA x B rB X O

28 Fly-propell

29 Sykkel

30 Kinetisk rotasjonsenergi - Treghetsmoment
mi ri

31 Treghetsmoment dm mi ri r

32 Treghetsmoment til en del ulike legemer

33 Kabel-vinding Beregning av sylinderens vinkelhastighet
etter at kraften F har virket i strekningen s

34 Treghetsmoment til en stav

35 Treghetsmoment til en sylinder

36 Treghetsmoment til en kule

37 Parallellakse-teoremet
y yi mi b P IP = Icm + Md2 d x O cm a xi

38 Parallellakse-teoremet - Eks 1

39 Parallellakse-teoremet - Eks 2
cm Beregning av treghetsmomentet av en skive om en akse normalt på skiven i punktet P. R P

40 Normalakse-teoremet y yi mi ri IO = Ix + Iy x O xi

41 Normalakse-teoremet - Eks 1
Beregning av treghetsmomentet av en hul skive om en akse i skivens plan gjennom skivens sentrum.

42 END


Laste ned ppt "Kap 09 Rotasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google