Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk Sammenheng mellom en bevegelse og kreftene som er årsak til bevegelsen Rettlinjet bevegelse Rotasjonsbevegelse

2 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Posisjon v - fart o s s = f(t) posisjonen er en funksjon av tiden

3 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fart (Hastighet) Konstant fart, ingen akselerasjon Endring i farten, akselerert bevegelse Farten øker, akselerasjon er positiv Farten minker, akselerasjon er negativ (retardasjon)

4 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Symboler og måleenheter Symbol: Måleenhet: Posisjon s m (meter) Tid t s (sekund) Fart v m/s (meter/sekund) Akselerasjon a m/s2 (meter/sekund2)

5 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fart, posisjonsendring pr tidsenhet [m/s] s – posisjon [m] s t t – tid [s]

6 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant fart, [m/s] s – posisjon [m] t – tid [s]

7 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant fart, [m/s] s – posisjon [m] s0 t – tid [s]

8 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Akselerasjon, fartsendring pr tidsenhet [m/s2] v – fart [m/s] v t t – tid [s]

9 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant akselerasjon, [m/s2] v –fart [m/s] t – tid [s]

10 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant akselerasjon, [m/s2] v – fart [m/s] v0 t – tid [s]

11 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon

12 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon C1 - integrasjonskonstant

13 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Grensebetingelse: t = 0 , s = s0

14 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Gjennomsnittsfart v – fart [m/s] v v v0 t – tid [s]

15 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall Rettlinjet bevegelse med med konstant akselerasjon Forårsaket av jordas tyngdekraft Tyngdeakselerasjonen g = 9,81 m/s2

16 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall, startfarten er null [v0] = 0 v –fart [m/s] t – tid [s]

17 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall, startfarten er null [v0] = 0 Fallhøyde h

18 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall , startfarten er v0 v – fart [m/s] v0 t – tid [s]

19 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall , startfarten er v0 Kast rett oppover (negativ akselerasjon):

20 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Fritt fall , startfarten er v0 Kast rett nedover (positiv akselerasjon):

21 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Relativ bevegelse Absolutt bevegelse: i forhold til jorda Relativ bevegelse: I forhold til et annet legeme Relativ hastighet Absolutt hastighet Vann Vannhastighet

22 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Newton`s lover Første lov: Et legeme som ikke blir påvirket av ytre krefter, vil ikke endre fart. Andre lov: Dersom et legeme påvirkes av en kraft, får legeme en bestemt akselerasjon. Forsøk viser:

23 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Newton`s andre lov Forsøk viser: F - resultantkraften på et legeme [N] m – legemets masse [kg] a – legemets akselerasjon [m/s2]

24 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Vinkel (posisjon) b r Vinkel:

25 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Vinkel: Dimensjon: En hel sirkel: Omregning grader til radianer:

26 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Vinkelfart (Vinkelfart) Konstant vinkelfart, ingen vinkelakselerasjon Endring i vinkelfarten, akselerert bevegelse Farten øker, vinkelakselerasjon er positiv Farten minker, vinkelakselerasjon er negativ (retardasjon)

27 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Periferifart v - periferihastigheten  d n – antall omdreininger pr. minutt

28 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Periferifart og vinkelfart v - periferihastigheten  d r Vinkelfart: ,

29 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Periferifart og vinkelfart v - periferihastigheten  d r Konstant vinkelfart:

30 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Vinkelakselerasjon, fartsendring pr tidsenhet [rad/s2]  – vinkelfart [rad/s]  t t – tid [s]

31 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant vinkelakselerasjon, [rad/s2]  – vinkelfart [rad/s] t – tid [s]

32 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Konstant vinkelakselerasjon, [rad/s2]  – vinkelfart [m/s] 0 t – tid [s]

33 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon

34 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon C1 - integrasjonskonstant

35 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Grensebetingelse: t = 0 ,  = 0

36 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Gjennomsnittsfart  – vinkelfart [m/s] 0 t – tid [s]

37 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Sentripetalakselerasjon A B D E v – konstant periferihastighet O , F , aN – akselerasjon mot sentrum

38 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Sentripetalakselerasjon A B D E v – konstant periferihastighet r O Likedannede trekanter: F og

39 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Sentripetalakselerasjon A B D E r O F

40 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Newton`s lover Første lov: Et legeme som ikke blir påvirket av ytre krefter, vil ikke endre fart. Andre lov: Dersom et legeme påvirkes av en kraft, får legeme en bestemt akselerasjon. Endring av fart som tallverdi eller retning

41 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Newton`s andre lov for rotasjonsbevegelse Rotasjonsretning F1 m1 m2 Dreiemoment: r1 r2 F2 O

42 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Newton`s andre lov for rotasjonsbevegelse Rotasjonsretning F1 m1 m2 Dreiemoment: r1 r2 F2 O Massetreghetsmoment:

43 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Rotasjon om en fast akse Massetreghetsmoment

44 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen x z y

45 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen z m – masse av sylinderen  - tetthet R r dr y dm

46 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen

47 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen

48 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse

49 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om A-aksen Steiners formel x z A y

50 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse
Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen Steiners formel z R y e


Laste ned ppt "Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google