Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS
Ny bydel – ny læring Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS

2 Samhandlingsprosjektet: Ny bydel – ny læring
Oppstart mars 2010 Overføring av helsetjenstetilbud for Bydel Bjerkes befolkning til OUS, Ullevål Samhandlingsreformen: ”Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester. Få systemer som er rettet inn mot helhetlige tjenester Mange systemer som er rettet inn mot ulike deltjenester som organisatoriske enheter, separate rettighets-, finansierings- og IKT-systemer”

3 Prosjektets mål Sikre at pasienter/brukere har et kvalitativt godt behandlingsforløp, der alle instanser samarbeider om modeller for samhandling som innebærer ny læring. Kompetanseutveksling mellom Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS og Akuttpsykiatrisk avdeling. Implementere gode samhandlingsrutiner fra Bydel Bjerke til andre bydeler og samarbeidspartnere.

4 Helsedialogkonferansen 12.10.10
Over 80 påmeldte fra bydelene Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Josefinesgate DPS og Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS Gruppearbeid der deltagerne kom med råd og ideer for god samhandling

5 Utdrag av råd og ideer: Kompetanseoverføring/felles temadager/fagdager
Møteaktivitet Innføre A- og B-skjema Kriseplaner Årlig Helsedialogkonferanse

6 Deltagernes evaluering av Helsedialogkonferansen
Høy tilfredshet med arbeidsmetoden; gruppearbeid og nytteverdi Viktig å møtes ansikt til ansikt Ga inspirasjon til å arbeide videre med samhandling Første møtearena for nye samarbeidspartnere

7 Delprosjektene 1 Kvalitetssystemer 2 Inntaksprosedyre
3 Dobbeltdiagnoser 4 Smittehåndtering 5 Traumatiserte flyktninger

8 Erfaring fra prosjektarbeidet
Tidligere start av overføring av bydel til OUS Viktig å møtes i faglige sammenhenger Delprosjektene har bidratt til økt informasjonsflyt om prosessen Det må settes av nok tid og ressurser til samhandling


Laste ned ppt "Bydel Bjerke, Josefinesgate DPS, Akuttpsykiatrisk avdeling OUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google