Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeopplegg Fredag, 25. oktober

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeopplegg Fredag, 25. oktober"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeopplegg Fredag, 25. oktober
Amigosleir 2013 Gruppeopplegg Fredag, 25. oktober

2 Gruppeopplegg – fredag
1. Salme 1 Vi er barn av lys og skygge. Salmenr. 504 i Norsk Salmebok 2013

3 Gruppeopplegg – fredag
2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

4 Gruppeopplegg – fredag
3 Vers 2 Vi er barn av lys og skygge

5 Gruppeopplegg – fredag
4 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

6 Gruppeopplegg – fredag
2. Bilde 2. Bilde Her kan du spørre barna følgende, og samtale noe med dem ut fra svarene de gir: Er det noe barna er veldig gode til? Er det noe de kan bedre enn de voksne? Er det noe de voksne kan lære av barna?

7 Gruppeopplegg – fredag
3. Fortelling (Mark 9, 33–37) 4. Fordypning 5. Gruppearbeid 3. Fortelling om „Hvem som er den viktigste“ (Ha på forhånd klart de forskjellige fotsporene du har klippet ut, og bruk dem etter som du forteller historien) Dette her er Jesu fotspor. Legg Jesu fotspor (hvit) i midten. Dette er fotsporene til Jesu venner, de fulgte ham, de gikk sammen med ham, dag etter dag. Legg disiplenes fotspor (fiolett) i rekke og rad etter Jesu fotspor. Noen av vennene ville være så nær inn til Jesus som det gikk an. Ja, noen ganger kranglet de om det. Da sa den ene til de andre: «Jeg er den viktigste for Jesus!» Flytt et fotspor-par nærmere Jesus. Men en annen tar igjen: «Nei, det er meg!» Flytt et fotspor-par enda nærmere Jesus. Jesus tar dette helt rolig – og helt annerledes enn vennene hans hadde ventet. De måtte pent gå tilbake. Flytt fotsporene tilbake. Legg inn barne-fotsporene (oransje), uten å si noe. En gang var det kommet mange mennesker for å høre på Jesus. Legg til noen fotspor (forskjellige farger), legg dem i en halvsirkel rundt Jesus. Og Jesus visste hva vennene hans hadde snakket om på veien, han kunne se det på dem. Det var derfor de stod litt lenger bak enn vanlig. Flytt displenes fotspor litt ut. Jesus vendte seg mot menneskene Snu, om nødvendig, Jesu fotspor mot menneskene. og så sa han: «Dere må huske på dette: Den som vil være den største blant dere, den som vil være viktigst, den må være til for de andre, den må hjelpe til og trå til.» Menneskene så på ham, de ventet på mer, de ventet på en forklaring. Men Jesus tok et lite barn, hentet det frem til seg, Flytt de oransje fotsporene mellom Jesus og menneskene. «Den som tar imot et slikt barn i mitt navn, tar imot meg.» 4. Fordypning (Mulighet for noe samtale med barna, evt stimuler til ettertanke) Jeg har lyst å spørre dere ... ... hva synes du er det viktigste for deg? ....hvor er du i denne fortellingen, kan du se deg selv, kan du finne deg selv igjen? 5. Gruppearbeid (Laging av altertavle sammen med barna. Ha med noe som kan brukes til altertavle. ) Jeg har med meg en slik svær greie. Det kan åpnes på to sider, men det er ingen ting i midten. Det vil jeg gjerne ha deres hjelp til, jeg kunne tenke meg at dere maler og tegner noe inn i den. Slik kan den følge oss gjennom hele helgen, helt til vi skal hjem på søndag. Og jeg har tenkt litt på hvordan jeg vil ha det, men jeg fikk det ikke ferdig, jeg hadde plutselig ikke noen flere ideer. Her i midten kan jeg tenke meg at noen kan tegne og male Jesus og et barn, slik at det minner oss om det lille barnet Jesus pekte på. Men hva skal vi ha på sidene? Der er det plass til fire bilder, litt mindre enn det store bildet i midten, men likevel, det er masse plass. Hva skal vi tegne og male der? Lytt deg frem, spill inn ideer som kom opp da de så på bildet med barna eller fra deres svar til forutgående fordypning. Da deler vi oss i grupper og setter i gang.

8 Gruppeopplegg – fredag
6. Sang 1 På livets vandring, vi følger deg. Vers 1 (Lyset som gir oss håp – det er Jesus) Uvisst hvor denne sangen er å finne, så mulig å ta en annen sang her.

9 Gruppeopplegg – fredag
2 På livets vandring, vi følger deg. Vers 2 (Lyset som gir oss håp – det er Jesus)

10 Gruppeopplegg – fredag
3 På livets vandring, vi følger deg. Vers 3 (Lyset som gir oss håp – det er Jesus)

11 Kveldsavslutning Fredag, 25. oktober
Amigosleir 2013 Kveldsavslutning Fredag, 25. oktober

12 Kveldsavslutning – fredag
1. Salme 1 Vi er barn av lys og skygge. Salmenr. 504 i Norsk Salmebok 2013

13 Kveldsavslutning – fredag
2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

14 Kveldsavslutning – fredag
3 Vers 2 Vi er barn av lys og skygge

15 Kveldsavslutning – fredag
2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

16 Kveldsavslutning – fredag
2. Inngangsord 3. Kyrie A Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. 4. Gloria L Ære være Gud i det høyeste A og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. 2. Inngangsord I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår Skaper, Frigjører og Livgiver. Amen.

17 Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning Magnus Beite sin versjon ble brukt under leiren, bruk den som passer i din sammenheng

18 Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning

19 Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning

20 Kveldsavslutning – fredag
5. Fortelling (Mark 9, 33–37) 6. Bønn 5. Fortelling Siden denne var gjenstand for samlingen i løpet av dagen, legges det her til rette for at «bildet» med fortsporene ligger på gulvet og fortellingen leses fra Bibelen. 6. Bønn Vi takker deg, Gud, du vil at vi ser hvor viktige vi er. Jesus har vist til alle at også barna har noe å si. Vi takker, deg, Gud, du gir oss mot. Ingen er for liten, hos deg har alle samme verdi. at du er hos oss alle. Alt som fyller oss, alt vi har på hjertet, legger vi frem for deg, Gud, i det vi ber:

21 Kveldsavslutning – fredag
7. Fadervår A Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

22 Kveldsavslutning – fredag
slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 8. Velsignelse 8. Velsignelse Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

23 Kveldsavslutning Lørdag, 26. oktober
Amigosleir 2013 Kveldsavslutning Lørdag, 26. oktober

24 Kveldsavslutning – lørdag
1. Salme 1 Vi er barn av lys og skygge. (vers 1)

25 Kveldsavslutning – lørdag
2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

26 Kveldsavslutning – lørdag
3 Vi er barn av lys og skyggge, vers 2

27 Kveldsavslutning – lørdag
4 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

28 Kveldsavslutning – lørdag
2. Inngangsord 3. Kyrie A Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. 4. Gloria L Ære være Gud i det høyeste A og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. 2. Inngangsord I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår Skaper, Frigjører og Livgiver. Amen.

29 Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning

30 Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning

31 Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning

32 Kveldsavslutning – lørdag
5. Fortelling (Mark 5, 21–24a.35–43) 6. Bønn 5. Fortelling om Jesus, Jairus og Jairus’ datter (Bruk fotsporene mens du forteller) Det hadde vært slitsomt på sjøen. Det var godt å komme inn til Kapernaum, båten ble fortøyet og noen av disipler roper bort, i retning til Jesus: «Kom igjen, vi tar en pause nå.» Men så ser de: det er mange som venter på Jesus, mange som vil høre at han forteller og Jesus sier: «Vi kan ikke la dem vente, vi går bort til dem.» Jesu fotspor (hvit) legges i midten, og så plasseres displenes fotspor (fiolett) og menneskenes fotspor (forskjellige farger) rundt. «Fortell», roper noen. «Vi vil høre om Guds rike», roper andre. Menneskene står tett i tett rundt Jesus. Flytt fotsporene lengre inn. Men da er det en mann, han dytter seg frem, han vil komme forbi alle som står samlet rundt Jesus. Jairus’ fotspor (brunt) legges til. «Vær så snill, slipp meg forbi», roper han. «Jeg har det travelt, det gjelder min datter, jeg trenger hjelp!», han gir seg ikke. Så står han endelig rett foran Jesus. Sett Jesu fotspor og Jairus’ fotspor i midten av sirkelen, rett overfor hverandre. «Er ikke det Jairus? Er ikke det vår synagogeforstander?», undrer menneskene rundt, men de har ikke tid til å gruble, for nå faller Jairus på kne, rett foran Jesus og han roper: «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne!» Jentas fotspor (oransje) legges på gulvet og dekkes med et tøystykke, et godt stykke unna de andre. Rundt disse legges to fotspor til. Jesus ser på mannen, han ser ham inn i øynene. Jesus ser hvor fortvilt han er. Jesus føler hvordan all tillit, alt håp, rettes mot ham. For en tillit. Jesus går med ham. Jesu og Jairus’ fotspor legges et stykke nærmere jetntas fotspor og dem som ligger rundt. De har ikke kommet langt, da kan de alt høre gråt og klage. «Dere er for sent, det nytter ikke noe mer, jenta er død!», så roper de. Jairus er ute av seg, det kan ikke være sant, hans lille datter, det kan ikke være sant, han har tårer i øynene. Men Jesus legger armen rundt Jairus og han sier: «Ikke vær redd! Ha tillit!» Legg fotsporene helt inntil og hent de andre, resterende til. Så snur Jesus seg mot naboene: «Hva bråker dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Da begynner de å le av ham, ja, de tuller med Jesus. Jesus går forbi dem, ser ikke på dem, han går helt inn til jenta. Han sier til displene: «Jeg går inn til jenta, men jeg vil være alene med henne.» Legg Jesu fotspor rett overfor jentas fotspor. I huset er det mørkt, helt stille er det. Ingen sier noe. Jairus stirrer på Jesus, stirrer på jenta. Jesus kneler ved siden av jenta, han tar hennes hånd og så sier han: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, stå opp!» Ta vekk tøystykket over jentas fotspor. Jenta går, skritt etter skritt. Beveg jentas fortspor noe. Alle er helt stille, de er forundret. For Jairus er det som en drøm, han omfavner datteren, kysser henne. Og Jesus sier: «Gi henne mat og drikke, hun må jo være sulten og tørst.» Ja, Jesus visste det: det å leve er mer enn å være våken, en må spise og drikke og trenger noen som en kan stole på. Jesus ser på jenta. Hun er tolv år, hun begynner å bli stor. Hun skal snart bli voksen, bestemme selv hva hun skal og vil i livet. Hun skal sørge for seg selv, stå midt i det livet hun velger og skal håpe at hun lykkes. Jesus gir livsmot, mot til å leve. Beveg jentas fotspor litt til. Jeg spør meg selv: hvilken vei har Jairus’ datter valgt? Og hvilken vei har Jairus gått? 6. Bønn Vi takker deg, Gud, du vil at vi ser hvor viktige vi er. Jesus har vist til alle at også barna har noe å si. Vi takker, deg, Gud, du gir oss mot. Ingen er for liten, hos deg har alle samme verdi. at du er hos oss alle. Alt som fyller oss, alt vi har på hjertet, legger vi frem for deg, Gud, i det vi ber:

33 Kveldsavslutning – lørdag
7. Fadervår A Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

34 Kveldsavslutning – lørdag
slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 8. Velsignelse 8. Velsignelse Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

35 Gudstjeneste Søndag, 27. oktober
Amigosleir 2013 Gudstjeneste Søndag, 27. oktober

36 1. Salme 1 Vi er barn av lys og skygge. (vers 1)
Gudstjeneste – søndag 1. Salme 1 Vi er barn av lys og skygge. (vers 1)

37 2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)
Gudstjeneste – søndag 2 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

38 3 Vi er barn av lys og skygge, Vers 2
Gudstjeneste – søndag 3 Vi er barn av lys og skygge, Vers 2

39 4 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)
Gudstjeneste – søndag 4 Vi er blomster i Guds hage, (refreng)

40 Gudstjeneste – søndag 2. Inngangsord 3. Kyrie A Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. 4. Gloria L Ære være Gud i det høyeste A og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. 2. Inngangsord I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår Skaper, Frigjører og Livgiver. Amen.

41 Gudstjeneste – søndag Lovprisning Magnus Beite sin versjon ble brukt under leiren, bruk den som passer i din sammenheng

42 Gudstjeneste – søndag Lovprisning

43 Gudstjeneste – søndag Lovprisning

44 Gudstjeneste – søndag 5. Fortelling (Mark 10, 13–16) 5. Fortelling om Jesus og barna (Bruk fotsporene mens du forteller) Det er tidlig om morgenen, men mange mennesker er alt på veiene. Legg til noen fotspor (forskjellige farger). «Har du hørt det, Jesus kommer til byen. Sammen med vennene, han kommer visst til å fortelle om Guds rike, tror du ikke det?» «Å jo da, det tror jeg, det skal jeg få med meg!» Det er flere og flere som kommer til. De har alle kommet for å høre på Jesus. Legg til flere fotspor. Og da kommer Jesus. Sammen med vennene. Legg til Jesu fotspor (hvit) og fotsporene til disiplene (fiolett). Det er mennesker overalt. Vennene til Jesus kikker etter en god plass for Jesus å stå. Han skal sees, enda viktigere han skal høres av alle. Det er ikke lett, Peter ser seg rundt, Johannes peker på noen trær. Ja, det ser bra ut, da er Jesus godt å høre og litt skygge er det også. Jesu fotspor flyttes på, likedan disiplenes. Menneskene samler seg rundt Jesus, nå er de spent. Flytt fotsporene tettere inntil. Endelig er alle blitt stille, de lytter godt, de vil høre hvert eneste ord. Men hva slags bråk er det, hvor kommer dette fra? Da kommer flere til. Er det mulig? Da roper noen: «Flytt dere, barna kan jo ikke se noen ting! Flytt dere!» Men da roper en mann tilbake: «Send barna hjem, her er det ingen ting for dem!» En annen roper: «De bråker og de skjønner jo uansett ingen ting, få dem vekk!» Jesu venner føler at de må gripe inn, dette her går jo ikke. Og de går mot dem som kommer med barna. Legg fotsporene til disiplene som en sperre i veien. Men så lett gir de seg ikke, disse som har kommet med barna sine. Jesus har lagt merke til alt sammen. Han snur seg. Snu Jesu fotspor mot hendelsene. «Hva, kjefter dere? Det er ikke bra. Send barna til meg» Langsomt, overrasket og ikke helt tilfreds med situasjonen flytter de voksne på seg. Men barna, ja, barna, de gleder seg. Jesus ser at de voksne ikke liker dette og han sier: «Guds rike er for alle, for små og store. Dere skulle gjøre som barna: Hør mine ord, med glede og et stor hjerte. Da oppdager dere at Guds rike ikke er langt unna.» Legg barna-fotsporene (oransje) tett inntil Jesu fotspor, noen opp på dem. Jesus legger armene rundt noen av barna, et av dem hopper opp i fanget på Jesus. Og så skjer det: Jesus legger hånden på hodet til hvert barn, Jesus velsigner hvert barn.

45 Gudstjeneste – søndag 6. Sang 1 På livets vandring, vi følger deg. (Lyset som gir oss håp – det er Jesus) (Evt kan en annen sang benyttes)

46 2 På livets vandring, vi følger deg. (Vers 2)
Gudstjeneste – søndag 2 På livets vandring, vi følger deg. (Vers 2)

47 3 På livets vandring, vi følger deg (vers 3)
Gudstjeneste – søndag 3 På livets vandring, vi følger deg (vers 3)

48 Gudstjeneste – søndag 7. Aksjon/velsignelse 8. Bønn 9. Fadervår A Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 7. Aksjon/velsignelse Jeg har tatt med meg en liten flaske, se her. Vis flasken. Det er olje opp i flasken og den lukter litt. Ikke veldig mye, men litt. Åpne flasken og lukt. Ja, jeg kan lukte oljen. Vi har hørt fortellingen om Jesus og barna. Jesus som tar barna helt inn til seg, som legger hendene på barna, som velsigner dem. Å bli velsignet, det er å bli holdt i hånden, det er å bli omsluttet. Barna som var hos Jesus, de visste: Jesus er med oss. Til ham kan de komme. Jeg vil gjerne invitere dere til en slik velsignelse, til en påminnelse, til å bli holdt i hånden, til å bli omfavnet og omsluttet. Og det vil jeg bruke oljen til. I det følgende: vis hva du kommer til å gjøre. Da tar jeg litt av oljen på fingeren min, tegner et kors på deres hånd og sier: «Den nådige og barmhjertige Gud bevare og velsigne deg.» Det er viktig at dere er helt stille, og så kan dere komme frem, langsom og rolig, en etter en. Det vil jeg gjerne prøve, sammen med dere – og sammen med dere blir det fint. Og den som ikke vil komme frem, blir bare sittende på stolen, kan se og være med, fra plassen sin, og helt stille. Da begynner vi. Ta rolig imot en og en. 8. Bønn Velsign disse barna, at deres øyne ser: sine foreldres ansikter og blomstenes farger. at deres ører hører: deres navns klang og kjærlighetens språk. at de med sine hender griper etter venners hånd, etter maskiner og hjelpemidler som gjør livet lettere, at de rekker sine hender frem mot brød og vin. Velsing disse barna, at deres munn snakker om glede og sorg, at deres lepper forteller om livets under. at deres føtter går med stødige skritt, på livets stier, på oppover bakker og på nedturer, på fredens vei. Alt som fyller oss, alt vi har på hjertet, legger vi frem for deg, Gud, i det vi ber:

49 Gudstjeneste – søndag Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

50 10. Sang 1 Vi tar hverandres hender og setter oss i ring. (vers 1)
Gudstjeneste – søndag 10. Sang 1 Vi tar hverandres hender og setter oss i ring. (vers 1) Hele sangen kan hentes på:

51 2 Vi tar hverandres hender og setter oss i ring. (vers 2)
Gudstjeneste – søndag 2 Vi tar hverandres hender og setter oss i ring. (vers 2)

52 11. Velsignelse 11. Velsignelse Herren velsigne deg og bevare deg.
Gudstjeneste – søndag 11. Velsignelse 11. Velsignelse Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.


Laste ned ppt "Gruppeopplegg Fredag, 25. oktober"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google