Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL JULAFTENGUDSTJENESTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL JULAFTENGUDSTJENESTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL JULAFTENGUDSTJENESTE
Blank ALL TEKST KOMMER HER

2 Det lyser i stille grender av tindrande ljos ikveld,
og tusender barnehender mot himmelen ljosa held.

3 Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall,
Det lyser i stille 2 Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall.

4 Han låg der med høy til pute, men englane song der ute
Det lyser i stille 3 Han låg der med høy til pute, og gret på si ringe seng, men englane song der ute på Betlehems aude eng.

5 Der song dei for fyrste gongen den evige himmelsongen
Det lyser i stille 4 Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by, den evige himmelsongen som alltid er ung og ny.

6 med jubel kvar julenatt. um barnet, Guds son og sonar
Det lyser i stille 5 Songen som atter tonar med jubel kvar julenatt. um barnet, Guds son og sonar som myrkret for evigt batt.

7 Blank

8 L: Ære være Gud i det høyeste.
Gloria L: Ære være Gud i det høyeste. M: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

9 Blank

10 Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt.

11 Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor
Jeg er så glad hver 2 Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord.

12 Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn,
Jeg er så glad hver 3 Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn, men husker alltid på de små og hører deres bønn.

13 Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små sitt søte paradis.

14 Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist,
Jeg er så glad hver 9 Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst.

15 Blank

16 Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Trosbekjennelse 1 Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

17 Jeg tror på Jesus Kristus,
Trosbekjennelse 2 Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria,

18 Trosbekjennelse 3 pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag,

19 Trosbekjennelse 4 fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

20 Jeg tror på Den Hellige Ånd,
Trosbekjennelse 5 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,

21 syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Trosbekjennelse 6 syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

22 Blank

23 En krybbe var vuggen 1 En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær. Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå.

24 En krybbe var vuggen 2 Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

25 En krybbe var vuggen 3 Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

26 Blank

27 Fader vår 1 Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød.

28 Fader vår 2 Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

29 For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Fader vår 3 For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

30 Blank

31 Vi reiser oss Vi reiser oss!

32 Deilig er jorden 1 Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang.

33 Deilig er jorden 2 Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

34 Deilig er jorden 3 Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!

35 Blank

36 Vi setter oss å lytter til POSTLUDIUM

37 Blank

38 Ved utgangen tas det opp gave til :
Offer Ved utgangen tas det opp gave til : Kirkens Nødhjelp Og Gruben menighet (Deles 50/50) God Jul!

39 Blank

40 Et barn er født 1 Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

41 Et barn er født 2 En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

42 Et barn er født 3 Hun la ham i et krybberom, et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja! !

43 Et barn er født 4 Men okse der og asen stod, og asen stod, og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

44 Et barn er født 5 Fra Saba kom de konger tre, de konger tre. Gull, røkels, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

45 Et barn er født 9 Lov, takk og pris i evighet, i evighet, den hellige Treenighet! Halleluja, halleluja!

46 Her kommer, Jesus, dine små og vil til deg i stallen gå.
Her kommer dine 1 Her kommer, Jesus, dine små og vil til deg i stallen gå. Opplys enhver i sjel og sinn å finne veien til deg inn.

47 Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot,
Her kommer dine 2 Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot, å salig stund, å søte natt da du ble født, vår sjeleskatt!

48 Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal,
Her kommer dine 3 Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal, hvor man deg intet annet bød enn stall og krybbe, kors og død!

49 Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil
Her kommer dine 4 Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil den store, store kjærlighet som drog deg til vår jammer ned.

50 Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad.
Her kommer dine 9 Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad. Å, hjelp at vi og alle må i himlen for din trone stå!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL JULAFTENGUDSTJENESTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google