Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til KiFe 2011 ”Vi er sammen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til KiFe 2011 ”Vi er sammen”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen til KiFe 2011 ”Vi er sammen”
En gudstjeneste for mennesker i alle aldre

3 Preludium Cliff Richard: Milennium Prayer
Du får nå se en fotomontasje laget av foto- & avis-gruppa

4 Fellessang Deg være ære
KiFe 2011-bandet spiller Hele menigheten synger

5 Deg være ære, Herre over dødens makt
Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

6 Refr.: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

7 Se, Herren lever. Salig morgenstund. Mørkets makter bever
Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!

8 Refr.: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

9 Frykt ikke mere. Evig er han med
Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg.

10 Refr.: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt.

11 Presten: Nådehilsen og inngangsord

12 Samlingsbønn Presten: Kjære Gud, du er hos oss
Samlingsbønn Presten: Kjære Gud, du er hos oss. Alle: Tenn ditt lys i oss. Presten: Kjære Jesus, du går med oss.

13 Alle: La oss leve i din fred. Presten: Kjære Gud, du ser oss
Alle: La oss leve i din fred. Presten: Kjære Gud, du ser oss. Alle: Ta imot våre tanker og stille bønner. Presten: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine.

14 Alle: Led oss på din gode vei
Alle: Led oss på din gode vei. Presten: Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene. Alle: Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet.

15 Gloria Presten: Syng for Herren, pris Hans navn.
Forkynn fra dag til dag Hans frelse

16 Alle: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud
Alle: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er Hans Herren vår Gud vil vi takke Herre vi takker deg, Herre vi priser deg, Herre vi synger ditt hellige navn

17 Jesus, Guds sønn, død på et kors For alle, for oss, lever i dag Ja, Han er nær. Ja, Han er nær Herren vår Gud vil vi takke Herre vi takker deg, Herre vi priser deg, Herre vi synger ditt hellige navn

18 Ånden vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud
Ånden vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud. Bærer oss frem, dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. Herre vi takker deg, Herre vi priser deg, Herre vi synger ditt hellige navn

19 Dans Dansen beveger seg fremover i kirka – mot Gud.
Vi forbereder oss på å høre Hans ord.

20 Drama Jesus stiller stormen

21 Sang Fix you KiFe 2011-koret synger

22 Drama Jesus metter 5 000

23 Vi har tatt i mot ordet fra Gud
Dans Vi har tatt i mot ordet fra Gud

24 Trosbekjennelsen Alle: Jeg tror på Gud Fader, Den allmektige, himmelens og jordens skaper.

25 Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,

26 fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

27 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

28 Sang Gjev meg handa di KiFe 2011-koret synger

29 Kunngjøringer

30 Presten: La oss vende oss til Gud i bønn….
Forbønn Presten: La oss vende oss til Gud i bønn….

31 Etter hvert bønneledd synger alle:
O Gud hør vår bønn (x2) Når vi ber, gi oss svar O Gud hør vår bønn (x2). Kom, og vær du oss nær

32 Menighetens takkoffer
Solosang ved Marthe Valle

33 Takkebønn for kollekten

34 Innledning til nattverden

35 Natteverdsang Afrikansk fellessang
Hva betyr den afrikanske teksten? Vår Herre Jesus, du gir ditt blod og din kropp for oss. Du vasker bort våre synder med ditt blod, og døde for oss fordi du elsker oss

36 Natteverdsang Afrikansk fellessang
Mwene we-tu mwene Jesus Honde yo-ye we-tu pa Luto lo-ye we-tu pa

37 Mwene Jesus we-tu fi-la
Oma-timba wa-di-ma po Ono-honde yo-ye yo Mwene Jesus we-tu fi-la Molwo ho-le yo-ye yo

38 Nattverdsbønn

39 Sanctus Alle: Hellig, hellig, hellig er Herrens Sebaot,
all jorden er full av Hans herlighet. Hosianna, i det høyeste. Velsignet være Ham som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

40 Innstiftelsesordene til nattverden

41 Fadervår Alle: Fader vår Du som er i himmelen
La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss idag vårt daglige brød.

42 som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse,
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, Og makten og æren i evighet. Amen

43 Agnus dei Alle: Du Guds lam som bar all verdens synder, miskunne deg over oss (x2). Du Guds lam som bar all verdens synder, gi oss din fred.

44 Invitasjon til nattverd
Presten: Kom! for alt er ferdig. Nattverden deles ut foran i kirkens midtgang. Bandet fremfører sangen “Gomgate”/“Have mercy on us lord” mens nattverden pågår.

45 GOMGATE GOMGATE TI !KHUTSE GOMGATE IDA SA KOASIB !A !NA

46 Have mercy Have mercy on us, Lord To enter thy kingdom

47 Takkebønn for nattverden

48 KiFe 2011-bandet spiller ”Tenn et lys”
Sluttsang - felles KiFe 2011-bandet spiller ”Tenn et lys”

49 Tenn et lys – løft det opp Som et bål – på fjellets topp
Tenn et lys – syng om fred Syng om håp – og kjærlighet Vi er barn av samme jord Du er min søster Du er min bror x2

50 Tenn et lys – for vår jord Overalt – fins det en bror
Mange lys – viser vei Syng om fred – kom bli med meg Vi er barn av samme jord Du er min søster Du er min bror x2

51 Viser vei – dit vi skal gå Tenn et lys – våg å tro
Se ditt lys – skinner nå Viser vei – dit vi skal gå Tenn et lys – våg å tro Det blir fred – på denne jord Vi er barn av samme jord Du er min søster Du er min bror x2

52 Velsignelsen Presten: La oss prise Herren.
Alle: Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja. Presten: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Alle: Amen, amen, amen.

53 Tre ganger tre klokkeslag

54 Postludium

55 ”Vi er sammen” For så høyt har Gud elsket verden
at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. ”Vi er sammen”

56 du som har deltatt på KiFe 2011.
Takk for at du kom, du som har deltatt på KiFe 2011. Takk for at dere kom, alle dere andre!


Laste ned ppt "Velkommen til KiFe 2011 ”Vi er sammen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google