Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverkonferanse i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 17.11.2010 Frå politikk til godt medarbeiderskap i Nesset kommune Ledelse, strategi og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverkonferanse i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 17.11.2010 Frå politikk til godt medarbeiderskap i Nesset kommune Ledelse, strategi og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverkonferanse i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 17.11.2010 Frå politikk til godt medarbeiderskap i Nesset kommune Ledelse, strategi og arbeidsmiljø v/ rådmann Rigmor Brøste Kjersem

2 Innhold:  Kort tilbakeblikk til samling i MR fylke 2008  Historien om Nesset kommune:  Utgangspunktet  Strategivalg  Resultatene  Tiltak og prosess  Den gode sirkel

3 Fra samlingen 03.01.2008: Arbeidsgiverstrategi mot 2020:  Kommuner/fylkeskommuner må konsentrere seg om 2 store arbeidsgiverutfordringer fram mot 2020:  Evnen til utvikling og nyskaping  Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

4 Fra en dansk undersøkelse:  Utfordrende arbeidsoppgaver er den faktoren som betyr mest for å rekruttere og beholde medarbeidere i både privat og offentlig sektor

5  Tap av 150 arbeidsplasser !  Dårlig omdømme – til stadighet negative presse oppslag  Høyt sykefravær  Vanskelig å rekruttere fagfolk  Dårlig samarbeidsforhold mellom politikere og administrasjon  Misfornøyde innbyggere  Dårlig kommuneøkonomi  Mye adhoc – lite langsiktighet og stort etterslep med planer, eks Kommuneplan fra 1991  Lite samarbeid med andre  Folketallsnedgang Nesset i motbakke

6 Nesset kommunes utfordringer:  Omdømme til bedriften Nesset kommune  Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft  Nedgang i folketallet!

7 Ny arbeidsgiverstrategi mot 2020  Hvilken arbeidsgiver- strategi må vi legge opp til i framtida for å løse alle oppgavene?  Det handler om folk!  Og det handler om å rekruttere, beholde og utvikle  Det handler om arbeidsmiljø!

8  Innen 1 år  Innen 1 år skal vi få til minst 10 positive oppslag om Nesset kommune/ tjenestene i media  Innen 2 år  Innen 2 år Lederutvikling, IKT strategipl.  Innen 3 år  Innen 3 år Arbeidsmiljøprisen  Innen 4 år  Innen 4 år A ttraktiv arbeidsgiver  Innen 5 år Vedlikeholdsetterslep og viktige investeringer  Innen 6 årPositiv folketallsutvikling Rådmannens visjoner mot 2012:

9 KLPs arbeidsmiljøpris for 2009: kr 100.000 til Nesset kommune  Nesset kommune er vinner av arbeids- miljøprisen for kommuner 2009. Kommunen kan med prosjektet ”Å endre en hel bedriftskultur” vise til grundig arbeid ved innføring av gjennom- gripende tiltak for medvirkning, rettferdig og helhetlig arbeidsgiverpolitikk og kompetanseutvikling.

10 Arbeidsmiljøprisen i Møre og Romsdal for 2010 går til Nesset!

11 Hovedmål for Nesset kommune Vedtatt i kommunestyret 2007 – revidert 18.06.2009 Nesset kommune skal ha: 1. God kvalitet på tjenestene 2. Motiverte medarbeidere 3. God økonomistyring 4. Helhetlig og langsiktig planlegging 5. Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 6. God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold.

12 Nesset sin historie handler blant annet om;  Forutsigbarhet og informasjon  Involvering og samarbeid  Omdømmefokus – holdninger  Økt fokus på arbeidsgiverpolitikk  Felles kjerneverdier  Medarbeiderdager  Personalutviklingskurs  Forankring i ledelsen - Lederutvikling

13 Omdømmeprosjektet  Om det er noe som er bra – fortell det til alle du treffer. Rundt middagsbordet, hos naboen, på trening …osv.  Om det er noe som ikke er så bra; ta det opp med din tillitsvalgte og/eller din nærmeste leder

14 Romsdals Budstikke, august 2009:

15 Utviklingen siste 6 år  2009 6,11 %  2008 7,64 %  2007 7,70 %  2006 8,46 %  2005 9,15 %  200410,08 %

16 20042009innsparinger Totale kostnader13 700 0008 190 0005 510 000

17 ”Noe har skjedd i Nesset” Lederen i Romsdals Budstkke, 22. mai 2010  Fra å ha rykte på seg for å være Romsdals verste kranglekommune framstår Nesset nå som en arena for samarbeidsvilje, og et spennende politisk verksted.  De siste ukene har det vist seg i form av priser for godt arbeidsmiljø, feiring av Bjørnsonsjubileet i et opprustet kulturbygg på Nesset Prestegard, og spenstige planer for å få flere mennesker til å bo og arbeide i Nesset.

18 Innsikt i egen virkelighet Innsikt i andres virkelighet Etablere felles virkelighet Grunnlaget for god samhandling

19 Sammenhengen mellom preferanser og energi  Ha respekt for egne og andres preferanser  De fleste av oss vet hva som tapper oss for energi. Ved å kjenne våre egne og andres preferanser, kan man i langt større grad styre sin egen energibruk.  Som ledere er vi store smittekilder på godt og vondt  Husk! De som er mest forskjellig fra deg, elsker de oppgavene du selv hater

20 Samhandling for å oppnå endring

21 Hvorfor er det viktig med et godt arbeidsmiljø? Grunnleggende verdier Holdninger Atferd Organisasjonskultur Omdømme

22 Kommunens vedtatte verdier:  A for Anerkjennelse  P for pålitelighet  R for respekt  I for interessert  L for løsningsorientert ”APRIL”

23 Vedtatt 12 prinsipp for medvirkning  1-3) Medbestemmelse tillitsvalgte og verneombud  4-6) Medvirkning – involvering av den enkelte arbeidstaker  7-9) Informasjon  10-12) Endring med utgangspunkt i kommunens kjerneverdier i APRIL

24 Oppsummert:  Mange faktorer virker inn på nærværet  Dette arbeidet ”går ikke over”  Strategi og fokus må være gjennomført i alle ledd i styringssystemet, eks årsmelding, tertialrapporter, personalmøter, ledermøter, samarbeidsmøter med HTV…..osv  Bestilling fra politikerne, involvering, resultat, rapportering  Lederne må være oppriktig interessert i sine medarbeidere.

25 Utfordringer lokalt:  Forankring hos tillitsvalgte, rådmannsnivå og politikerne  Arbeidsgiverpolitikk handler om ledelse!  Kommuner som overlater arbeidsgiverpolitikk til sin personalkonsulent/sjef/avdeling har en ekstra utfordring!

26 Sitat fra Statsministerens nyttårstale:  ” Arbeidsgivere som bryr seg om sine medarbeidere er vårt viktigste virkemiddel mot sykefravær.”

27 Sammenhenger – den gode sirkel!  En god arbeidsgiverpolitikk  Enklere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft  Kompetanse = faglig kvalitet  Kvalitet på tjenestene = fornøyde brukere  Fornøyde brukere = godt omdømme  Trivsel, godt arbeidsmiljø= lavt sykefravær  Lavt sykefravær = god økonomi

28  Nesset kommune, og flere andre er for små til å greie å levere alle kommunale tjenester på sikt  Større kommuner gir en mer robust og attraktiv region i konkurranse med andre regioner  Omdømme! Fortsatt et stykke igjen med motbakke…..

29 Lykke til med det innføring av AGP ff! Husk: Det dere gir fokus gir dere også styrke!


Laste ned ppt "Arbeidsgiverkonferanse i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 17.11.2010 Frå politikk til godt medarbeiderskap i Nesset kommune Ledelse, strategi og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google