Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen
Mandal kommune HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen

2 Mandal kommune Norges sydligste by, ca. 14000 innbyggere
Organisasjonen Mandal kommune: 1059 ansatte, 760 årsverk ”såkalt” flat struktur, 16 enheter Årlig medarbeiderundersøkelse hvor enhetene på bakgrunn av dette lager mål for virsomheten Balansert målstyring som lederverktøy Sykefraværet har i snitt gått ned med 25% fra i 2007 har vi hittil et nærvær på 93,2% (6,8% fravær) Stor besparelse for kommunen og staten

3 Mandal kommune og IA-arbeidet
IA bedrift i 2002 med fokus på alle delmål Startet opp Nærværsprosjektet: Høyt fravær og stor grad av uføreuttak – samarbeid med KLP forsikring – Mandal kommune (1,1 mill. fra Bystyret) Innsatskommune sykefravær 1 av 12 kommuner Nå: Kvalitetskommune, fullt ut!

4 Suksesskriterier: Forankring i politisk og administrativ ledelse
Tydelig prosjektledelse Styringsgruppe Prosjektgruppe Flere, i alt 11, underprosjekter Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud Alle ansatte medlem av bedriftshelsetjenesten Godt samarbeid og god hjelp fra NAV Bredt fokus over lang tid!.

5 VINNER AV KLPs ARBEIDSMILJØPRIS 2004

6 Hva har vi gjort og hva er vektlagt?
Informasjonsrunder til alle arbeidssteder jevnlig – fokus på holdninger og nærvær Opplæring i rutiner, lovverk og den vanskelige samtalen ledere, tillitsvalgte og verneombud (1 gang pr. år) Tydelige og dyktige ledere Nærværsutvalg – behandler enkeltsaker og ”12 ukers samtalen”. Tydelig sykefraværsrutine Gjennomgang av alle egen- og sykemeldinger Tilbud om samtale på BHT ved fravær utover 3 uker

7 Forts…. Bedriftskultur, ”lov å ha det gøy på jobb!”, humorseminar
Bedriftsavis ”frisk pust” Blomster og oppmerksomhet ved fravær, eget ”god bedrings” kort Trening i arbeidstiden, i regi av fysioterapeut fra BHT Gode HMS rutiner og opplæring Intern arbeidsmiljøpris

8 Noen av de 11 underprosjektene
Allergiforebyggende renhold Helse, miljø og trivsel – nok et renholdsprosjekt Tilbake i jobb (hvordan få uføretrygdede tilbake i jobb igjen?) To arbeidsmiljøprosjekter, sykehjemsavd. og en åpen sone hvor fraværet var svært høyt. Graviditet, oppfølging og tilrettelegging Jobbrotasjon – et tiltak også for de friske! IGALO (rehabiliteringsreiser)

9 ÅRETS IA-VIRKSOMHET I VEST-AGDER, 2006

10 MANDAL KOMMUNE

11 TILLITSPROSJEKTET Mandal kommune har fått tillatelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å likestille egenmelding og sykemelding. Ansattes rett til å være på jobb selv om ikke ”helt frisk”. Arbeid er en medvirkende faktor til god helse Den ansatte skal ved sykdom levere egenmelding, kan levere legemelding. (2 x 8 dager, deretter max. 16 dagers intervaller).

12 TILLITSPROSJEKTET Legen er svært viktig mht. behandling og rådgivning Fravær og graden av fravær er i dialog med leder. Behovsstyrt fravær, ikke datostyrt Det jobbes med en Web basert løsning. Bedriftskultur og tillit er nøkkelen for at vi skal lykkes!


Laste ned ppt "HVORDAN FÅ EFFEKT I SYKEFRAVÆRSARBEIDET?? v/Siren Vetnes Johannessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google