Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uten sammenligning – men likevel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uten sammenligning – men likevel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uten sammenligning – men likevel . . . . .
We choose to go to the Moon in this decade 20. Juli 1969 landet Apollo11 på månen og Neil Armstrong ble første menneske på månen John F. Kennedy sine velkjente ord fra en tale i Rice University i 1962

2 OPPSUMMERING Vindkraftseminar på CCB onsdag 25. mai 2011
Store vindkraftutbygginger kommer i Europa innen den neste 10-årsperioden, og flere prosjekter er allerede i full gang. Norske bedrifter har en unik kompetanse fra energisektoren og vil ha mye å by på i forretnings- og teknologisammenheng innenfor vindkraft. Men, vi trenger et felles utviklingssted. Det vil CCB Kollsnes nå etablere. Irene og Michelle tar i mot deltakerne i Forum K2

3 62 interesserte deltakere

4

5 En engasjert Øygarden-ordfører!
Vind er gull verdt – jf Bjørn Dæhlie, som har investert i vindkraft Olje- og energiminister Ola Borten Moe tar feil – og er skuffet over ministerens uttalelser ifm framtidig satsing på havvind Unni Steinsmo sier framtida ligger i å utnytte havet, der det finnes en rekke muligheter som ikke er oppdaget Ordføreren sier Øygarden kommune skal legge forholdene til rette så godt de kan Ordfører Olav Martin Vik åpnet seminaret

6 CCB ønsker å være en drivkraft!
Michelle Williams, som er operasjonssjef ved CCB, presenterte forretnings-områdene til CCB i dag Hun viste til utviklingen fra den første etableringen i 1973 og fram til i dag, og den solide kompetansebasen som er bygget opp gjennom alle disse årene For CCB er Kollsnes starten på et nytt utviklingsområde – som skal bidra til å utvikle windpower services som nytt forretningsområde Operasjonssjef Michelle Williams fra CCB

7 Og her er vi i Vi har allerede tilegnet oss kompetanse og erfaring og jobber kontinuerlig med å bygge opp et solid netteverk av samarbeidspartnerer innen logistikk / prosjektutførelse innen vindkraft markedet. Vi ønsker å få bygget opp anerkjennelse som et logistikk knutepkt., ved at benyttelse av våre mulige tjenester ikke har noen begrensninger Nettopp dette skal komme dere til gode ved å bli med på CCB Kollsnes eventyret 2011

8 CCB Kollsnes som vindkompetansesenter
Daglig leder Irene Lillehammer presenterte CCB Kollsnes, som ble etablert 10. juni 2010 Arealene er klarert, det finnes dypvannskai, god infrastruktur – og en en masse erfaringsbasert kompetanse fra CCB på Ågotnes I tillegg er SWAY allerede i ferd med å etablere seg på området Mulighetene er mange – og Irene presenterte modeller og bilder på hvordan framtida kan bli! Daglig leder i CCB Kollsnes Irene Lillehammer

9 Visjonene for CCB Kollsnes
2011 2020 Naturgassparken Vest pr 2011 Bilde på hvordan framtida blir på CCB Kollsnes

10 SWAY etablerer seg på CCB Kollsnes
Adm.dir Ingelise Arntsen i SWAY Turbine AS presenterte selskapet – og hva de prøver å få til; som er: Kvalifisering av en helt ny teknologi som vil redusere kostnad av kraftproduksjon vha vindressursene til havs Utvikle 10 MW turbin som vil ha et vingespenn på 145 meter og være 178 meter høy Hovedfokus nå er å redusere kostnader Samarbeider godt med CCB Kollsnes og Øygarden kommune

11 Irene og Ingelise i god dialog . . . .
Ingelise Arntsen har 15 års erfaring fra ulike lederroller i energibransjen i Norge

12 CTO i SWAY Jørgen Jorde presenterte teknologi og marked
“Our vision is to harvest the abundant deep water offshore wind resources without the need of public subsidies” CTO Jørgen Jorde fra SWAY

13 Sway in short Sway origins from oil and subsea industry
2001: Sway enters floating wind turbine development Developed a fully integrated simulation tool 2006: Sway wins Norwegian innovation price 2007: €20M equity raise. Statoil, Lyse and Norwind new co-owners 2007: Verification of scaled prototype in wave tank 2009: Sway received concession floater 2009: Sway and Areva Wind announce partnership 2010: Sway demerged into Sway (Sway floating foundation technology) and Sway Turbine (development of turbine) Major owners: Statoil Inocean Statkraft G-Group Lyse E. Borgen Kort om siste års hendelser rundt Sway. Sway vant i fjor høst DnB NORS nasjonale innovasjonspris. Foruten en premie på fulgte en idetest utført av innovasjonsavdelingen til DNB NOR. Dette arbeidet ble sluttført våren 2007 og gav Sway stort utbytte. Takk til DnB NOR. Rett før jul skrev vi under en avtale med den tyske turbinprodusenten Multibrid om leveranse av en 5MW medvindsturbin tilpasset Sway-tårnet. Rundt påsketider gikk Lyse ut offentlig med sine planer om utvikling av verdens første flytende (dypvanns) vindmøllepark til 5mrd utenfor Utsira. Lyse ønsker å bruke Sways teknologi i denne parken. I vinter så vi en sterkt økende interesse rundt Sway samtidig som vi nærmet oss avgjørelsen om å bygge pilotmøllen. Vi ønsket å ha langsiktige eiere som ikke har til hensikt å selge de første 5 årene. I tillegg ønsket vi industrielle partnere som tenker stort og har erfaring som Sway kunne dra nytte av. 11 juli ble emisjonsavtalen med Statoil, Lyse, Scatec (Norwind) og Rosenberg undertegnet. StatoilHydro vil etter at hele emisjonen er innbetalt bli den største eieren med ca 24%. Takk til Procorp og Bjørn Blindheim som hjalp Sway gjennom denne viktige fasen for et gründerselskap.

14 Er i gang med å teste 1:6,5 modell på CCB

15 Asle Lygre presenterte Demo2020 (4 slides fra hans presentasjon følger)
Lygre la fram at følgende forhold som driver markedet: EU: 15% of electricity to come from offshore wind by 2030 Security of supply The need for generating new jobs Planlagt: 40 GW installed by 2020 150 GW installed by 2030

16

17

18

19

20 Workshop

21 2 utfordringer til gruppene
Hvilken rolle kan et vindkraftkompetansesenter på CCB Kollsnes spille for å bidra til å kvalifisere norsk industri for offshore vindkraftutbygging i Europa? Hvilke behov har dere som aktører som dere ser at CCB Kollsnes kan dekke - slik at dere bedre kan lykkes i gjennomføring av planer og aktiviteter?

22 Oppgave 1 – fra besvarelsene
Samler ressurser og kompetanse – være en praktisk plattform Koordinator av operativ kompetanse Fasilitere bygg og annen infrastruktur – tilby billige lokaler Kompetanseutvikling innenfor drift og vedlikehold Samordne utbygging med utfasing av petroleumsinstallasjoner – eks gjennom gjenbruk av disse Være med å utvikle et nytt teknologimiljø som grunnlag for en NCE Koordinere kontakt og samarbeid mot utdanningsinstitusjonene Kartlegge hvilke utfordringer en faktisk har – som grunnlag for utvikling av helhetlige verdikjeder Bidra til kunnskapsoverføring av olje og gass til havvind Gi tilgang til CCB sin kompetanse, verksteder og andre fasiliteter

23 Oppgave 1 – fra besvarelsene II
Utstillingsvindu og visningssenter for norsk offshore vindteknologi Om man skal bli et kompetansesenter – må det samarbeides med utdannings- og FoU-institusjonene

24 Oppgave 2 – PÅ KORT SIKT Testsenter kan bidra til videreutvikling av nye norske idéer Bidrar til å verifisere at prototyper fungerer Være en drivkraft som viser at det fysisk skjer noe Involvere alle aktørene, både store og små Bygge et cluster – stå i bresjen Være koblingspunkt mot FoU institusjonene Koordinere dialogen med offentlige myndigheter Være et opplæringssted for mannskaper, mv – praksisnær utdanning Utstillingsvindu for teknologi og kompertanse Skjermet og dyp havn, ypperlig for sammenstilling Treningssenter for tilkomst i sjø

25 Oppgave 2 – PÅ KORT SIKT II
Demostasjon for tilkomstløsninger Demostasjon for jacket-løsninger Synliggjøre et positivt politisk lokalmiljø – være med som pådrivere Samarbeide tett med SWAY og andre som er på gang! Helikopterlandingsplass; øve og trene sammen med pilotene

26 Oppgave 2 – PÅ LANG SIKT Opprettholde kontrakter med aktører som er med fra starten Etablere investeringsplan for utvikling av Kollsnes som testbase med tung nasjonal finansiering (200 – 400 mill) NCE status Samarbeid med NUTEC Opplæring i offshore vedlikehold av installasjonene


Laste ned ppt "Uten sammenligning – men likevel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google