Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommersialisering CO2 lagring 19-1-2011. 2 Kommersialisering CO 2 lagring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommersialisering CO2 lagring 19-1-2011. 2 Kommersialisering CO 2 lagring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommersialisering CO2 lagring 19-1-2011

2 2 Kommersialisering CO 2 lagring

3 Motivasjon  Norge har en ledende posisjon internasjonalt innen kunnskap og erfaring mhp geologisk lagring av CO2 gjennom fullskalaprosjekter samt betydelig satsing innen FoU.  FoUoD-satsingen gjennom CLIMIT har som siktemål å  bidra til realisering av CO2-håndtering gjennom å fjerne hindringer  utvikle metoder og forretningskonsepter som kan bidra til at lagring kan gjennomføres på en sikker måte.  Det er videre en målsetting at CO2-lagring skal bidra til verdiskaping og sysselsetting innen norske geo- og petroleumsfaglige miljøer.  Utgangspunkt for møtet er et ønske om at den norske satsingen på CO2-håndtering gjennom CLIMIT og FME’er resulterer i kommersialiserbare produkter og tjenester og at norske aktører får en sentral rolle i å realisere de første demonstrasjonsprosjektene 3

4 For sent eller for tidlig?  Pr i dag er det ikke noe marked innen CO2-håndtering utover de tjenester som er knyttet til å modne de første fullskala demo prosjekter frem til investeringsbeslutning.  De første demo-prosjektene forventes å ha en overveldende offentlig finansiering – men må kjøpe tjenester på kommersielle vilkår  De selskaper og miljøer som deltar i dette ”prekommersielle” marked vil få en betydelig kompetanseheving og konkurransefordel i et fremtidig kommersielt marked.  Aktører som samarbeider om et bredest mulig og mest mulig helhetlig tilbud vil stå sterkest når utbyggere skal knytte til seg kompetanse for å gjennomføre et prosjekt  Er det ”alle mot alle” – eller er det grunnlag for å samarbeide slik at vi kan gjøre oss relevant for et internasjonalt marked 4

5 Innovasjon - Norge på 19. plass blant EU27 Hvorfor ligger Norge etter?  Vincent W. Fleischer, divisjonsdirektør for strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge: ”Vi har mange entreprenører og små bedrifter i Norge, men blir spist til frokost i Kina. Det internasjonale markedet ønsker totalløsninger. For å kunne levere det må norske bedrifter i mye større grad samarbeide og satse stort.” 5

6 Realisering av CCS: statens satsing dekker hele kjeden 6 NOU-2009\9 CLIMIT Feltlab’er Fullskala

7 Målsetting for møtet  Vi ønsker med dette å invitere aktører med interesse innen CO2-lagring til en idedugnad rundt hvordan vi kan drive innovasjon og utvikle forretning med basis i norsk CO2- håndteringskompetanse  Hver for seg eller samarbeid?  Internasjonale allianser?  Betydning av et norsk T&L prosjekt for å ”dra markedet”  Feltlaboratorier og pågående CO2 injeksjonsprosjekter som arena for teknologiutvikling og verifikasjon  Hvordan kan CLIMIT bidra til en ønsket utvikling? 7

8 8 ”Norsk CO2 lagring AS” Universiteter Leverandører av teknologi og metoder ”pool” av verktøy + kunnskap og personell Institutter ”marked” \ industri markedsdialog innovasjon for eksempel.. FME’er, prosjekter…..

9 CLIMIT og virkemiddelapparatet kan bidra…  Støtte FoUoD som i dag  Bidra til å etablere infrastruktur \ pilot prosjekter for å utvikle og verifisere verktøy og metoder  Felt-lab’er med mer  Støtte til nettverksbygging og utvikle forretningsmodeller  Fullskala demoprosjekt innen lagring 9

10 10 CLIMIT kontaktinformasjon www.climit.no post@climit.no Gassnova SF Dokkvegen 10 NO-3920 Porsgrunn Telefon: +47 40 00 59 08 info@gassnova.no www.gassnova.no Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700, St.Hanshaugen NO-0131 Oslo Telefon: +47 22 03 70 00 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no Direktør Klaus Schöffel Telefon: +47 913 42 329 ks@gassnova.no Koordinator Spesialrådgiver Aage Stangeland Telefon: +47 22 03 73 47 aas@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Kommersialisering CO2 lagring 19-1-2011. 2 Kommersialisering CO 2 lagring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google