Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jacob Aars, Uni Rokkansenteret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jacob Aars, Uni Rokkansenteret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jacob Aars, Uni Rokkansenteret
Partnerskapet i NAV-kontorene, analyse av erfaringer og forutsetninger for videre-utvikling, basert på forskning fra NAV-evalueringen Jacob Aars, Uni Rokkansenteret

2 Opplegget Partnerskapet i reformen Erfaringer Veien videre
Statlig vs. kommunalt perspektiv Veien videre

3 NAV-reformen – primært en forvaltningsreform
Tro på organisasjon som virkemiddel Endret formell struktur  endret atferd Målene for reformen ble forsøkt nådd gjennom organisatoriske virkemidler

4 Reformens mål Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad og sosialhjelp En brukerrettet velferdsforvaltning En effektiv velferdsforvaltning

5 Brukervennlig?

6 Evig eies?

7 Bærende reformidé: Integrert forvaltning
Det offentlige ett ansikt ut mot brukerne  Én dør Sektorisering definert som problem Organisatoriske siloer One-stop shops Sømløst tjenestetilbud Wicked issues Generalistkompetanse Partnerskap

8 Partnerskap som forvaltningsmodell
Formålsorientert Formalisert Varig Integrasjon, men autonome parter Forhandlingsbasert Frivillig Jevnbyrdig

9 Partnerskapet i praksis
Hvor gjennomtenkt? Partnerskapsbegrepet lansert i siste fase av reformutviklingen Viktig for reformens legitimitet Salgsargument overfor kommunene To eiere – to styringslinjer Ulike styringstradisjoner  stiavhengighet Høy grad av kompleksitet Ulike nivåer Ulike sektorer Forskjellige styringsprinsipper skal forenes Sektor vs. territorium Parallellstyring vs. samstyring Hvor jevnbyrdig? Hvor frivillig?

10 Statens perspektiv Partnerskapsbegrepet lite fremtredende i statlige styringsdokumenter Problematisk at 1/3 av partnerskapet ikke kan underlegges statlige styringsmål For stor variasjon Oppgaveportefølje Ønske om større standardisering Statlig ansatte opplever at de ikke har tilgang til informasjon fra kommunale behandlingssystemer Sterkere faglig styring av de statlige tjenestene Ønske om mer enhetlig ledelse Ikke alle brukere har sammensatte behov

11 Hvor aktive er kommunene som eiere?

12 Kommunens innflytelse over det lokale NAV-kontoret

13 Forholdet til staten

14 Oppsummert om erfaringer
Relativt stor grad av tilfredshet med partnerskapet – tross alt Lokal tilpasningsevne fremheves som en styrke Økende gjensidig tillit For liten forutsigbarhet Integrasjon har vært vanskelig Generalistmodell, re-spesialisering og ny-spesialisering Ikke-frivillig partnerskap Ikke jevnbyrdighet Økende standardisering Ansvarsuklarhet For stor passivitet fra politisk ledelse i kommunene? Skapte partnerskapsbegrepet urealistiske forventninger?

15 Veien videre Separasjon, skilsmisse? Større kontorer?
Splittelse i statlig og kommunal del Statliggjøring av sosialtjenesten Større kontorer? Sammenslåing Bredere lokalsamfunnsintegrasjon vs. tettere integrasjon mellom de to partnerne Voksende gjensidig tillit Partnerskapsmøter forsterker dialogen Betydningen av andre reformer Samhandlingsreformen Strukturreformen


Laste ned ppt "Jacob Aars, Uni Rokkansenteret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google