Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | Hvordan lage gode surveyspørsmål? En kommentar Rune Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | Hvordan lage gode surveyspørsmål? En kommentar Rune Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | Hvordan lage gode surveyspørsmål? En kommentar Rune Karlsen

2 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Som tar for seg prosessen med å lage en spørreskjemaundersøkelse Gubrium and Holstein (2001) i Handbook of Interview Research: •Quantitative analysis is – by and large – a set of activities that come after the data are collected. Qualitative analysis in contrast applies from the very start and continues throughout the data collection process, as well as after it is completed (s. 673). •Legger stor vekt på at begrepsutvikling foregår hele tiden Prosessen med å lage spørsmål kommer før datainnsamling •bør foregå i nærhet til problemstillinger og relevant teori, •kan bidra til å utvikle problemstillinger, begreper og teori

3 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Prosessen Formulere spørsmål: •Alene (tidligere undersøkelser/ teori /litteratur /ideer) NB: spørsmål fra tidligere undersøkelser er ikke nødvendigvis gode •I forskergruppen •Kommentarer fra andre som kjenner tema eller er gode på spørreskjema Teste ut spørsmål •På folk som ligner på dem du skal intervjue •Valgundersøkelsen: familie, venner og bekjente

4 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Pretest •Avhengig av ressurser •Alt fra noen få til mange •Gjennomføre selv og/eller av ”pretestere” •Møte før og etter selve pretestingen Hvorfor pretest? •Noe annet enn pilotundersøkelse: respons fra IO det viktigste •Respons og impulser en ellers ikke ville fått •Livsfarlig å ikke teste nye spørsmål

5 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Gjennomføring •Gjennomfør pretest-intervjuet uten avbrytelse •Følelse med helheten •Tilbakemelding på Helheten Lengden For lange/tunge spørsmål Uklarheter/ vanskelig ord Struktur Gjentagelser Uventede svar: endre svarkategorier

6 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar

7 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar

8 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar

9 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar

10 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Om svarkategorier •Skalaer vs. kategorier med navn •Variasjon (målenivå) •”andre svar” •”eventuelle kommentarer” Om samsvar mellom spørsmål og kategorier

11 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Om type datainnsamling: Questback vs. papirskjema •Antall respondenter/enheter •Høyt antall taler for Questback •Type spørsmål •Må respondenten lete fram informasjon/ spørre andre osv. •Få respondenter og mange slike spørsmål: papir like greit

12 Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | En kommentar... Kvantitative metode begynner ikke etter at dataene er samlet inn Formulering av spørsmål er en viktig og potensielt fruktbar del av prosessen Kan bidra til (presisering av) problemstillinger, begrepsutvikling, og teoriutvikling


Laste ned ppt "Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | Hvordan lage gode surveyspørsmål? En kommentar Rune Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google