Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)
Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i praksis Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)

2 Innhold Hva er hendelsesrapportering?
Hva er målet med hendelsesrapportering? Hva er en hendelsesrapporteringsmodell? Bakgrunn for studien Presentasjon av studien: - Hendelsesrapportering i praksis

3 Hva er hendelsesrapportering?
Rapportering av sikkerhetstruende hendelser sikkerhetsbrudd

4 Mål med hendelsesrapportering
LÆRE AV TIDLIGERE ERFARINGER begrense antall gjentagelser redusere gjenopprettingstiden etter et sikkerhetsbrudd

5 Hendelsesrapporteringsmodellen
Sveen et al. (2006) Tilbakemelding Motivasjon Opplæring og bevisstgjøring Læringseffekt Kvalitet på etterforskning Sanksjoner og insentiver (straff og belønning) Ressurser

6 Bakgrunn for studien Sveen et al (2006) har utviklet og publisert en hendelsesrapporteringsmodell som er blitt testet i tre ulike sektorer. Undersøkelsen i Forsvaret er den siste studien.

7 Formål Undersøke om modellen kan brukes normativt
Undersøke forbedringspotensialet i forsvarets rapporteringssystem

8 Metode Hypoteser og intervjuguide Kvalitative strukturerte intervjuer
Utvalget

9 Resultater RETNINGSLINJER
Informanter kjente i liten grad til retningslinjer for hvilken informasjon som er viktigst å beskytte Tvetydige retningslinjer rom for ulike tolkninger forvirrende for brukere ORGANISERING Manglende samsvar mellom ansvar og myndighet Manglende formelle retningslinjer om roller mellom sikkerhetsorganisasjonene Brukende organisasjoner og tjenestetilbyder er ikke tilfreds med tilbakemeldinger fra hverandre

10 Diskusjon RETNINGSLINJER Hva er viktigst å beskytte?
Entydige og gjennomførbare retningslinjer ORGANISERING Ansvar uten myndighet svekker sikkerhetsarbeidet Samhandling mellom sikkerhetsorganisasjonene viktig for helheltlig sikkerhetsarbeid Tilbakemeldinger i alle ledd gir økt forståelse for sikkerhetsarbeidet og motiverer til høyere rapporteringsfrekvens .

11 Konklusjon ORGANISERING
Et godt hendelsesrapporteringssystem forutsetter at man har definert Policyutsteder, Tjenestetilbyder og Brukende organisasjoner slik at roller, ansvar og myndighet står i forhold til dette. RETNINGSLINJER Retningslinjene må sees i lys av disse avklaringene. MODELLEN Modellen tar ikke høyde for hvordan hendelser prioriteres. Modellen kan brukes som grunnlag for økt organisatorisk læring i forbindelse med rapportering og evaluering av sikkerhetstruende hendelser.


Laste ned ppt "Tron E. Ingebrigtsen (BSc, BEc)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google