Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser
tirsdag 7 oktober 2003 ved personalsjef Geir Ole Hjulstad og organisasjonsrepresentant Trude S. Karlsen

2 Statens kartverk Fra kartfabrikk til nasjonalt senter for verdiskapende informasjon
Den nasjonale leverandør og forvalter av geografisk informasjon Forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet Landsdekkende med 19 kontorsteder Omsetning 2002: 600 millioner kroner 612 årsverk Etablert i 1773 Dekker Norges land-, kyst- og havområder

3 Kartverkets oppgaver Etablere, ajourholde og forvalte en nasjonal geodata- infrastruktur - ”Norge digitalt” Gjøre data og produkter fra ”Norge digitalt” tilgjengelig slik at disse bidrar til effektiv utvikling og drift av samfunnet, sikker ferdsel og verdiskaping Delta i utvikling av kartteknologi og -kompetanse i nært samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter Bistår NORAD, UD og Fredskorpset i bistandsprosjekter innen kartlegging og oppbygging av eiendomsregistre

4 ”Norge digitalt” En nasjonal geodata-infrastruktur
Produkter Bruksområder SATREF G e o Posisjonsdata Digitale og trykte standardprodukter Verdiøkte digitale og trykte produkter Verdiøkende tjenester d e t i s Primærdataserier k Bygg Vei n e t Høyde NGIS t Dybde v e Vann Eiend r k Standarder Annen informasjon

5 Samarbeid om etablering og vedlikehold av ”Norge digitalt”
Samarbeidsparter: Samarbeid om: Kommuner Statens vegvesen Telenor Energiverk Landbruk Statens kartverk Felles kartlegging etter årlige geodataplaner Etablering og ajourhold av primærdata Etablering av og nytt geodetisk nettverk Overgang til nytt geodetisk datum Felles utnyttelse av dataene Omfang 2002: 118 mill. kr

6 Kontinuerlig omstilling
Det nye Statens kartverk etableres Organisasjonsdivisjonen nedlegges Regionaldivisjonen opprettes Elektronisk sjøkartsenter etableres Landivisjonen omorganiseres Regionaldivisjonen nedlegges Kartverket blir forvaltningsbedrift Sjøkartverket får ny organisasjon Landdivisjonen omorganiseres Geodesidivisjonen omorganiseres Markedsdivisjonen opprettes Landdivisjonen omorganiseres Elektronisk sjøkartsenter overtas av Sjøkartverket Eiendomsdivisjonen opprettes og skal gradvis overta tinglysingen Stortingsmelding og skarpstilling av virksomheten

7 Effektiviseringstiltak og konsekvenser
Fra papirbasert til digital produksjon Fra bevilgning til statsoppdrag Fra stillingshjemler til lønnskostnader Timelister for de medarbeidere Overgang til forvaltningsbedrift Matrise-/prosjektjobbing IT-høyhastighetsnett Intranett Videomøter, kartverks-TV Fleksibel arbeidssituasjon/hjemmekontor Regionalisering av fylkeskontorene Bemanningsreduksjoner - 60 årsverk de 3-4 siste årene

8 Står foran (midt oppe i) !
Nedlegging av konkurranseutsatte deler Salg av konkurranseutsatt virksomhet Overføring til formidlingsselskap Reduksjon av fylkeskartkontorer fra 18 til 12 med vel 38% reduksjon av bemanning i strukturen Nedlegging av egenproduksjon -mer kjøp av tjenester Finne nye partnere i ”Norge Digitalt” ”Skarpstille” øvrig virksomhet (samlet vel 20%) Overta tinglysing av fast eiendom ( )

9 Kjennetegn - nøkkeltall
Kompetanseprofil Sivilingeniører, ingeniører, jordskiftekandidater, geodeter, hydrografer, IT-utdannelse mv. 1/3 Universitet eller høyskoleutdannelse 1/3 Distriktshøyskoleutdannelse Gjennomsnittsalder 46,3 år Turnover < 3% Gjennomsnittlig fartstid : 15 år Sykefravær 3,75 % inkl egenm. (mai 2003) IA bedrift siden 1 jan 2003 En av to offentlige e-Norge partnere ”Best rating av nordiske kartverk” En av ingeniørstudentenes drømmebedrifter

10 Fire særpreg Utfordrende arbeidsoppgaver Trivsel og stolthet
Gode personlige utviklingsmuligheter God lederutøvelse

11 Utfordrende arbeidsoppgaver
Gjennomsyret katedralbyggetankegang Desentralisert beslutningsstruktur Legalisering av ”prøve og feile” Synliggjøring av i front - nasjonalt og internasjonalt Merkevarebygging Utstrakt samarbeid med andre offentlige etater, nasjonalt og internasjonalt

12 Trivsel og stolthet Jakte på vinn- vinn situasjoner
Låst/åpent arbeidssted Bruk av hjemmearbeid og hjemmekontor - eksternoppkoblinger mot nettverk Tar tiden tilbake - tidbank Sette medarbeider/helse i fokus Pausegymnastikk og avtaler med treningsstudier Salatbord kantine - fruktfat ved møter Bruk av bedriftshelsetjeneste tilpasset aldersstruktur Ergonomisk prøverom Barnehageplasser Motivere for egenaktivitet ”Gå og sykle kampanje” Gode muligheter for egenutvikling Kartverkskolen Stipendordninger ”Pleie” bedriftskultur og stolthet

13 God lederutøvelse Lønn- og personalpolitikk med tre dimensjoner
Klare mål - også innenfor HMS Forutsigbare rutiner - ledere følger opp ved fravær, og gjennomfører forventningssamtale etter fravær Nøkkeltall av både sykefravær, overtid og ferieavvikling ved ledermøter Gjennomføring av klimaundersøkelser Bestemors lov Gode informasjonskanaler: ”a la Kart”,intranett, Kartverks-TV og Internett

14 Avslutning Målrettet og hardt arbeid ligger bak
Godt og konstruktivt samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene - dratt lasset sammen mot felles mål Ledelsen har praktisert “Åpen dørs politikk” Likeverdighet og uformell omgangsform. Hviler ikke på laurbær

15 Kartverkets inntekter Millioner kroner
Salg og oppdrag 100 50 2002 Samfinansiering 100 120 50 94 379 Statsoppdraget 300 250 200 Statsoppdraget 150 Samfinansiering 100 Salg og oppdrag 50

16 Statens kartverk Geodesi Land Marked Sjø Eiendom Kartverksjef
Kartverkstaben Interne tjenester Kartverksjef Knut O. Flåthen Fylkeskart- kontorene 18 fylkeskart- kontorer Land Marked Sjø Eiendom

17


Laste ned ppt "Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google