Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge – reformstaten? Lunchseminarium for Timbro Tirsdag 15.5.2007 Per-Kristian Foss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge – reformstaten? Lunchseminarium for Timbro Tirsdag 15.5.2007 Per-Kristian Foss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge – reformstaten? Lunchseminarium for Timbro Tirsdag 15.5.2007 Per-Kristian Foss

2 Norge – reformstaten? •Utgangspunkt: Utfordringene ved å holde en petroleumsøkonomi i balanse •Skatte- og avgiftsreduksjoner på 23,5 mrd. Kroner •Omfattende skattereform iverksatt fra 2006. •Ny og styrket konkurranselovgivning fra 2004 •Salg av statens aksjeposter –Telenor ASA: Statens eierandel redusert fra 77,8 % til 54,0 % gjennom to nedsalg. –Statoil ASA: Statens eierandel redusert fra 81,8 % til 70,9 %. –Yara International ASA: Redusert fra 43,8 % til 36,2 % –Eierandelen på 47,3 % i tidligere DnB Holding ASA er redusert til 34,0 % i DnB NOR ASA. •Opprettet en egen eierskapsavdeling i Næringsdepartementet

3 Norge – reformstaten? •Ny forbrukerkjøpslov fra juli 2002. •En elektronisk markedsplass for offentlige innkjøp kom i gang fra juli 2002. Tiltak for å implementere e- handelsløsninger i det offentlige. •Omfattende reformer innen skole og utdanning: –En mer liberal praksis og nye rutiner for behandling av søknader om godkjenning av friskoler. –Ny lov om frittstående skoler, samt ny finansieringsmodell •Styrkning av forskning og utvikling –For å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling (FoU), ble det fra og med 2002 innført en ordning for skattefradrag for bedriftsbasert FoU. Fra 2003 utvidet til å omfatte alle bedrifter.

4 Norge – reformstaten? •Tiltak for et mer effektivt arbeidsmarked ved å slå sammen Aetat og trygdeetaten til en ny statlig arbeids- og velferdsetat. •Omfattende reformer i samferdselssektoren: –Full konkurranse om drift, vedlikehold og utbygging av veinettet i Norge. Produksjonsvirksomhet som tidligere var en del av Statens Vegvesen ble fra 2003 skilt ut i aksjeselskapet Mesta AS. –Over 20 fergesamband ble utlyst på anbud i 2004 og 2005. –Gjennomføring av tre prøveprosjekter for OPS i veisektoren. •Fritt sykehusvalg utvidet til å omfatte alle godkjente private sykehus som har avtaler med regionale helseforetak. •Særlovsselskap omdannet til statlig eid aksjeselskap: Posten Norge BA


Laste ned ppt "Norge – reformstaten? Lunchseminarium for Timbro Tirsdag 15.5.2007 Per-Kristian Foss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google