Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås Pressekonferanse 2. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås Pressekonferanse 2. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås Pressekonferanse 2. januar 2012

2 2 Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge •Trafikkopplæring i Kunnskapsløftet •Trafikkopplæring av barn 0 – 5 år •Trafikkopplæring på barnetrinnet •Trafikkrelatert opplæring på ungdomstrinnet •Ungdomstiltak 16 +

3 Kunnskapsløftet. Kunnskapsmålene; •Etter 4. klasse skal eleven kunne; Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. •Etter 7. klasse skal eleven kunne; Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. •Etter 10.klasse skal eleven kunne; Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 3

4 4 Ungdomsulykkene •Tiltaksplan mot ungdomsulykker – den er en del av den nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2010-2013

5 5 «Ikke tøft å være død» •Revitalisering av prosjektet pågår •«Ikke tøft å være død» rettet mot 10. trinn i ungdomsskolen. •en forestilling med trafikkskadd, politi og andre deltakere. •Bruk av rollespill og diskusjoner med ungdommene for å synliggjøre konsekvensene av trafikkulykker. •Siden oppstarten i 1987 har over 600.000 avgangselever i ungdomsskolen sett forestillingen.

6 6 Jentenes trafikkaksjon. •Pilot i 2005 •De fleste fylkene med fra 2007 •Følger jentene i tre år – 16-19 år •Kunnskap og mot til å si ifra • Ta vare på seg selv og venner – «Brems en venn» •Bruk av sosiale medier jentenes.no •Utstilling •Brosjyrer •Kinoreklame •Ambassadører

7 7 «Trafikksikker lærling» Real life auto. •Redusere antall ungdomsulykker i trafikken – spesielt hvor unge lærlinger er involvert •Motivere skoler (elever/ lærlinger og lærere), opplæringskontorer og lærlingebedrifter til å bli opptatt av og arbeide mer systematisk med trafikksikkerhet •Utvikle lokale samarbeidsmodeller uten økt ressursbruk fra noen av aktørene – andre enn lærlingene •Få flere trafikksikre lærlinger og flere trafikksikre lærlingebedrifter

8 Russetiltak. •Samling av russeledere og representanter fra skoleadministrasjonen. •Russerevy •Russeavis •Ordinær undervisning •Trafikkdager •Alle skolene har satt av trafikkdager til våren 8

9 9 Lokalt ts arbeid Trygg Trafikk ønsker å medvirke til å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å bidra til at kommunene utvider trafikksikkerhetsarbeidet sitt til å omfatte: -kommunenes rolle som skole- og barnehageeier, arbeidsgiver, transportkjøper,ansvarlig for alle beboernes helse, miljø og sikkerhet. Kommunen er: •En betydelig vei eier (eier 42 prosent av veiene i Norge) •Eier og har ansvar for drift av skoler og barnehager •En viktig tilbyder av helsetjenester •En viktig tilrettelegger for fritidsaktiviteter •Ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet for alle beboerne •Den lokale administrative enhet som alle beboerne forholder seg til

10 10 Barnastrafikklubb.no og trafikkogskole.no •Trygg Trafikk opptatt av at trafikkopplæringen bør styrkes i norsk skole. Kontinuitet og progresjon er viktig i trafikkopplæringen. •I 2008 lanserte Trygg Trafikk nettsteder for barn, ungdom, lærere og foreldre •Bruker aktivt sosiale medier (blogger, twitter, facebook)

11 11 barnastrafikklubb.no

12 12 www.trafikkogskole.no


Laste ned ppt "TryggTrafikk v/ Distriktsleder Idar Ertsås Pressekonferanse 2. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google