Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna 11.10.2005
Erfaringer fra Klungset vannverk -Et av Norges første kommunale anlegg med ozonering/biofiltrering Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna

2 Kort presentasjon av Sterner Aquatech (SAT)
Leverandør av prosesser og utstyr innen behandling av råvann, prosessvann og avløpsvann til: Fiskeoppdrett, industriell og kommunal sektor Hovedkontor på Ski, avdelingskontorer i Bergen og på Leknes i Lofoten. Avdeling i Skottland og Chile. SAT ble etablert i 1990 og har i dag 12 medarbeidere. Foruten å levere komplette prosesser leverer SAT produkter fra Wedeco, Nijhuis, Hydrotech, Airsep, Oxyguard med flere.

3 Følgende trinn inngår:
Aquazone® - ozon og biofiltrering Vannrensing med 2 uavhengige hygienske barrierer Følgende trinn inngår: Innløpssiling (opsjon) Kontakttank ozon-vann Biofilter UV-anlegg

4 Klungset vannverk i Fauske kommune
Kontrahering mars 2003 Igangkjøring mai 2004 Totalentreprise Sterner Aquatech AS Konsulent – Barlindhaug Consult AS, Bodø Kapasitet 144 m3/h Tre uavhengige produksjonslinjer, hver med 13,3 l/s

5 Planskisse Klungset vannverk
Biofiltertanker Kontakttanker 13m Luftkompressorer Oksygengeneratorer Rentvannsbasseng 20m Ozongeneratorer UV-anlegg

6 Prosessflyt – Klungset vannverk
Ozontilsetting Ozongeneratorer Biofiltertanker Oksygengeneratorer Sil Luftkompressorer Kontakttanker Råvann, inn

7 Resultater og oppfølging:
Analyseresultater fra Mattilsynet Hovedoppgave NTNU 2005 Institutt for vann- og miljøteknikk, stud. techn. Marit Robøle ”Ozonering/biofiltrering for behandling av drikkevann” ”Oppfølging av Klungset vannverk” SINTEF , forsker Esa Melin

8 Hovedoppgave NTNU 2005 – konklusjoner:
Anlegget gir god og stabil drikkevannskvalitet CT-verdien ligger mellom 4 og 15 mg O3 min/liter Bruk av pakningsmedium i kontakttanken har svært positiv effekt på oppnådd CT-verdi Renseresultater: Prøvepunkt pH Farge (mg Pt/l) TOC (mg TOC/l) UV-transmisjon (%) UV-absorpsjon (%) Råvann 7, , ,58 81, ,09 Ozonert , , ,57 92, ,54 Etter biofilter 7, , ,88 94, ,38 Etter UV 7, , ,98 94, ,64 Fargefjerning % TOC fjerning: %

9 Oppfølging – SINTEF 2005/06 Foreløpige målinger:
Gj. snitt fargefjerning 81,7 % Gj. snitt TOC fjerning 26,8 % Typisk UV-transmisjon, inn 70%, ut 89% Gj. snitt turbiditet inn 0,195 ut 0,126 Resultater hittil er typiske for ozoneringsanlegg Heterotof kimtall på nettet har vært relativt lavt, viser at vannet har vært biostabilt. Turbiditet på nettet har også vært lav. Bromat under grenseverdien

10 Driftsoperatørens (Torodd Støver) erfaringer:
Anlegget inspiseres 1-2 ganger pr. uke, vesentlig færre besøk enn forventet Intervallene mellom hver tilbakespyling har kunnet økes Noen måleinstrumenter krever mer ettersyn enn forventet Anlegget er meget oversiktlig og greit bygd opp, ga god vannkvalitet fra første dag ”Vi har et anlegg vi er meget stolte av”

11 Erfaringer fra tørste abonnenter:
Ozonert vann smaker utrolig godt ! Takk for oppmerksomheten ! Spørsmål ?


Laste ned ppt "Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google