Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk vann: ODP- prosjektet 2004- Kravet om to hygieniske barrierer + Klorresistente parasitter + Hva gjør andre land? Behov for revisjon av desinfeksjonspraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk vann: ODP- prosjektet 2004- Kravet om to hygieniske barrierer + Klorresistente parasitter + Hva gjør andre land? Behov for revisjon av desinfeksjonspraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk vann: ODP- prosjektet 2004- Kravet om to hygieniske barrierer + Klorresistente parasitter + Hva gjør andre land? Behov for revisjon av desinfeksjonspraksis Behov for å øke kompetansen Lars Saga Kurs i Driftsassistansen, 25.06.09

2 Norsk Vann: Optimal desinfeksjonspraksis •Rapport 147 - 2006 ODP •Rapport 169 - 2009 ODP Fase 2 •Rapport 170 - 2009 ODP Veileder •Rapport B10 – 2008 Vannkilden som hygienisk barriere •Rapport xxx-2010 Grunnvann •Rapport 164 - 2008 UV-veileder

3 Rapport 169 - 2008 ODP 2 •Et hjelpemiddel for valg av vannbehandling (og sluttdesinfeksjon) for å sikre at det er tilstrekkelig antall hygieniske barrierer i vannverket. •Retter seg inn mot vannverkseiere, planleggere, driftsansvarlige og godkjenningsmyndighet. (Særlig mot små og mellomstore vannverk)

4 Rapport 169-2008 ODP 2 forts Hovedinnhold: •Prosedyre for bestemmelse av god desinfeksjonspraksis •Verktøykasse (effekt, dose etc for ulike desinfeksjonsmetoder) •Eksempler

5 Prosedyren - Kvalitetsnivå 1. Bestemme kvalitetsnivå på råvannet •Råvannsprøver fra minst 3 år. Gir det et godt og riktig bilde av kvaliteten i kilden? •Anbefaler ”Risikobasert prøveprogram” over 1 år

6 Prosedyren – Risikobasert Prøveprogram •Prøve å fange opp sesong- og ekstremvariasjoner (sirkulasjon, flom etc) •Analysere E Coli, Clostridium perfingens evt Giardia og Crypto

7

8 Vårt eksempel •Forsyner ca 4000 personer + betydelig industri •Typisk fjellvann, med lite nedbørfelt, relativt grunt og med lite volum •Vannbehandlingen er siling + desinfeksjon med UV (30 dose-anlegg med for liten kapasitet) + alkaliserring

9 Kilden A= 0,3 km2 An=2,3 km2 Inntak 17m

10

11 Prosedyren - Barrierehøyde 2. Bestemme barrierehøyde for vannverket •Hvor stor må reduksjonen av mikroorganismer være ? •Kvalitetsnivå + antall personer Tabell 3.2

12 Barrierehøyde, tab 3.2

13 Vårt eksempel - Barrierehøyde •4000 personer + Kvalitetsnivå Ca •Tab 3.2 gir 5,0 b + 5,0 v + 2,0 p, dvs 5 log reduksjoner mht bakterier, 5 log reduksjoner mht virus og 2 log reduksjoner mht parasitter

14 Vårt eksempel tab 3.2

15 Prosedyren – Log kreditt Tiltak knyttet til vannkilden og dens nedslagsfelt •Fysiske barrieretiltak •Restriksjoner/båndlegging på aktivitet i kilde og nedslagsfelt •Overvåkningstiltak knyttet til råvannskvalitet Tiltak knyttet til vannbehandlingen •Rensetiltak utover sluttdesinfeksjonen •Overvåkningstiltak knyttet til drift av vannbehandling og sluttdesinfeksjon

16

17

18 Vårt eksempel – Log kreditt kilde og nedbørfelt •Fysiske tiltak og restriksjoner: ”Alle” tiltak alt utført eller praktisk umulig å gjennomføre •Overvåkning. Økt prøvetakingsfrekvens gir logkreditt 0,25b + 0,25v + 0,25p

19 Vårt eksempel – Status så langt Barrierehøyde5,00 b5,00 v2,00 p Tiltak nedbørfelt og kilde-0,00b-0,00v-0,00p Overvåkning råvannskvalitet-0,25b-0,25v-0,25p Må tas av vannbehandlingen 4,75 b4,75 v1,75 p

20

21 Desinfeksjonsbarrierer •Kjemiske (klorforbindelser, ozon) •UV-bestråling

22 40 mJ/cm 2 bestemt biodosimetrisk4b + 3,5v + 4p 30 mJ/cm 2 som beregnet gjennomsnittsdose3b + 3v + 2p 15-20 mJ/cm 2 som veggdose3b + 3v + 2p A)Tiltak ved kortvarig bortfall av- eller redusert effekt på UV anlegget. B)Tiltak for å redusere risikoen for bortfall av- eller redusert effekt på UV anlegget. C)Andre dimensjonerende tiltak. D)Andre driftsmessige tiltak. Hovedkategorier av manglende tiltak som gir fratrekk i inaktiveringsgrad: UV-anlegg

23 Vårt eksempel – UV-anlegget •Det er besluttet å sette inn nytt UV-anlegg pga for liten kapasitet •Log kreditt 3,60b + 3,15v og 3,60p Barrierehøyde5,00 b5,00 v2,00 p Tiltak nedbørfelt og kilde-0,00b-0,00v-0,00p Overvåkning råvannskvalitet-0,25b-0,25v-0,25p UV-anlegget-3,60b-3,15v-3,60p Må tas av kjemisk (klor) 1,15 b1,60 v0,00p

24 Vårt eksempel – Klordosering •Klordoseringen må ta 1,15b og 1,60v. (heldigvis ingen p) •Maks kjemisk 4,00b, 4,00v og 3,00p •Det kan ut fra beregningsmodellen (evt supplert med labmålinger) i ”verktøykassa” vises at for å oppnå dette må være en restkonsentrasjon på ca 0,06 mg/l klor


Laste ned ppt "Norsk vann: ODP- prosjektet 2004- Kravet om to hygieniske barrierer + Klorresistente parasitter + Hva gjør andre land? Behov for revisjon av desinfeksjonspraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google