Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske erfaringer med DynaSand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske erfaringer med DynaSand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske erfaringer med DynaSand
Jan Roger Aas, Årnes vannverk

2 Introduksjon av Årnes vannverk
Andelseid vannverk med ca 4300 eiere (ca pe) Produserer ca 1 mill m3 pr år fra en vannkilde som har kapasitet til å ta ut 1,8-2,0 mill m3 pr år Gjennomsnittlig farge på råvannet er ca 90 (mg Pt/l)(max 120), aluminium ca 0,3 (mg Al/l), jern ca 0,3 (mg Fe/l), turb ca 0,4 (NTU).

3 Introduksjon av Årnes vannverk
Vannverket har 6 hele årsverk. Hovedledningsnettet er på ca 20 mil. Fra 1992 til i dag er ca 12 mil av dette skiftet ut med nye ledninger. Antall lekkasjer var i 1992 ca 40 pr år, og er i dag redusert til ca 5 pr år.

4 Ledningsnett

5 Status/Planer Ledningsnett for å knytte sammen to andre vannverk med vann av samme kvalitet. Sikkerhet ivaretatt ved god overkapasitet og 3 (?) hygieniske barrierer. 24-timers vaktordning Bassengkapasitet på 5700 m3 Investering på 50 mill. siste 15 år for å heve standarden på våre produksjons- og distribusjonsanlegg.

6 Prosess

7 Hygieniske barrierer Vi mener å ha 3 hygieniske barrierer:
Beskyttet vannkilde (klausulert) Kjemisk felling i kontinuerlige sandfiltre(90 m2) UV, dimensjonert for 1000 m3/t v/farge 5 (mg Pt/l) Klorreserve for et døgn settes automatisk i drift ved feil på UV. Gjsn. forbruk på årsbasis er ca 120 m3/t Behandlingsanlegget er, bygningsmessig, forberedt for etablering av kullfilter på 70 m2

8 Vannkvalitet Rentvannskvaliteten har ikke overskredet fastsatte krav/normer de siste 10 år. For å verifisere de kontinuerlige filtrenes faktiske effektivitet som hygienisk barriere har vannverket tatt ut bakteriologiske vannprøver foran UV-anlegget i ca 1 år, fra sommeren 04 til sommeren 05: Det ble ikke registrert funn av bakterier som kan tilskrives filterprosessen.

9 Vannbehandling med DynaSand filtre på Årnes Vannverk
Urenset vann inn Vannet fordeles jevnt over tverrsnittet, og forurensninger avsettes i sanden Vannet stiger opp og går i overløp som renset vann Filtermediet har en kontinuerlig bevegelse nedover til det når bunnkonen I senter står det en mammutpumpe Denne transporterer sanden i turbulent strøm til toppen Diameteren utvider seg og sanden faller ned i sandvasken Sanden faller ren ned på toppen og starter ny syklus Vaskevannet tar med seg forurensninger ut

10 Virkemåte sandvasken Sanden kommer opp i mammut pumpen
Diameter blir større og kornene faller ned i sandvasken Sandkornene møter en liten oppadgående vannstrøm Denne vannstrømmen drives av trykktapet over filtersengen Forurensingene ledes ut som vaskevann De rene sand kornene legger seg på toppen av filter sengen

11 Filteret innvendig

12 Slambehandling Vaskevann Slam Til recipient ?

13 Praktiske driftserfaringer
1986: Nytt anlegg med 6 filtre 1987: Utvidet med 4 filtre 1991: Utvidelse av forsyningsområde, fra 2100 til 3400 andelseiere. 1992/93: Tre vesentlige problempunkter utredet: Gjentetting av blandetrakt for aluminiumssulfat (granulat) Underdimensjonert slamfortykker Justering av fellings-pH med lut.

14 Praktiske driftserfaringer
Konstruksjonssvakhet i gamle filtre (1987) Dagens filtre svært robuste (8 nye i 2003) Eneste ”slitedel” er ”mammutpumpen” Ingen spylesyklus eller ventilautomatikk Kontinuerlige sandfiltre – et godt valg

15 Driftskostnader/Energi/Service
Forsøk som kan redusere driftskostnadene for luftproduksjon med inntil 50 % er satt i gang. Ved normal drift er tilsynsbehovet en 20 % stilling.

16 Takk for oppmerksomheten
Spørsmål?


Laste ned ppt "Praktiske erfaringer med DynaSand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google