Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner
BOKMÅL Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner Elevene skal kunne – forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn Påbygging

2 Jordbruk: Hva – hvorfor – hvor – når − hvordan?
Hva? Mennesker begynner å dyrke planter og temme dyr Hvorfor? På grunn av overbefolkning måtte sankere og jegere finne nye måter å livnære seg på Hvor? Det første jordbruket oppstod sannsynligvis i Den fruktbare halvmåne i Midtøsten Når? Mer enn år siden, til Norge for 6000 år siden Hvordan? Svibruk, husdyrnomader, plogbønder Påbygging

3 Jordbrukets konsekvenser
Demografiske: Flere mennesker Sosiale: Nye yrkesgrupper Økonomiske: Større mulighet for overskudd, privat eiendomsrett, større forskjeller på folk Religiøse: Fruktbarhetskultus Biologiske: Først flere sykdommer, så bedre immunitet Økologiske: Større planter og mindre dyr, arter utryddes, jordsmonn forringes Politiske: Tributtsamfunn (kapittel 5) Påbygging

4 De første sivilisasjoner: Hva – hvorfor – hvor – når?
Et samfunn med tributtinnkreving, statsadministrasjon, en hær, arbeidsdeling, byer, monumentale byggverk, som oftest et skriftsystem og felles trosoppfatninger Hvorfor? Økt befolkningstetthet økte behovet for samordning og Konfliktløsning Hvor? Mesopotamia og Egypt Når? 3500 f.Kr. Påbygging

5 Tributtsamfunn - Tributtsamfunn oppstår når en sterk leder greier å samle mange små slektskapssamfunn til ett sentralt rike. - Lederen lever av tributt fra flertallet - Tributt: en ytelse fra en underlegen til en overlegen for at den underlegne skulle få beskyttelse. Ytelsen kunne betales i form av naturalia, arbeid eller penger Påbygging

6 Årsaker til sivilisasjonskollaps
Indre årsaker: – Økonomiske problemer førte til interne stridigheter – Økologiske kriser gjorde at jorda mistet sin fruktbarhet Ytre årsaker: – Sykdomsangrep utenfra gjorde at befolkningen døde – Invasjoner utenfra gjorde at sivilisasjonen ble ødelagt Påbygging

7 Noen forskjeller på sivilisasjoner og moderne samfunn
De tidlige sivilisasjonene var i større grad preget av: – Store forskjeller mellom rike og fattige – Konservatisme: politisk tankeretning som advarer mot drastiske forandringer av et samfunnssystem – Forakt for fysisk arbeid – Produktive oppfinnelser hadde lav prestisje Påbygging


Laste ned ppt "Kapittel 3. Jordbruk og sivilisasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google