Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges historie Middelalderen Stavkirker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges historie Middelalderen Stavkirker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges historie Middelalderen Stavkirker

2 Årstall I Norge teller vi årstallene fra Jesu fødsel. Året for Jesu fødsel er år 0. I år er årstallet 2012. Tiden før Jesu fødsel regnes i år før Kristus. Dette skrives med forkortelsen: f.Kr. For eksempel: For 3000 år siden = 1000 år f.Kr. Det er vanlig å dele opp historien i 100-år. For eksempel: Årene 1800—1899 heter 1800-tallet. Årene 1801—1900 heter det 19. århundre.

3 Inndeling av historien
Historien blir delt inn i perioder (eller epoker eller faser). For eksempel: Steinalderen (10’000 år f.Kr.—1800 år f.Kr.) Bronsealderen (1800 år f.Kr.—400 år f.Kr.) Jernalderen (400 år f.Kr.—1030) Vikingtiden (800—1100) Middelalderen (1030—1536) Tidlig moderne tid ( )

4 Norsk middelalder 1030—1536 Middelalder eller mellomalder betyr tiden mellom to tider. Norsk middelalder er tiden mellom kristningen av Norge i år 1030 og reformasjonen i 1536. Europeisk middelalder regnes som tiden mellom Romerrikets fall i år 476 og renessansen på 1400-tallet.

5 Norsk middelalder Før trodde folk at middelalderen hadde vært en mørk tid. Det vil si en dårlig tid. Mange har sett på tida fra 1397 som en veldig dårlig tid fordi Norge var i union med Danmark (og til tider Sverige). Tiden i union med Danmark ble kalt firehundreårsnatta. Middelalderen i Norge deles inn i 3 faser: Tidlig middelalder ( ) Borgerkrigstid ( ) Høymiddelalder ( ) Senmiddelalder ( )

6 Olav den hellige

7 Middelalderen Norge ble kristnet. Olav den hellige døde på Stiklestad den 29. juli 1030. Olav ble helgen. Mange gikk pilegrimsferd til Nidaros. Kirken og Kongen blir mektige. Staten vokser fram. Det kommer lover for hele landet. Kirken og kongen kjemper om hvem som skal bestemme.

8 Olav den hellige

9 Middelalderen I årene var det kamp om hvem som skulle være konge over Norge. Årene blir kalt storhetstiden. Norge var større, fordi Vesterhavsøyene, Grønland, Island, Man og Jämtland tilhørte Norge. 1350: Svartedauden. Minst halvparten av alle nordmenn døde. Fra 1397 var Norge i union. Dansk språk.

10 Middelalderen Hvem eide jorda rundt 1350? 7% Kongen 20% Adelen
40% Kirken 33% Selveiende bønder

11 Norge var katolsk Fra ca. år 1000 til 1536 var Norge et katolsk land.

12 Norge ble protestantisk
Fra 1536 ble Norge et protestantisk land (evangelisk-luthersk). Det var den danske kongen som bestemte at Norge skulle bli protestantisk. Endringen fra katolsk til protestantisk heter reformasjonen.

13 Numedal I Numedal var mange bønder selveiende. Det vil si at de eide sin egen jord. De var frie. Numedal er det området i Norge med flest bevarte bygniger i tre fra middelalderen. Derfor blir Numedal kalt Middelalderdalen.

14 Stavkirker En stavkirke er en kirke som har stående konstruksjon. Den bærende konstruksjonen består av stolper (staver). Det er 28 stavkirker i Norge. I Numedal er det 4 stavkirker.

15 Stav, laft eller stavlaft
Stav er en måte å bygge på. I gamle dager kunne de bygge stav eller laft eller en kombinasjon som ble kalt stavlaft. Alfstadloftet i Rollag fra Denne bygningen er bygget i laft. Tømmerstokkene ligger oppå hverandre. Dette er stavlaft. En kombinasjon av stav- og laftekonstruksjon.

16 Stavkirkene i Numedal Uvdal, Nore, Rollag og Flesberg
Alle 4 er trolig fra 1100-tallet. I Rollag og Flesberg er fortsatt stavkirken menighetens faste kirke. Uvdal og Nore er museum, men blir brukt til gudstjenester på sommeren.

17 Sagaen om Gunnar i Ormegården
Treskjæring på portalen i Uvdal stavkirke fra middelalderen. Gunnar ble kastet til ormene. Hendene hans var bundet bak ryggen, men Gunnar spilte på harpen med tærne slik at ormene sovnet. Dessverre var det én orm som ikke sovnet og han bet Gunnar så han døde. Sigurd Fåvnesbanes saga.

18 Hva brukes kirken til? Gudstjenesten eller messen er viktig i kristendommen. Mange kristne samles i kirken på søndag. I middelalderen gikk alle eller nesten alle til kirken. Gudstjenesten består av bønn, sang, bekjennelse, forkynnelse, nattverd, dåp. Kirken tror Jesus er tilstede og handler i messen. Før var kirken stedet folk fikk nyheter og kunne møte andre mennesker før og etter messen.


Laste ned ppt "Norges historie Middelalderen Stavkirker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google