Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratiet slår rot i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratiet slår rot i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratiet slår rot i Norge
Marius Vøllestad Bø vgs

2 Oversikt over undervisningen
Norge og Napoleonskrigene Karl Johan Kristian Fredrik Riksforsamlingen på Eidsvoll Grunnloven av 17. mai Union med Sverige Etter 1814

3 Napoleonskrigene Danmark-Norge var nøytrale under Napoleonskrigene frem til 1807 Storbritannia tok da den dansk-norske flåten fordi Danmark-Norge ikke ønsket å gå imot Frankrike Dette førte til at Danmark-Norge søkte beskyttelse fra Napoleon Danmark-Norge måtte dermed støtte handelsblokaden mot Storbritannia, som ble en økonomisk katastrofe for Norge Norske skip ble beslaglagt, og salget av varer opphørte Import av dansk korn opphørte, og førte til matmangel i Norge Dette førte til kraftig kritikk av dansk styre

4 Karl Johan I 1809 ble den svenske kongen Gustav 4. avsatt og kronen ble overtatt av den barneløse Karl 13. I 1810 ble Napoleons mektigste general Jean Baptiste Bernadotte valgt til konge med navnet Karl Johan Karl Johan allierte seg med Napoleons motstandere og Sverige gikk i krig mot Frankrike Et av hovedmotivene til Karl Johan var å overta makten over Norge Han gikk samtidig til angrep mot Danmark, som uten særlig motstand gav seg raskt Resultatet en fredsavtale januar 1814: Kiltraktaten Danmark gir fra seg Norge til Sverige, men Norge skal være en selvstendig stat i unionen med felles konge Motstanden i Norge var forholdsvis stor mot denne avtalen

5 Kristian Fredrik Den danske prinsen, Kristian Fredrik, dro våren til Norge i et forsøk på å gjøre Norge til et selvstendig land der han kunne bli konge Kristian Fredrik krevde å bli eneveldig konge av Norge Han møtte stor motstand blant annet på grunn av opplysningstankene om folkesuverenitet Mange krevde at en folkevalgt nasjonalforsamling skulle velge kongen Men siden Norge manglet en nasjonalforsamling, måtte det velges en riksforsamling som skulle utarbeide grunnlov og velge konge Kristian Fredrik aksepterte dette

6 Riksforsamlingen på Eidsvoll
Valg av representanter til riksforsamlingen foregikk i landets kirker 10. april 1814 møttes 112 representanter på Carsten Ankers eiendom på Eidsvoll Her kom det frem at noen likevel kunne tenke seg å gå i union med Sverige Flertallet gikk inn for selvstendighet med Kristian Fredrik som konge De som støttet kongen tok navnet Selvstendighetspartiet og ble ledet av Christian Magnus Falsen og Georg Sverdrup Hovedmotstanderen til Selvstendighetspartiet var Herman Wedel Jarlsberg som var leder for Svenskepartiet (Unionspartiet)

7 Grunnloven av 17. mai Etter 40 dager var arbeidet med grunnloven ferdig 17. mai skulle Kristian Fredrik bli valgt til norsk konge Hele forsamlingen godtok grunnloven og den nye kongen Grunnloven preges av Montesquieus tredelte maktfordelingsprinsipp Nasjonalforsamlingen fikk navnet Stortinget Stemmeretten ble kraftig utvidet

8 Union med Sverige Britene satte i gang handelsblokade og europeiske stormakter støttet Kiltraktaten I juli brøt det ut krig mellom Sverige og Danmark som varte i to uker, og Kristian Fredrik gav seg 10. august 1814 startet en forhandling mellom Sverige og Norge i Moss 14. august ble Mossekonvensjonen lagt frem der Norge gikk i union med Sverige med felles konge og utenrikspolitikk Svenskene godtok hovedsakelig grunnloven fra Eidsvoll I november 1814 valgte Stortinget Karl 13. til konge av Unionen I 1818 døde Karl 13. og Karl Johan ble konge

9 Ny administrasjon Først etter 1814 fikk Norge mange nye sentrale organer Nasjonalforsamling og regjering Rettssystem og domstol Nasjonalbank Slott Universitet

10 Etter 1814 Embetsmennene og handelsborgerne hadde spilt en viktig rolle under hele prosessen, og kom til å spille en viktig rolle i årene som kom De hadde utdanning, god økonomi og sterkt nettverk Det nye politiske systemet førte likevel til at mange lokale bønder ble valgt til nasjonalforsamlingen i årene som kom I 1836 ble formannskapsloven vedtatt, som skulle sikre et politisk system i alle kommuner Selv om det da fikk lite å si, ble det et viktig prinsipp for senere folkestyre og demokrati

11 1848 brøt Februarrevolusjonen ut i Frankrike
Dette var gnisten som førte til at sosialisten Marcus Thrane i 1849 krevde at stemmeretten skulle gjelde alle menn Marcus Thrane og hans bevegelse krevde også mange nye sosiale reformer Han ble satt i fengsel 1851 og Thrane- bevegelsen gikk i oppløsning Det ble aldri noe revolusjon i Norge


Laste ned ppt "Demokratiet slår rot i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google