Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marius Vøllestad Bø vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marius Vøllestad Bø vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marius Vøllestad Bø vgs.
Vikingtiden Marius Vøllestad Bø vgs.

2 Plan for undervisningen
Om vikingtiden og dens faser Årsaker til ekspansjonen Konsekvensene av vikingeferdene Rikssamlingen Nye konger og institusjoner

3 Vikingtiden Ca. 750-1100 Svensker, dansker og nordmenn
Vi kaller dem ”vikinger” og tenker ofte på menn som reiste rundt med skip og plyndret Ekspansjonen i denne perioden innebar også fredelig handel og utflytting til store deler av Europa

4 Ytre ekspansjon Svensker reiste østover, innover i Russland, ned de store russiske elevene til Kaspihavet og Svartehavet og Konstantinopel, som de kalte Miklagard (storbyen) Danskene dro mot England og Frankrike Nordmenn dro vestover til Shetland, Orknøyene, Hebridene, Man, Færøyene og Island. Deretter dro de til Grønland og Nord-Amerika

5 Vikingferdenes 4 faser 1) Begynte med angrepet og plyndringen på klosteret på øya Lindisfarne i Angrepene i denne perioden var små og sporadiske langs kysten av Europa 2) Større organiserte angrep i Irland og England. Både plyndring av ressurser og erobring av land 3) Faste bosetninger i erobrede områder, spesielt i England, Normandie, Irland, Skottland og øyene utenfor. Etablering av egne kongedømmer 4) Vikingkongene ledet egne store tokter, som var godt organisert, og erobret blant annet hele England på begynnelsen av 1000-tallet. Plyndring var byttet ut med erobring av nye landområder

6 Årsakene til ekspansjonen
Skandinavia hadde hatt kontakt med det kontinentale Europa lenge før vikingtiden Årsaken til at plyndringene begynte kan skylles indre ekspansjon Folketallet økte og det ble ryddet nye gårder, og bøndene la under seg nytt land i Norge På Vestlandet oppsto det mangel på land, og de vestlandske bøndene var de første vikingene

7 Årsaker til ekspansjonen
Utviklingen av vikingskipet på 700-tallet spilte en stor rolle. Årene ble erstattet av seil, som gjorde dem raske og gunstige i dårlig vær. Båtene kunne enkelt fraktes på land Stormaktene i Europa var svake på denne tiden Den norrøne religionen innbar en idealisering av krigsmot og ære

8 Konsekvenser av vikingferdene
England ble samlet til ett rike Svenskene grunnla Gardarike, som utviklet seg til Russland Normandie er oppkalt etter vikingene, som ble kalt normannere Vikingkulturen smeltet gradvis sammen med lokale kulturer, og skandinaviske ord og uttrykk spredde seg

9 Flere ord og stedsnavn i dag kommer fra norrønt
Vikingene bidro til å øke menneskehandelen i Europa Mennesker fra plyndrede områder kunne kjøpe seg fri eller selges på slavemarkedet

10 Rikssamlingen Norge ble på 800-tallet kalt ”Norđrvegr” (nordveien) og strakk seg fra Troms til Oslofjorden Det var ingen politisk enhet i Norge, som bestod av mange små kongedømmer, fyrstedømmer eller høvdingseter Harald Hårfagre regnes som den som samlet Norge Vi vet lite om han, men vet at han fikk kontroll over det viktige Sørvest-landet Det er tvilsomt at han samlet hele landet og er opphavet til kongeætten slik mange historikere før trodde

11 Lagtinget Sønnen Eirik Blodøks og Håkon den gode beholdt kontrollen over farens områder Håkon den gode bidro til opprettelsen av to store lagting: Gulatinget på Vestlandet og Frostatinget i Trøndelag På lagtinget møttes bøndenes representanter, vedtok lover og avgjorde rettssaker i sine områder Lagtinget var også et sted for kongen å forhandle med bøndene om lover, retter og sikkerhet

12 Leidanger Den andre institusjonen Håkon den gode bidro til var leidangen, som var et militært oppbud av bønder, som kongen kunne kalle ut i krisetider for å forsvare landet Kongens egne væpnede menn ble kalt hirder, men var ikke en del av leidangen Langs kysten ble det bygd varder som ble tent opp for å varsle angrep, og det var behov for hjelp fra leidangen Likevel var det vanskelig å samle Norge til ett rike, fordi det var så mange småkonger, og Oslofjordområdet lå ofte under dansk innflytelse

13 Olav Tryggvason Mange av de som ble konger i Norge hadde opparbeidet seg rikdom i utlandet I 995 kom Olav Tryggvason fra utlandet og ville legge under seg landet Han fikk sannsynligvis kontroll over Vestlandet, Trøndelag og det meste av Nord-Norge Etter fem år falt han i år 1000 mot den danske Svein Tjugeskjegg som ble konge av Norge

14 Olav Haraldsson I 1015 ankom Olav Haraldsson Norge og fullførte rikssamlingen I 1016 slo han sine motstandere ved Nesjar, og ble godtatt som konge i det meste av landet Men han fikk mange fiender og måtte flykte før han vendte tilbake i 1030 med angrep på Trønderlag ved hjelp av svenskekongens tropper Slaget på Stiklestad 29.juli 1030 er legendarisk og ble senere olavsdagen eller olsok, da Olav ble slått i kamper mot danskekongen Knut den mektiges allierte

15 Da danskekongen satte inn sin sønn som konge av Norge, ble han raskt mislikt og Olav Haraldssons sønn Magnus ble hentet til Norge fra Gardarike for å bli ny konge Etter dette ble det en stabil kongemakt i Norge, mye på grunn av at Olav Haraldsson hadde tatt med seg kristendommen Han ble senere kalt ”Olav den hellige”

16 Både Danmark og Sverige fikk tilsvarende samlinger i denne perioden
Det samme skjedde også mange andre steder i Europa

17 Brosje i Borre-stil


Laste ned ppt "Marius Vøllestad Bø vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google