Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trening og læring for bedre helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trening og læring for bedre helse"— Utskrift av presentasjonen:

2 Trening og læring for bedre helse
DiaHelse er en reise mot destinasjon mestring DE REISENDE er innvandrerkvinner med diabetes eller i risiko for å få Reisens stasjoner er livsstilsendringer, BETJENINGEN er DiaHelse personell FREMKOMSTMIDDELET er DiaHelses tjenestekonsept 1. DE REISENDE er invandrerkvinner med diabetes Reisens stasjoner er livsstilsendringer, for å nå frem må de endre levemåte De føler fremdriften mens de reiser, stasjonene og destinasjonen er tydelig markert På veien blir de en del av en gruppe, de hjelpes framover av andre reisende Reisen er en god opplevelse, man trives, oppmuntres, og får belønning Reisens endestasjon er nådd når den reisende tar ansvar for egen helse 2. BETJENINGEN er DIA...'s personell De leder de reisende mot destinasjonen på en vennlig og respektfull måte De møter deltakere med nysjerrighet og åpent sinn De ser alle de reisende og behandler dem likeverdig 3.Det bygger en solid struktur rundt de reisende Det er tydelig, enkelt og lett å forstå Alle deler av strukturen virker sammen som en helhet Det er fleksibelt og tillater mange typer reisende

3 Likeverdige helsetjenester
Diabetes Likeverdige helsetjenester Tjenestedesign DiaHelse metoden Noen grupper er mer utsatt for diabetes enn andre. Lykkes vi med å gi tilbud til de som ikke benytter helsetj i dag er det et tilbud som favner flere. På vei mot likeverdige helsetjenester. Prevalens diabetes 2 HUNT , HUNT og HUNT Menn 2,6 % 3,1 % 4,9 % Kvinner 3,2 % 2,9 % 3,9 % Prevalens diabetes 2 MORO 2003 Romsås og Furuset bydel i Oslo Sør Asia Menn 14,3 % Kvinner 27,5% Vestlige Menn 2,9% Kvinner 5,9%

4 Samarbeid designere og helsetjenesten
Designere en god 3 part når to kulturer i helsetjenesten skule forenes Brukermedvirkning på alvor og i praksis Fra komplisert til enkelt tydelig og visuelt Læring og mestring Friskliv Kunnskaper og motivasjon er grunnleggende i behandlingen av diabetes Opplæring er en pasientrettighet

5 Sjeffysioterapeut Fysioterapeut Tannpleier Superbruker LMS Ernæringsfysiolog Diabetessykepleier Lege/PKO

6 Statens designkonkurranse 2010 Kadabra produktdesign AS
Under opplæring Klar ferdig gå!

7 Film For at dere skal vite hvem vi snakker om hva dette handler om vil jeg vise dere en film som ble tatt opp ved Fysioteket 2010 i forbindelse med en stor internasjonal konferansen i Oslo om ikke smittsomme sykdommer som er den størset trusselen mot folkehelsen globalt sett. Store høye tall daiabets, hjerte kar livvstilssykdommer

8 Designprosessen Oppstart Workshop Bygget veien videre for :
Innsikt Lærerikt NB! for utvikling av tilbudet Prototyping Rollespill, film Formidlingsbrosjyre DiaHelse i drift ”Sett møtt hørt” ”Praktisk muntlig visuelt” TILLITT «Prototype» har flere betydninger. En prototype (av gresk) er en foreløpig utgave av et produkt. Prototypen lages før en starter en produksjon av en vare. Formålet med en prototype er å demonstrere og teste funksjon og design. Prototype er en generell betegnelse som omfatter en rekke ulike modeller som lages i løpet av en utviklingsprosess fram til et ferdig produkt. Man skiller følgende: Skisse-modeller som er prototyper som viser designideer Funksjonsmodeller er prototyper som demonstrerer funksjonen Utseende-modeller lages for å vise den ytre designen slik produktet skal se ut – uten at modellen fungerer som produktet Førserie-prototype er en prototype der alle komponenter er lik produktet, forskjellen er bare at komponenter er laget uten industrielle produksjonsverktøy. Det finnes ulike måter å lage prototype-deler på. Ut fra produksjonsprosessen skilles mellom følgende: Håndlagde prototyper Maskinerte prototyper Prototyper laget ved hjelp av additive prosesser som Rapid Prototyping og 3D printing Prototyper laget ved hjelp av enkle støpeverktøy Er produktet tilstrekkelig komplisert, produseres der etter prototypene ofte en 0-serie. Formålet med 0-serien er at verifisere at produktet kan massefremstilles, og sikre at eventuelle feil fra prototypen er utbedret.

9

10

11

12 Helsesamtale ved oppstart og avslutning Fortløpende oppstart –
Helsesamtale – relasjon – motivasjon –mål Pedagogisk utfordring med fortløpende oppstart VEGEN VIDERE – ha en avtale å gå til Arenaer, henvisere, Uvanlig for helsetjensesten å tenke markedsføring og aktiv rekruttering til tjenester. Vi har endret praksis vi har endret praksis er i ferd med å endre. Markedføringsplan. Målgruppen vår banker ikke på døra hverken på frisklivssentralen eller på sykehuset. Helsesamtale ved oppstart og avslutning Fortløpende oppstart – Vegen videre

13 Henger på kontoret vårt der vi har heslessamtaler
Levende Hospitanter Brukes aktivt den er mer enn et godt minne om et godt samarbeid

14 DiaHelse Sett, møtt og hørt En time trening etterfulgt av en time undervisning to dager pr. uke i inntil fire mndr.

15 Ikke homogene grupper med hensyn til språk og/eller kultur
DiaHelse PRAKTISK MUNTLIG VISUELT TOLK Ikke homogene grupper med hensyn til språk og/eller kultur

16 DiaHelse under utvikling
Fortsette å stille spørsmål Ser flere damer på tur ute i nærmiljøet Gjennomfører DiaHelse Mestere kommer tilbake som ressurser Barrierer for deltakere og personell Innsiktene er en hjelp til å forsere barrierene Tjenestedesign: forankring og innvolvering fra "champions” til ledelse Informasjonsfilm kommer Erfaringene fra tjenestedesign nyttig i annet arbeid/prosjekter Tillitt og tillitspersoner Endring tar tid for deltakere og helsepersonell Vi er ikke ved det endelige målet. Reisen fortsetter og vi må ikke slutte å undre oss hvorfor vi gjør og hvordan vi gjør lytte til deltakere Tilbakemeldinger at flere damer ute i nærmiljøet. gode historier hver gang Tidligere deltakere kommer tilbake og forteller sin historie. VI går på skattejakt. tid, ressurser, språk , forutsigbarhet, drift, rekruttering, Hjelper å vite hva som er smart, rekruttering, språk, enkelt, tillittspersoner, sett, møtt hørt Praktisk muntlig visuelt Lite papir og brosjyrer Tillitt viktig for å bygge gode relasjoner en hjelp å forklare forløpet visuelt. Film, Formidlerbrosjyre, mest nyttige verktøyene

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Trening og læring for bedre helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google