Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?
Ragnhild Hellesø Workshop e-helsekompetanse NSF 4. desember 2013

2 Nasjonale føringer Kompetansesenter for IT i helsesektoren:
Anbefalt eHelsekompetanse Strategi for Anbefalt eHelsekompetanse Stortingsmeldinger nr 9, 10,11, 12 KITH 1013:2010

3 Internasjonale føringer
Technology Informatics Guiding Education Reform (TIGER) Basis IKT kompetanse Informasjonskompetanse Informasjonsstyring Informatikkompetanse Holdninger, sikkerhet og etikk

4 Hvordan ser bildet ut? Søk i google: eHelsekompetanse 176 treff
eHelsekompetanse bachelor 7 treff eHelsekompetanse master 10 treff eHelsekompetanse PhD 21 treff September 2013

5 eHelse bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte behova i befolkningen, hos pasienter, helsepersonell, helseadministratorer og poitikere (EUs ministerråd, 2003) Transfer of health resources and health care by electronic means (WHO)

6 Eksempel på eHelse – familien
Befolkning Pasienter/ brukere Helsepersonell/Utdanning/ studenter Helse-administratorer/politikre Forebyggende og helsefremmende informasjon (eks ernærinsråd til befolkningen) Informasjon på internett Sykdomsspesifikk informasjon MinJournal Individuell plan Velferdsteknologi: Trygghetsnett Elektronisk pasientjournal eMeldinger Kjernejournal Faglige beslutningsstøtte- system:PPS eRetningslinjer eVeiledere Planleggings-verktøy: Statistikk IPLOS

7 Erfaringer fra en studie
Mål med studien Hvilke pedagogiske, praktiske og teknologiske utfordringer står utdanningsinstitusjonene overfor i arbeidet med å sikre eHelsekompetanse for bachelorstudenter i sykepleierutdanningen? Kilde: Hellesø, R., Grønvold, L., Førsund, A., Korsæth, D., Fossum, M., Gyltnes, K.A. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2009; 11:4, 3-11

8 Bakgrunn og metode Uavklart begrepsapparat
Helseinformatikk, sykepleieinformatikk, bioinformatikk etc. Uavklart hvilke ferdigheter som trengs Uavklart hvor skal opplæringen skje Uavklart forhold om standardisering Bruk av ekspertgruppe Tematisk analyse (Thagaard, 2003)

9 Resultat Teknologiske og fagpolitiske utfordringer
Utdanningsinstitusjon vs praksisfelt Spesialist- vs kommunehelsetjenesten Faglige og pedagogiske utfordringer Dybde, sekvens, progresjon Standardisering – hva, når og hvordan Pluralisme og lokale tilnærminger Uavklarte veivalg Ildsjeler

10 Diskusjon og konklusjon
Pluralisme og lokale tilnærminger Ulike veivalg Teori møter praksis - inkonsistens Kompetansekrav Studentene Lærerne

11 Sentrale spørsmål Hva skal fokus være? Teknologiferdigheter
Informasjonsferdigheter Hvordan organisere? Separat Integrert

12 Kontinuitet-Koordinering
Brukar/ pasient Helsepersonell Behov, ressurser, roller Roller & ansvar PRAKSISUTVIKLING Medvirkning Kompetanse Kvalitet Kontinuitet-Koordinering Samhandling INNOVASJON Helsetjenesten Metoder & organisering eHelse HIS & velfedrsteknologi Moen/Hellesø rev. 2013

13 Uavklarte spørsmål Hva skal være forgrunn/bakgrunn
fag, teknologi, organisasjon Hvem skal lære lærerne møtet mellom digitale immigranter og digitale innfødte

14 www. http://www.uio.no/studier/program/sykepleievitenskap-master
Takk for oppmerksomheten www.


Laste ned ppt "eHelseopplæring i sykepleierutdanningen – et stebarn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google