Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ziehm Vision E-læringsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ziehm Vision E-læringsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ziehm Vision E-læringsprogram
Mebi presenterer: Ziehm Vision E-læringsprogram Trykk på mellomroms- tasten for å fortsette…

2 Hvordan fungerer kurset?
Når du er ferdig med å lese innholdet på en side kan du trykke på mellomromstasten (spacebar) for å gå videre til neste side Hvis du vil gå tilbake kan du trykke Page Up for å gå til forrige side Du kan når som helst trykke på huset nederst til høyre for å komme til innholdsfortegnelsen Trykk på mellomroms- tasten for å fortsette…

3 Først noen ord om sikkerhet:
Du bør være kjent med innholdet i bruksanvisningen for å bruke utstyret som tiltenkt. Les bruksanvisningen før du bruker systemet. Det er viktig å observere alle retningslinjer, sikkerhetsinstruksjoner og advarsler. Dette kurset er ikke ment som noen erstatning for bruksanvisningen eller opplæring med applikasjonsspesialist

4 Kortfattet bruksanvisning
Det henger en kortfattet bruksanvisning både på C-buen og monitorvognen

5 Strålevern Observer viktige punkter i nasjonale strålevernsforskrifter før utstyret tas i bruk Systemet genererer røntgenstråling. Strålingen kan være farlig både for personalet og andre personer som oppholder seg innenfor strålingsområdet. For å unngå utilsiktet stråling må pedalen henges opp i holderen når systemet er påslått men ikke i bruk.

6 Strålevern forts. Personalet må alltid benytte stråle-beskyttelsesutstyr når de befinner seg innenfor kontrollert område. For minimere stråledosen til pasienten bør det holdes så lang avstand til røntgengeneratoren som mulig.

7 Laserstråling C-buen kan være utstyrt med lasersikte på bildeforsterkeren (detektoren på Vision FD) og røntgenrøret. Lasersiktet bruker diodelaser som sender ut laserstråling. Se aldri rett inn i laserstrålen.

8 Klar for å begynne? Flott!

9 I dette kurset skal du lære:
C-buens systemkomponenter C-buens betjeningspanel Slå C-buen av og på Betjening Rengjøring Klargjøre C-buen for transport Velg tema ved å klikke på linkene Avslutt

10 Del 1: C-buens systemkomponenter
Kurset gjelder både Ziehm Vision (bildeforsterker) og Ziehm Vision FD (flatpaneldetektor)

11 Røntgengenerator Her sitter røntgengeneratoren og røntgenrøret som lager røntgenstrålingen. Posisjoner pasienten så langt vekk fra røntgenrøret som mulig.

12 Bildeforsterker (Ziehm Vision)
Bildeforsterkeren lager røntgenbildet vha. kraftig akselerasjon og konsentrasjon av elektroner. Et CCD-kamera avfotograferer bildet fra bildeforsterkeren slik at det kan vises på en monitor.

13 Detektor (Ziehm Vision FD)
Detektoren lager røntgenbildet ved å detektere røntgenstråler og gjøre om disse direkte til et elektrisk signal slik at det kan vises på en monitor. En detektor har mange flere gråtoner en enn tradisjonell bildeforsterker og vil dermed gi bedre bildekvalitet.

14 Betjeningspanel C-buen og monitorvognen er utstyrt med et Vision Center betjeningspanel. Betjeningspanelet er en berøringsfølsom skjerm (touchscreen). Ved betjening er det bare å trykke direkte på skjermen. Betjeningspanelene er synkroniserte slik at alle funksjoner er tilgjengelig på begge steder.

15 Bildemonitor C-buen har to bildemonitorer som viser gjennomlysningsbildet (live-bilde) til venstre og et referansebilde til høyre. På høyre monitor kan man også få opp lagrede bilder i mosaikkvisning:

16 Pedal og eksponeringshåndtak
Stråling kan initieres på to måter: Venstre pedal eller eksponeringshåndtaket. Standardinnstillingene på pedalen: Venstre: Gjennomlysning Høyre: Lagre bilder

17 Styre- og bremsehåndtak
Håndtaket kan dreies fritt. De bakre hjulene vil alltid være parallelle. Når du vil svinge C-buen må styre- og bremsehåndtaket peke rett bakover. Frikoble Låse

18 Tilkoblingspanel Det er mulig å koble til USB-brikke for lagring av bilder i enten JPG, TIFF eller DICOM-format. På baksiden av monitorvognen finner du tilkobling for nettverk og slaveskjermer. USB Nettverk (Dicom) Slaveskjermer

19 Tilkobling for monitorvogn
Kabelen til monitorvognen (P0-kabelen) har styrepinner slik at det ikke går an å sette den feil vei. Sammenkobling C-buen og monitorvognen må kobles sammen før systemet slås på.

20 Monitorvogn Monitorvognen har to hjul med en pedal for låsing av hjulene. Pedalen kan sette i tre posisjoner: Midtposisjon: Hjulene kan beveges fritt, bremsen er frikoblet. Nedre posisjon: Hjulene og bremsen er låst. Øvre posisjon: Hjulene kan beveges fritt men retningen er låst slik at det blir enklere å dra monitorvognen etter seg.

21 Monitorvogn Monitorvognen har oppheng for P0-kabelen og tilkobling for P0-kabelen på baksiden. Tilkoblingen for P0-kabelen bak på monitorvognen trenger ikke kobles fra og kan stå permanent tilkoblet.

22 Mekaniske bevegelser Orbital rotasjon (Blått håndtak)
C-armen kan roteres 135° orbitalt. 90° fra vertikal til horisontal posisjon og 45° fremover. Det er en skala som viser hver 5° på utsiden av C-armen. Det er også en mekanisk indeksmarkering som markerer loddrett strålegang. Det høres et lite klikk når indeksmarkeringen passeres.

23 Mekaniske bevegelser Vinkling (Rødt håndtak)
C-armen kan roteres ±225° i vertikalplanet rundt horisontalaksen (dvs. horisontalarmen).

24 Mekaniske bevegelser Sving / panorering (Grønt håndtak)
C-armen kan svinges 10° til venstre og høyre for den vertikale aksen til løftesøylen.

25 Mekaniske bevegelser Horisontal bevegelse (Gult håndtak)
C-armen kan beveges forover og bakover 22 cm i horisontalplanet med horisontalarmen. Det er en skala med markering for hver cm for enklere posisjonering.

26 Mekaniske bevegelser Vertikal bevegelse
C-armen kan beveges opp og ned med 42 cm. Denne bevegelsen er motorisert. Det er en skala med markering for hver cm for enklere posisjonering. Det er knapper for bevegelse opp og ned på hver side av løftesøylen. For å bevege C-armen er det bare og trykke på den ønskede knappen. Knappen må holdes nedtrykt for at bevegelsen skal utføres.

27 Del 2: C-buens betjeningspanel
Både C-buen og monitorvognen er utstyrt med et Vision Center betjeningspanel. De to betjeningspanelene er helt identiske og viser alltid samme informasjon slik at man alltid kan benytte det betjeningspanelet man ønsker. Betjeningspanelene er berøringsfølsomme skjermer (touchscreen). Ved betjening er det bare å trykke direkte på skjermene.

28 C-buens betjeningspanel
Det er fire typer knapper: Knapper med grå bakgrunn Når du trykker én av disse knappene aktiveres en funksjon umiddelbart. Når en funksjon er aktiv skifter knappen til gul farge. Knapper med grå bakgrunn og lilla stripe Når du trykker én av disse knappene dukker det opp nye knapper i det dynamiske området på skjermen. Knapper med grå bakgrunn og grønn stripe Når du trykker én av disse knappene aktiveres en underfunksjon. Knapper i Ziehm SmartEye Knappene aktiverer funksjoner som kan styres ved å dra fingrene over skjermen (for eksempel å rotere bildet). Vision Center Tittellinje Knapper Faner for valg av modus Ziehm SmartEye Valgt modus Display

29 Del 3: Slå C-buen av og på Sammenkobling
C-buen og monitorvognen må kobles sammen før systemet slås på. OBS! C-buen og monitorvognen må aldri kobles sammen hvis monitorvognen er koblet til strømnettet eller er slått på. Systemet kobles sammen slik: Rull ut P0-kabelen fra opphenget bak monitorvognen. Koble P0-kabelen til kontakten på siden av C-buen. Sjekk at du har en 16A stikkontakt tilgjengelig. Sjekk støpselet på nettledningen før du kobler til. Nettledningen kobles til stikkontakten. AV-knappen på C-buen lyser i hvitt. …forsetter på neste side 

30 Slå C-buen av og på For å slå på systemet, trykk på PÅ-knappen
På-knappen lyser. C-buen bruker ca. ett minutt på å starte opp. Ikke rør noen knapper før oppstarten er fullført. For å slå av systemet, trykk på AV-knappen Systemet slås av. Alle ulagrede pasientdata eller bilder forsvinner. Støpselet kan trekkes ut av stikkontakten umiddelbart etter at utstyret er slått av.

31 Del 4: Betjening Betjening av buen kan brytes ned til følgende trinn:
Koble til monitorvogn og slå på Skrive inn pasientnavn (eller bruke automatisk generert navn) Velge anatomisk program Evt. vende og rotere bilde Gjennomlyse og lagre bilder Skriv ut bilder og/eller send bilder til PACS eller USB-brikke I de foregående kapitler har du lært om systemkomponentene, de mekaniske bevegelsene, betjeningspanelet og hvordan du slår på. Du skal nå få lære om alle funksjoner på betjeningspanelet.

32 Betjeningspanelet Betjeningspanelet har 5 forskjellige vinduer (faner)
Pasient Her skriver man inn pasientdata eller henter pasientliste fra pasientadministrativt system (HIS/RIS) Fluoro (Gjennomlysning) Dette er hovedvinduet hvor man kontrollerer alle parametre for bildeopptak (gjennomlysning, anatomiske programmer, bilderetning osv.) Arkiv Her finner man pasientmappene med alle lagrede bilder på C-buen. Etterbehandling Her finner man funksjoner for å bearbeide lagrede bilder Konfig Her styrer man oppsettet av C-buen

33 Pasient-vinduet C-buen starter i pasientvinduet
C-buen lager automatisk en pasientmappe basert på klokkeslett og dato Du kan også skrive inn pasientnavn etter eget ønske Trykk Skriv inn pasientdata (navn, ID osv.) Trykk deretter C-buen er nå klar for gjennomlysning!

34 Gjennomlysningsvinduet (Fluoro)
Dette vinduet er ”hovedvinduet” tilsvarende betjeningspanelet slik du er vant til fra andre C-buer. Det er i hovedsak 4 ting du må ta stilling til før du begynner å bruke C-buen: Vil du bruke gjennomlysning eller enkeltbilde? Hvilket anatomisk program vil du bruke? Hvor mange pulser pr. sekund vil du bruke? Du stiller retningen på bildet i SmartEye

35 Gjennomlysning/enkeltbilde/serieopptak
Enkeltbilde (snapshot) Husk å lagre bilder du vil ta vare på med knappen Manuelle verdier for kV og mA Lavdose Brukes for å få spare dose. Kan brukes med alle programmer Serieopptak (cine loop) Gir mulighet for å lagre et serieopptak. Automatisk avspilling etter opptak. Alle bildene lagres automatisk.

36 Anatomiske programmer
Skjelett/Ekstremiteter Skjelett/Overkropp Thorax/hjerte Abdomen/uro Bløtdeler Når du slår på C-buen er Skjelett/Ekstremiteter-programmet valgt som standard-innstilling (Dette kan omprogrammeres hvis C-buen f.eks. står fast på en pacemaker-lab eller gastro-lab)

37 Antall pulser pr. sekund
Du kan velge fra 1 til 25 bilder pr. sekund I Skjelett-programmet kan du bruke ”Auto” dvs. at C-buen velger lavest mulig pulsrate for å spare dose TIPS! Velg lavest mulig pulsrate (f. eks. 8 bilder/sek) for å spare dose. Færre pulser/sek gir lavere dose.

38 SmartEye Rotasjon Rotasjon er aktivert. Rotér bildet ved å dra SmartEye-bildet med fingeren. Nullstill rotasjon Opphever rotasjon av bildet. Speilvend opp/ned Snur bildet rundt horisontalaksen. Speilvend høyre/venstre Snur bildet rundt vertikalaksen.

39 SmartEye Bildeveksling
Veksle bilde mellom liveskjerm og referanseskjerm Lys/kontrast Justere lys og kontrast på enkeltbilder (windowing). Forstørrelse Endrer forstørrelse på bildeforsterker Fullfelt = 23 cm Mag1 = 15 cm Mag2 = 10 cm

40 Hente opp referansebilde
Med piltastene kan man hente opp lagrede bilder på referanseskjermen. Når du blar med piltastene henter du kun bilder fra eksisterende pasientmappe.

41 Display C-buen viser både dosearealproduktet (DAP) og gjennomlysningstiden OBS! Dosearealproduktet (DAP) skal registreres i pasientens journal iht. Strålevernsforskriften

42 Alarm for gjennomlysningstid
Det er lydalarm for hvert 5. minutt med gjennomlysning. Det kommer opp en boks på skjermen. Alarmen nullstilles ved å trykke (Telleverket teller videre)

43 Arkiv Når du velger Arkiv-vinduet får du tilgang til alle bilder som er lagret på C-buen. Hvert bilde i mosaikk-visningen på høyre monitor representerer en pasient-mappe

44 Arkiv Det er piltaster for å navigere i arkivet
”Home” hopper til første (eldste) mappe ”End” hopper til seneste (nyeste) mappe Knappene helt til høyre hopper en hel side av gangen

45 Arkiv Du kan markere mapper slik at du kan slette flere mapper samtidig. Mappene får en bokstav ”M” når de er markert. Slett markerte mapper med denne knappen. Slett umarkerte mapper med denne knappen. (OBS!) Slett én enkelt mappe med denne knappen.

46 Arkiv Overføre bilder til PACS (Picture archiving and communication system). Mapper/Bilder som er overført til PACS blir merket med en bokstav ”D”. Overføre bilder til USB-brikke.

47 Etterbehandling I dette vinduet kan du gå inn på lagrede bilder og gjøre endringer slik som å rotere, beskjære, zoome og endre gråskala. Du kan også legge inn annoteringer og piler. Se bruksanvisningen for en fullstendig forklaring på hvilke muligheter du har for etterbehandling av bildene.

48 Konfigurasjon Funksjoner aktiveres ved trykke på avkryssingsfeltet
(f. eks ) og deretter Et kryss indikerer at funksjonen er aktivert. Bildet flyttes automatisk over til høyre skjerm ved gjennomlysning. Denne funksjonen må deaktiveres hvis man ønsker å beholde et referansebilde på høyre skjerm.

49 Konfigurasjon Alle stillbilder lagres automatisk. Merk at alle serier (Cineloop) alltid lagres automatisk. Bildet lagres automatisk når man flytter bildet over til høyre skjerm med flytteknappen.

50 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på

51 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn)

52 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn) Velg anatomisk program

53 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn) Velg anatomisk program Evt. vend og rotér bilde

54 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn) Velg anatomisk program Evt. vend og rotér bilde Gjennomlys og lagre bilder

55 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn) Velg anatomisk program Evt. vend og rotér bilde Gjennomlys og lagre bilder Skriv ut bilder og/eller send bilder til PACS eller USB-brikke

56 Oppsummering av betjening
Koble til monitorvognen og slå på Skriv inn pasientnavn (eller bruk automatisk generert navn) Velg anatomisk program Evt. vend og rotér bilde Gjennomlys og lagre bilder Skriv ut bilder og/eller send bilder til PACS eller USB-brikke Slå av

57 Del 5: Rengjøring Før rengjøring må apparatet slås av og nettkabelen trekkes ut av veggen. Bruk kun vann og standard husholdningsmidler og en fuktig klut for rengjøring av utstyret. Ikke bruk skuremidler, organiske tynnere eller rengjørings-væsker som inneholder tynnere (f.eks. alkohol, ren bensin, flekkfjerner). Rengjøringsvæsken må ikke trenge inn i apparatet. Spray derfor aldri apparatet.

58 Rengjøring av skjermene
For rengjøring av skjermene bør det kun benyttes ren alkohol eller en blanding av 1/3 alkohol og 2/3 destillert vann. Umiddelbart etter rengjøring bør skjermene og tilstøtende områder tørkes med en myk bomullsklut.

59 Desinfeksjon For desinfeksjon av overflaten anbefales følgende desinfeksjonsmidler: incidin (3% i vann) ultrasol (5:1 i vann) Terralin Dax YT Antifect AF ADVARSEL! Bruk aldri ren alkohol eller Sagrotan, da disse substansene ødelegger materialet. Hvis andre enn de anbefalte desinfeksjonsmidlene benyttes kan det ikke gis noen garanti for holdbarheten i lakken. Desinfeksjonsspray må absolutt aldri brukes fordi den fine sprayen kan trenge inn i apparatet og apparatets sikkerhet kan derfor ikke lenger garanteres. Skade på elektroniske komponenter kan inntre og kan medføre dannelse av brennbare gasser.

60 Systemet er ikke sterilt og kan ikke steriliseres.
Sterilisering Systemet er ikke sterilt og kan ikke steriliseres.

61 Del 6: Klargjøre C-buen for transport
Av sikkerhetsgrunner bør C-buen settes i transportposisjon før den transporteres. For å forberede C-buen for transport gjøres følgende: Rull opp nettledningen og heng den opp på venstre side av C-buen. Rull opp kabelen til pedalen og sett pedalen i festet. Rotér C-armen orbitalt slik at bildeforsterkeren/detektoren står i topposisjon og lås bremsen til C-armen (evt. blått bremsehåndtak). Senk løftesøylen til laveste nivå. Roter svingarmen i vertikal posisjon og lås bremsen (evt. rødt bremsehåndtak). Sving horisontalarmen i midtposisjon og lås bremsen (evt. grønt bremsehåndtak). Sett horisontalarmen i bakre posisjon og lås bremsen (evt. gult bremsehåndtak).

62 Klargjøre C-buen for transport
For å forberede monitorvognen for transport gjøres følgende: Rull opp P0-kabelen (systemkabelen) og heng den opp på baksiden av monitorvognen. Løs ut parkeringsbremsen med føttene ved å sette hjulbremsene i midtposisjon.

63 Har du fått med deg alt? Her kan du gå velge en leksjon på nytt:
C-buens systemkomponenter C-buens betjeningspanel Slå C-buen av og på Betjening Rengjøring Klargjøre C-buen for transport Velg tema ved å klikke på linkene Avslutt

64 Ziehm Vision og Ziehm Vision FD


Laste ned ppt "Ziehm Vision E-læringsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google