Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiviser for distribuert registrering av forventet ventetid på www

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiviser for distribuert registrering av forventet ventetid på www"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiviser for distribuert registrering av forventet ventetid på www
Veiviser for distribuert registrering av forventet ventetid på Distribuert registrering = oppdatering av forventet ventetid utført av institusjonen selv ved pålogging på med brukernavn og passord.

2 Fastsettelse av forventet ventetid
Retningslinjer står i SHdir veileder IS-1200 ”Skjønnsmessig fastsettelse av forventet ventetid for rapportering til Fritt sykehusvalg Norge” Kapittel 4, side 10 og 11, omhandler selve fastsettelsen av forventet ventetid. Kapittel 5, side 13 inneholder prosedyre for distribuert registrering Veilederen IS-1200 er tilgjengelig på internett se neste bilde:

3 Under menyvalg ”For helsetjenesten” finner du link til veilederen
Under menyvalg ”For helsetjenesten” finner du link til veilederen. Klikk så linken ”Veileder”. Du kan så åpne eller lagre IS-1200 som et tekstdokument i Word.

4 Om forventet ventetid i IS-1200
Definisjon: "Forventet ventetid skal forstås som maksimal ventetid for de lavest prioriterte rettighetspasientene eller ikke rettighetspasienter som skal ha et tilbud. Dersom pasientene i aktuell kategori omfattes både av pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp, er det forventet ventetid for de som må vente lengst som skal rapporteres. Ventetiden skal fastsettes til et bestemt antall uker. Tidsangivelsen må være realistisk. At enkeltpasienter unntaksvis venter lenger regnes det ikke som nødvendig å ta høyde for.” Feilmargin: "Begrepet forventet ventetid tilsier at en viss feilmargin er akseptabel. Tidsangivelsen skal likevel være rimelig presis, antall uker, og realistisk. Kravet om realisme knyttes til at det må være sannsynlig at det er ledig time til de lavest prioriterte pasientene senest innen den tid som oppgis som forventet ventetid.” Når starter ventetiden ? Utgangspunkt for beregning av forventet ventetid er den dato henvisningen er mottatt i sykehuset. Den tiden sykehuset bruker på å vurdere henvisningen skal regnes med i forventet ventetid.

5 Gå til nettstedet og logg deg på
Internettadresse:

6 Klikk ”Registrering” og du får opp påloggingsmeny.

7 Skriv inn ”Navn” og ”Passord” du har fått tilsendt og klikk ”Logg på”.

8 Klikk”Registrere ventetidsdata”
Når du er pålogget viser ditt brukernavn nede til venstre.

9 Klikk ”Hent prosedyrer” og du får opp listen med alle ventetider som er registrert på institusjonen.

10 Legg inn nye ventetider ved å sette nye tall i rutene
Legg inn nye ventetider ved å sette nye tall i rutene. Ventetid oppdatert forrige gang står i parentes til venstre for hver rute.

11 Merknader til registrering av data
Du kan etter behov endre én, flere eller alle ventetider. På fast månedsoppdatering må alle ventetider oppdateres selv om ventetiden er uforandret slik at dato for oppdatering blir oppdatert. Når alle aktuelle tall satt inn lagrer du data ved å klikke knappen ”Lagre ventetider” nede til høyre under skjemaet med ventetidene. Se neste bilde:

12 Klikk ”Lagre ventetider” når du er ferdig.
Sjekk at ”Lagring ok” viser 3. Når du har lagret, klikk ”Logg ut”

13 Når du er pålogget kan du legge inn merknader til ventetider
Når du er pålogget kan du legge inn merknader til ventetider. Klikk på det grønne feltet til høyre for ventetiden. Skriv teksten i boksen som kommer opp. Klikk ”Lagre” og ”Lukk” når du er ferdig. Parentes og en del andre tegn kan ikke brukes i teksten. Feilmelding gis og du får ikke avslutte før alt er i orden. Merknader kan endres uten at dato for oppdatert ventetid påvirkes og du trenger ikke klikke ”Lagre ventetider” før du logger ut. Vi anbefaler forsiktig bruk av merknadsboksen. Merknader blir ikke alltid lest. Det er f.eks. ikke nødvendig å bemerke at inntak skjer etter medisinsk hastegrad. Denne informasjonen finnes på nettstedet under ”Forklaring ventetider”.

14 Endre prosedyrer og brukerstøtte
Det er ikke gitt tilgang til å aktivere/deaktivere fagområder og diagnoser (prosedyrer) lokalt. Pasientrådgiverne ved kontorene for fritt sykehusvalg utfører endringer ved behov. Brukerstøtte gis av pasientrådgiverne. Kontaktopplysninger til pasientrådgivere i regionene står på de neste bildene:

15 Endre prosedyrer og brukerstøtte
Region Sør og Øst tlf tlf tlf tlf tlf

16 Endre prosedyrer og brukerstøtte
Region Vest tlf Region Midt-Norge tlf Region Nord tlf


Laste ned ppt "Veiviser for distribuert registrering av forventet ventetid på www"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google