Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlig pålogging – samme Bruker og Passord som på internett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlig pålogging – samme Bruker og Passord som på internett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlig pålogging – samme Bruker og Passord som på internett
(domene hnt) Finner Akuttdatabasen på Start-meny + Programmer

2 For å legge inn pasienter – trykk ”Ny pasient”
Når programmet åpner seg, kommer du automatisk til FANEN ”Alle Aktuelle” Dette tilsvarer pasientlista vår - en oversikt over alle pasienter som er meldt til Innleggelse aktuell dag. Programmet velger automatisk å sortere lista med de som har ankommet mottak øverst – sist ankommet først, så legges resterende inn etter når vi oppretter hendelse på pasienten. Ved å trykke på rubrikkene lista inneholder, kan du selv velge hvordan du vil at sorteringen skal være – etter ankomsttid, rom, avdeling, triagekode, etc. For å legge inn pasienter – trykk ”Ny pasient”

3 Her registrerer og endrer vi all pasientinformasjon
1. Fyll inn pasientens f.dato – trykk enter/ klikksøk 2. Oversikt over pasienter kommer i nytt vindu. Dobbelklikk på rett pasient – info overføres.

4 3. Innleggelsesdiagnose - fritekstfelt
4. Innl.lege – velg aktuelle legekontor / legevakt fra nedtrekksfeltet. Begynn å skrive første bokstaver, så kommer valgene i alfabetisk rekkefølge 5. Hvordan pasienten kommer 8. Legg inn kode for hvilken avdeling pasienten er meldt til. Må-felt når pasienten skrives ut fra mottak 6. Hastegrad inn Inntil ambulanser starter med triage, bruker vi koder etter Medisinsk Index / skjønn. Dette må vi også gjøre senere for pasienter som ikke kommer i ambulanse 7. Klinikk pasient innlegges til (Det er disse gruppene fanene i hoved- bildet henviser til) Må-felt

5 Her legger vi inn kode for hvilken transport pasienten
9. Inn Akutten – Triage Her legger vi inn kode for hvilken transport pasienten kommer med (koder for ulike ambulanser / drosje/ privat). Vises under rubrikken ”Rom” på oversiktsbildet, kommer bort når pasienten har kommet og blitt tildelt annet rom / korridor 12. Ansvarlig sykepleier Koordinator legger inn sykepleier – skriv første bokstav i navn, velg med pil-tast 10. Klikk ”Ankommet” – dagens dato og aktuelt kl.slett kommer opp. Kan justeres i ettertid. 13. Hvor pasienten er etter ankomst 11. Hastegradskode / Triage. Må-felt – fylles ut av ansvarlig sykepleier så snart det er utført. Klokkeslett logges automatisk – og kan ikke justeres i ettertid. De pasienter vi ikke har ansvar for, men som vi allikevel registrerer i akuttdatabasen (kommer i ambulanse – kreft.pol, Rehab, Med.barn etc) koder vi som 5-Blå

6 Når du har ført på/endret opplysninger om pasienten –
14. Ansvarlig behandler i mottak Når du setter inn kode for lege, registreres automatisk klokkeslett i feltet ”Fått”(Lege). Dette kan endres ved å fjerne ”haken” ved ”Fått”-boks – du får da opp tekstboks til venstre – velg ”Ja” for å slette klokkeslett. Klikk så ved boksen ”Fått lege” for å registrere når lege faktisk går inn til pasient 16. Klikk ”Utskrevet” når pasienten forlater mottak 15. Diverse felter for utfylling når tiltak i forhold til pasienten iverksettes. Klokkeslett kommer opp automatisk – men kan justeres i ettertid! OBS – Portør menes når vi har ringt avdeling for henting Når du har ført på/endret opplysninger om pasienten – trykk så lagres bildet med ny informasjon.

7 Ved vaktbytte – trykk på ”Vis Rapport”. Får opp et nytt bilde
med oversikt over hvilke pasienter som er i mottakelsen, samt de som er meldt til innleggelse. Sorteres etter Kl.slett inn, navn/f.dato, diagnose, ansvarlig spl, rom og hastegrad Programmet velger automatisk datointervall fra gårdag til dagens dato, samt ”Alle” grupperinger og ”Kun Aktuelle for å få frem de pasienter som faktisk befinner seg i akuttmottaket på utskriftstid Utskriftslista sorteres etter ankomsttidspunkt – sist ankommet står øverst. Kan ikke sorteres. Fordi ambulanse nå ligger kodet under ”rom”, står det nå på utskriftslista hvilken ambulanse pasienten kommer med dersom de kommer i ambulanse

8 vises de pasienter som fysisk er i mottak og de som er meldt.
Dersom leger etterspør utskrift av liste til deres vaktbytte, kan lista sorteres til kun å innholde pasienter ved de ulike hovedblokkene. Velg datointervall fom – tom dagens dato, og velg blokk fra nedtrekksfelt. Dersom ”Kun Aktuelle” hakes ut, vises de pasienter som fysisk er i mottak og de som er meldt. For å få en oversikt over alle som har kommet og blitt sendt videre, må ”Alle” velges – da vises ei ny liste over disse pasienter – men den inneholder ikke de som er i mottak/meldt til!

9


Laste ned ppt "Personlig pålogging – samme Bruker og Passord som på internett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google