Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stordriftsfordeler – til fordel for hvem? KS-Bedrift Scandic Oslo Airport 17. feb.2011 Terje Kili Fagdirektør, offentlige tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stordriftsfordeler – til fordel for hvem? KS-Bedrift Scandic Oslo Airport 17. feb.2011 Terje Kili Fagdirektør, offentlige tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stordriftsfordeler – til fordel for hvem? KS-Bedrift Scandic Oslo Airport 17. feb.2011 Terje Kili Fagdirektør, offentlige tjenester

2 forbrukerportalen.no Forbrukerrådets visjon: ”Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg” Forbrukerrettigheter: •Retten til informasjon •Retten til å velge •Retten til trygge og sunne produkter/tjenester •Retten til å bli hørt •Alle forbrukere har rett på å få dekket sine grunnleggende behov

3 forbrukerportalen.no Når 4,6 millioner forbrukere gjennom.. 2 900 000 besøkende på hjemmesiden 600 000 besøkende på finansportalen.no 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på telefonen 20 000 forbrukere får råd og støtte på e-mail 15 000 klager behandles årlig i nemnder 5 500 opptredener i media 3 000 besøker oss årlig 1 200 formelle klager årlig til FTU 130 ansatte 10 regionkontor Oslo Sarpsborg Skien Gjøvik Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Bodø Tromsø

4 forbrukerportalen.no Ny strategi fra 2010 •Skiller mellom service og politikk •Seks politiske fokusområder: –Finans, Bolig, Samferdsel, Digital fremtid, Mat og handel og Offentlige Tjenester

5 Strømpriser skaper frustrasjon forbrukerportalen.no

6 Prisutvikling elektrisk kraft 1998- 2010

7 Utvikling i nettleien – gjennomsnitt 1998-2010 forbrukerportalen.no

8 EU: Tjenester av allmenn interesser (2004) •”Begrebet tjenesteydelser af almen økonomisk interesse dækker således navnlig visse ydelser, der leveres af de store netværksindustrier som transport, postvæsen, energi og kommunikation. Men udtrykket dækker ligeledes alle andre økonomiske aktiviteter, der er underlagt offentlige tjenesteforpligtelser.” •”Udtrykket "offentlige tjenesteforpligtelser" anvendes i denne hvidbog. Det henviser til specifikke krav, som de offentlige myndigheder pålægger tjenesteudbyderen for at sikre, at bestemte målsætninger af almen interesse opfyldes, f.eks. inden for luft-, bane- og vejtransport samt energi” •”...give de fattige adgang til moderne tjenesteydelser til overkommelige priser.”

9 ”Kraft- og gassmarkedene i Europa gjennomgår radikale endringer. Økt konkurranse og omfattende strukturendringer påvirker betingelsene for verdiskaping i energisektoren og utviklingen av de norske energiselskapene, som hovedsakelig er offentlig eid. Samtidig øker kravene til eierne, ikke minst når det gjelder strategisk handlekraft i forbindelse med nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse selskapene til de nye markedsforholdene. Utviklingen av sterke norske energiselskaper krever at eierne vurderer endringer i selskapsstrukturene og at selskapene delprivatiseres samtidig med at målsettingene med eierskapet klargjøres og eierkompetansen styrkes.” ECON, Rapport 21/2000 Energisektoren ved et veiskille Energisektorens utfordring…

10

11 Hvorfor fusjonere?

12 Lykkes fusjoner? – Når man sine mål? ”Mindre enn halvparten av fusjoner og oppkjøp (M&A) gir uttelling som forventet”.. –Planleggingen er ikke strategisk, men opportunistisk eller følelsesbetont –Gjennomføringen skjer i stort tempo, uten tilstrekkelig due dilligence –Planleggingen av kulturell og operasjonell integrasjon er utilstrekkelig, implementeringen er dårlig styrt –Suksess evalueringsmål er ikke definert, slik at resultatene ikke er målbare

13 Hva skjer i Midt-Norge? (TrønderEnergi + Trondheim Energi) •Det ble sagt at en fusjon ville gi 10-12 øre billigere nettleie for grisgrendte kommuner, og 1-2 øre påslag i nettleien i Trondheim og sentrale strøk.. •Resultatet for husstander i Trondheim & Klæbu: 4,25 øre – ”og selskapet forventer heller ingen ytterligere effektivisering” •”Vi beklager hvis de føler seg lurt, men vi må huske at det bare dreier seg om noen hundre kroner. Økningen i strømprisen er tross alt på et helt annet nivå”. –(Kommunikasjonssjef i TrønderEnergi Ole Jørgen Frostad, Adressa 23.12.10)

14 Synergi var et motiv… ”- Detter den [nettleien] ned senere? -Det vi har sagt er at vi skal klare å holde den på dette nivået, pluss prisstigning, gitt at det ikke skjer noe spesielt. -Er det ikke mulig synergieffekter etter fusjonen? -Det er litt tidlig å si. Vi har allerede tatt ut noe, men intensjonen er at nettleien skal ligge på dette nivået, sier Frostad.”

15 Eierskap… •Har eierne gjort jobben sin? •Vet de hvorfor og hva de har gjort? •Hvilke interesser var det de ivaretok? •Og vet de det? •Og visste de hvem som skulle betale?


Laste ned ppt "Stordriftsfordeler – til fordel for hvem? KS-Bedrift Scandic Oslo Airport 17. feb.2011 Terje Kili Fagdirektør, offentlige tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google