Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MX Data1 Opplæring i bruk av TM-GIS * • Oppretting av punkter Oppretting av punkter Oppretting av punkter • Oppretting av trasèer Oppretting av trasèer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MX Data1 Opplæring i bruk av TM-GIS * • Oppretting av punkter Oppretting av punkter Oppretting av punkter • Oppretting av trasèer Oppretting av trasèer."— Utskrift av presentasjonen:

1 MX Data1 Opplæring i bruk av TM-GIS * • Oppretting av punkter Oppretting av punkter Oppretting av punkter • Oppretting av trasèer Oppretting av trasèer Oppretting av trasèer • Diverse tilleggsfunksjoner Diverse tilleggsfunksjoner Diverse tilleggsfunksjoner • Legge kabler og rør i utvalgte trasèer Legge kabler og rør i utvalgte trasèer Legge kabler og rør i utvalgte trasèer Klikk på ønsket alternativ: *TM-GIS er en programmodul med funksjonalitet som binder sammen Telemator og ArcView 3.X

2 MX Data2 Oppretting av punkter fra TM-GIS • Telerom • Kummer • Skjøteskap • Kundetermineringer

3 MX Data3 1. Åpne denne menyen og velg TM-GIS 2. Trykk på denne knappen.

4 MX Data4 3. Endre dette navnet iht. det navnesystemet du benytter.

5 MX Data5 4. Fyll inn de feltene du har bruk for. 5. Lagre det du har registrert.

6 MX Data6 6. Gå til bake til kartet med denne knappen.

7 MX Data7 7. Her ser du punktet som ble opprettet.

8 MX Data8 Oppretting av trasèer fra TM-GIS I en trasè kan man legge trekkrør, subrør, mikrorør og kabler

9 MX Data9 1. Velg dette menyvalget

10 MX Data10 2. Trykk på denne knappen for å lage trasèer

11 MX Data11 3. Trykk på denne knappen for å lage trasèer 4. Følg anvisningen ved å trykke på knappen OK

12 MX Data12 5. Trykk på denne knappen for å velge punkt 6. Fyll inn navnet på den nye trasèen og trykk knappen OK. 7. Trykk på denne knappen.

13 MX Data13 Trasèen opprettes automatisk i Telemator

14 MX Data14 8. Fyll inn de feltene du har bruk for. Feltet lengde trenger du ikke å fylle inn, fordi dette hentes automatisk fra kartet når du tegner inn trasèen. 9. Trykk på denne knappen for å gå tilbake til kartet.

15 MX Data15 Her er den nye trasèen. 10. Trykk på denne knappen for å skalere kartet slik at du ser trasèen bedre.

16 MX Data16 11. Trykk på denne knappen for å tegne inn trasèen der det går i virkelikheten. 12. Trykk på denne knappen hvis du vil å tegne inn trasèen der det går i virkelikheten. Trykk på denne knappen hvis du vil bruke den rette linjen mellom de 2 punktene som strek for trasèen. Inntegning av trasèen i kartet

17 MX Data17 13. Trykk på denne knappen for å tegne trasèen.

18 MX Data18 14. Tegn inn den virkelige plasseringen ved å klikke på startpunktet, knekkpunkt og dobbeltklikke på stoppunktet. Resultatet vises som en svart strek. 15. Trykk på denne knappen for å bekrefte streken.

19 MX Data19 16. Fyll inn om trasèen er innmål, tegnet, planlagt el. 17. Trykk på denne knappen for å bekrefte at du vil benytte den tegnede streken for denne trasèen.

20 MX Data20 Nå er trasèen inntegnet.

21 MX Data21 Diverse tilleggsfunksjoner i TM-GIS • Knappene i dialogen for å vedlikeholde punkt Knappene i dialogen for å vedlikeholde punkt Knappene i dialogen for å vedlikeholde punkt • Knappene i dialogen for å vedlikeholde trasèer Knappene i dialogen for å vedlikeholde trasèer Knappene i dialogen for å vedlikeholde trasèer • Splitte en trasè Splitte en trasè Splitte en trasè • Hente strek fra andre kartlag Hente strek fra andre kartlag Hente strek fra andre kartlag Klikk på ønsket alternativ:

22 MX Data22 Knapp for å vedlikeholde punkt. Knapp for å vedlikeholde trasèer. Knappene i dialogen ”Vedlikehold av punkt” Knapp for å zoom til valgt punkt i kartet. Knapp for å gå til valgt punkt i Telemator. Knapp for å slette punkt. Knapp for å oppfriske data om valgt punkt fra databasen i Telemator. Knapp for hjelp. Knapp for å opprette et punkt på kartet og i Telemator. Knapp for å flytte et punkt på kartet. Knapp for å hente koordinater fra punkt i vilkårlig lag i valgt område. Hold venstre museknapp nede og dra over det området du ønsker å velge fra. Knapp for å hente adresse fra et adressepunkt. Du må ha et GAB register tilknyttet kartetsystemet Knapp for å velge et punkt på kartet.

23 MX Data23 Knappene i dialogen ”Vedlikehold av trasèer” Knapp for å vedlikeholde punkt. Knapp for å vedlikeholde trasèer. Knapp for å zoom til valgt trasè på kartet. Knapp for å gå til valgt trasè i Telemator. Knapp for å synkronisere data om valgt trasè mellom kart og databasen i Telemator. Knapp for hjelp. Knapp for å velg et trasè på kartet. Knapp for å splitte en trasè på kartet og i Telemator. Se ”Splitt en trasèSe ”Splitt en trasè. Knapp for å opprette en trasè på kartet og i Telemator. Knapp for å slette trasè. Knapp for å tegne inn hvor trasèen går i virkeligheten. Se tur 2.

24 MX Data24 Splitte en trasè 1. Opprett et punkt som trasèen skal splittes i. Se oppretting av punkt. oppretting av punkt 2. Velg trasèen som skal splittes med denne knappen. Se oransje trasè. 3. Bruk denne knappen for å splitte trasèen.

25 MX Data25 4. Trykk på knappen OK og velg deretter punkt på kartet (med musa) som skal brukes til å splitte trasèen.. 5. Trykk på denne knappen for å bekrefte at du har valgt riktig punkt. 6. Trykk på denne knappen for å bekrefte at du vil splitte trasèen.

26 MX Data26 7. Fyll inn om trasèen er innmålt, tegnet, planlagt el. Trykk deretter på knappen OK. 8. Trykk på denne knappen for å bekrefte at du vil beholde trasèen.

27 MX Data27 9. Ny trasè opprettes i Telemator. Fyll inn de feltene du har bruk for unntatt lengde fordi den hentes fra kartet når du tegner inn trasèen der. 10. Trykk på denne knappen for å gå til denne trasèen i kartet.

28 MX Data28 Her ser du den splittede trasèen. Du må tegne opp igjen hvor trasèene går i virkeligheten. Se inntegning av traseen i kartet.inntegning av traseen i kartet

29 MX Data29 Hente streker fra andre kartlag Hvis du får levert innmålte traseer på en fil som ArcView kan benytte, kan du legge dette inn som et eget kartlag og etterpå overføre del for del til Telemators kartlag (TM traseer). 1. Hent inn kartlaget her. 2. Velg strek i kartlaget ved å trykke på denne knappen (musepila blir da en hånd som du kan bruke for å peke på den streken du skal velg). 3. Trykk på denne knappen for å legge sammen flere streker. Gjennomfør pkt. 2 mellom hver gang. 4. Bruk denne knappen for å splitte en strek hvis du ønsker å fjerne deler av den. Klikk litt over der du ønsker å splitte streken, hold venstre museknapp nede og dra til under der du ønsker å splitte. Bevege musa til splittstreken treffer akkurat der du ønsker å splitte. Slipp museknappen. Klikk en gang utenfor de 2 valgte rektanglene. 5. Bruk denne knappen for å velge den delen av streken du ønsker å slette. Trykk på Del tasten for å fjerne ønsket del. Gjenta pkt. 4 hvis du ønsker å fjerne flere deler av streken. 6. Trykk på denne knappen for å bekrefte at den gjenværende svarte streken blir trasèen.

30 MX Data30 Legg kabler og rør i valgte trasèer • Funksjonen er ikke ferdiglaget pr. 13/3.03 i TM-GIS versjon 2

31 MX Data31 Brukerveiledning slutt Ønsker du mer veiledning kan du ringe +47 51 87 45 13 eller +47 76 95 13 50 eller sende en mail til support@mxdata.no


Laste ned ppt "MX Data1 Opplæring i bruk av TM-GIS * • Oppretting av punkter Oppretting av punkter Oppretting av punkter • Oppretting av trasèer Oppretting av trasèer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google