Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AGRESSO Introduksjon _____________________________________________________________.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AGRESSO Introduksjon _____________________________________________________________."— Utskrift av presentasjonen:

1 AGRESSO Introduksjon _____________________________________________________________

2 Agresso Du kan starte opp AGRESSO på en av følgende måter:
Dobbeltklikke med venstre musknapp på AGRESSO-ikonet i Programbehandling. Markér AGRESSO-ikonet ved å klikke på det én gang og deretter velge kommandoen Åpne fra Filmenyen i Programbehandling. Markere AGRESSO-ikonet ved å klikke på det én gang og deretter trykke Return. Pålogging For å få tilgang til funksjonene i AGRESSO må du logge deg på med brukernavn, firmakode og passord. Oppgi brukernavn, to-tegns firmakode og trykk Tab. Deretter må du skrive inn passordet ditt. Dette vil ikke vises når du logger deg på. Kvittér med Return eller OK. _____________________________________________________________

3 Menylinje Knapperad _____________________________________________________________ Statuslinje Datakilde Bruker Firmakode Dato

4 _____________________________________________________________

5 Fil-menyen Opsjoner Kommandoen Opsjoner gir deg muligheten til bl.a å sette oppstartsparametre for AGRESSO. Når du velger OK etter at valgene er gjort, vil oppsettet lagres i filen agresso.ini i din Windows-katalog. I Størrelse vindu kan du velge størrelsen på AGRESSOs programvindu ved oppstart.Normal gir AGRESSOs default størrelse.Maksimert gir hele skjermen.Minimert legger opp AGRESSOs ikon på skjermen.I Tabellfelt velger du hvor mange rader som skal legges til når du velger kommandoen Ny rad i Redigermenyen samt den skrifttypen du ønsker som standard for tabellfeltbilder.I Data kilde defineres databaser AGRESSO skal gå mot. Må på forhånd være definert med ODBC-drivere i Windows Kontrollpanel. I oppsettet av datakilden angir du bruker og passord til databasen. Hvis du har lesetilgang til diskområdene for rapportutskrifter og rapportlogger på serveren må katalogene angis i datakildeoppsettet. Bruk knappene Bla gjennom for å finne riktige kataloger. I Oppstart språk velger du språket i påloggingsbildet. _____________________________________________________________

6 Opsjoner skjermbilde Skriv ut
Definerer oppsettet av registreringsbilder. Kan velges når et registreringsbilde er aktivt. Skriv ut Skriv ut kommandoen brukes for å skrive ut AGRESSOs skjermbilder eller innhold i tabellfelt. Når du velger Skriv ut fra et tabellfelt i et skjermbilde, får du opp dialogboksen under. Ved å svare ja på spørsmålet i dialogboksen, vil hele resultatet av søket skrives ut formatert for skriver. Hvis du svarer nei, vil det aktive vinduet skrives ut som det vises på skjermen. _____________________________________________________________

7 Skriver oppsett Avslutt
Gir tilgang til Windows' meny for oppsett av skrivere. Avslutt Avslutter AGRESSO. _____________________________________________________________

8 Redigeringsmenyen Klipp ut Kopier Lim inn Slett
Klipper ut merket området og legger det på utklippstavlen. Innholdet kan deretter limes inn i for eksempel regneark, tekstbehandlere, osv. Kopier Kopierer merket området til utklippstavlen i Windows. Innholdet kan deretter limes inn i f.eks. regneark, tekstbehandlere, osv. Lim inn Limer innholdet på utklippstavlen inn i en aktiv celle i et tabellfeltskjermbilde. Benyttes også ved overføring av budsjett fra andre verktøy. Slett Sletter innholdet i et tekstfelt uten å legge det på utklippstavlen i Windows. _____________________________________________________________

9 Blank Ny rad Slett rad Angre rad Blanker innholdet i skjermbildet.
Legger til ny(e) rad(er) i tabellfelt. Antall rader som legges til pr gang defineres i Opsjoner Agresso. Slett rad Sletter en rad fra tabellfelt. Kommandoen Lagre må velges fra Datamenyen for at slettingen skal bli permanent. Angre rad Fjerner en rad fra tabellfeltet. Rader slettes ikke permanent fra registeret. Brukes også på en ny inntastet linje som ennå ikke er lagret. _____________________________________________________________

10 Datamenyen Funksjon Hurtig Beskrivelse Tast
_______ _________ ________________________________________________________________ Finn F7 Utfører søk på grunnlag av gitte søkekriterier. Lagre F12 Lagrer endringer permanent. Zoom Ctrl+F6 Zoomer inn detaljer for rad i tabellfelt. Ikke Alt+F6 som det står i menyen ! Filter Ved hjelp av kommandoen Filter kan du utføre søk på basis av markerte celler i tabellfeltet. Første Viser første rad i tabellfeltet ved zoom på detaljer. Forrige Viser forrige rad i tabellfeltet ved zoom på detaljer. Neste Viser neste rad i tabellfeltet ved zoom på detaljer. Siste Viser siste rad i tabellfeltet ved zoom på detaljer. Behold F11 Flytter posteringslinje fra Registreringslinjen ned i tabellfeltet. Endre rad Shift+F11 Flytter posteringslinje opp fra tabellfeltet til Registreringslinjen. Velg F6 Velger merket forekomst i tabellfeltet. Grafikk Åpner vindu for grafisk presentasjon av data i aktivt tabellfelt. _____________________________________________________________

11 Verktøymenyen Endre passord Vis menydetaljer
Verktøymenyens innhold vil variere avhengig av hvilket skjermbilde man er i når en henter den opp. Hurtig taster : Shift + F1 for meny valg nummer 1 i menyen, Shift + F2 for menyvalg nr 2… I hovedmenyen vil innholdet være : Endre passord En kan nå endre pålogget brukers passord. En må først oppgi gammelt passord og deretter det nye passordet 2 ganger. Vis menydetaljer Ved å slå på Vis menydetaljer vil en få ytterligere opplysninger om dette menypunktets funksjonalitet. Menydetaljer. Egentlig aktuelt programs verktøymeny Vis menydetaljer slått av _____________________________________________________________

12 Vis spørremaler Vis rapportvarianter
En spørremal er en helt eller delvis ferdig utfylt spørring. Dvs at en f. eks har forhåndsutfylt at det f.eks det skal spørres på et gitt Formål. Vis spørremaler angir om private spørremaler skal vises i menyen. Vis rapportvarianter En rapportvariant er en helt eller delvis ferdig utfylt spørring. Dvs at en f. eks har forhåndsutfylt at det f.eks det skal rapporteres på en gitt gruppe leverandører. Vis rapportvarianter angir om private rapportvarianter skal vises i menyen. Spørremal. Hører hjemme under et spørresymbol _____________________________________________________________ Rapportvariant. Hører hjemme under et rapportsymbol

13 Vis menyen Utvid alle menyer Lukk alle menyer Vis knapperad
Åpner alle menyer og viser menydetaljer. Kan være hensiktsmessig når en er usikker på hvor et menypunkt ’befinner’ seg. Lukk alle menyer Lukker alle menyen. Vis menyen Vis knapperad Slår av/på visningen av knapperaden. Vis status linje Slår av/på visningen av statuslinjen _____________________________________________________________

14 Vindu menyen I denne menyen kan en organisere Agresso vinduer på samme måte som en gjør det i Windows. Dersom en har åpne vinduer i Agresso kan en her velge hvilket man ønsker å gå til. Når man står i et Agresso vindu og trykker F8 vil en hoppe til Agresso hovedmeny og det Agresso vinduet en var i vil forbli åpent. For å nå et slikt vindu kan en altså velge det i Vindu menyen eller en kan benytte Ctrl+Tab for å hoppe mellom ulike Agresso vinduer. _____________________________________________________________

15 _____________________________________________________________
Dobbelklikk her for å avslutte Agresso eller Alt+F4 Klikk her for å stenge vindu Dobbelklikk her for å lukke vindu eller Ctrl+F4 Klikk her for å maksimere vindu Klikk her for å legge vindu ned som ikon _____________________________________________________________ Klikk her for å åpne ikonet

16 Hjelp menyen Funksjon Hurtig Beskrivelse Tast
_______ _________ ________________________________________________________________ Innhold Henter frem Agresso sitt hjelpe system. Viser hjelp presentert som Agresso hovedmeny Hjelp F1 Henter frem hjelp om aktuelt skjermbilde Felthjelp F9 Henter frem valg alternativer i listeform, som en kan velge fra. _____________________________________________________________

17 Forklaring til symboler i knapperaden
Skriv ut Lagre Zoom Finn Velg Filter Ny rad Blank skjerm Hjelp Første Neste Forrige Siste Behold Endre rad Vis tabell Grafikk _____________________________________________________________


Laste ned ppt "AGRESSO Introduksjon _____________________________________________________________."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google