Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no Guttorm@Hveem.no twitter.com/ghveem

2 Master IKT i læring HSH Sandnes skole Kirkenes vidaregåande Master IKT i læring HSH Sandnes skole Kirkenes vidaregåande

3 Tankekart?

4 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

5 Mindtools Tenk og skap bit.ly/ghmindtoolsbit.ly/mindtools

6 Mindtools Aktiv og kritisk bit.ly/tenkingbit.ly/ghhattie

7

8 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

9 Organisera informasjon? bit.ly/grafiskorg

10 Eit lite utval?

11

12 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

13 Novak - Relasjon bit.ly/ghcmapbit.ly/grevholmbit.ly/begrepskart

14

15 1 2 3 4 Mindtools Grafiske organisatorar Begrepskart Tankekart

16 Tony Buzan - Husk bit.ly/ghbuzan

17

18 Kva passar?

19 Kunnskapsløftet søkje etter informasjon … utøve kjeldekritikk…velje ut relevant informasjon … å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide...å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder…presentasjon av egne og andres arbeid…å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere … og presentere fagleg innhald…å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk…produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner... utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat…utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver... udir.no/grep

20 Prosjektarbeid? God start ‣ Finna informasjon ‣ Fant masse informasjon ‣ Ehhh. For mykje? ‣ Prøv på nytt?

21 Kva tid? Steg 6 Steg 5 Steg 4 Step 3 Steg 2 Steg 1 Problemdefinerin g Søkefase Analyse Vurdering Konklusjon Suksess!Suksess!

22 Analyse Heng det saman? ‣ Framstillingar ‣ Element ‣ Progresjon ‣ Kartet med teksten bit.ly/vurdering

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Til kva? Elev ‣ Notat ‣ Skrivestøtte ‣ Konstruera kunnskap ‣ Diskusjonsgrunnlag ‣ Oppsummering ‣ Puggeark ‣ Samanhengar ‣ Dysleksi? Lærar ‣ Planlegging ‣ Undervising ‣ Med elevane

45 • Mindmanager • Mindomo.com/Creaza • Bubbl.us • mindmeister.com • comapping.com Program?

46 guttorm@hveem.no twitter.com/ghveemem guttorm@hveem.no twitter.com/ghveemem Guttorm.Hveem.no guttorm.hveem.no/tankekart/


Laste ned ppt "Guttorm Hveem Digitale tankekart i læring og undervising guttorm.hveem.no twitter.com/ghveem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google