Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2005

2 Dette sa vi for et år siden om utsiktene for 2005 •”Det hersker usikkerhet med tanke på utviklingen av bokmarkedet i 2005.” •”Gyldendal forventer en nedgang i resultatet i 2005 på grunn av store investeringer i skolereformen. Det forventes også nedgang i Bokklubbenes resultat.” •”Gyldendal vil investere offensivt i salgsleddene i en ny konkurransesituasjon.” •”Det er et mål at vi skal vise ny resultatvekst fra 2006.”

3 Bak oss hadde vi en vellykket konsolidering, med jevn vekst i driftsresultat Utvikling driftsresultat 37,2 46,0 79,6 94,1 114,0 Alle tall i henhold til regnskapsstandard som gjaldt ut 2004.

4 Slik konkluderte vi i fjor •”Drifts- og totalresultat viser markant bedring.” •”God driftskontroll og effektivisering på alle hovedområder.” •”ARK etablert og utviklet som nytt hovedområde.” •”Gyldendal ASA har fullført omdanningen til bokkonsern.” •”Vi har innfridd hovedmålene.”

5 Utviklingstrekk i bokbransjen: Fra forlagshus til bokkonsern GyldendalAschehougBonnier/Cappelen - forlagshus- forlagshus - forlagshus - distribusjon- distribusjon - distribusjon - bokklubb- bokklubb - bokklubb - bokhandel- bokhandel Egmont/DammSchibsted - forlagshus- forlagshus - distribusjon- distribusjon - bokklubb - bokhandel Bokkonsernene arbeider i flere eller alle delbransjer i bokbransjen. Tre av konsernene er del av nordiske mediekonsern: Bonnier, Egmont, Schibsted.

6 Gyldendals hovedområder •ForlagshusGyldendal Norsk Forlag •Leksika/ordbøkerKunnskapsforlaget •Distribusjon/logistikkForlagsentralen •BokklubbDe norske Bokklubbene •BokhandelArk Bokhandel

7 Gyldendals hovedtall 2005 20042005 Driftsinntekter1502,41514,7 Driftsresultat122,473,5 Resultat før skatt 101,662,1 Alle tall for 2004 og 2005 er i henhold til ny regnskapsstandard - IFRS

8 Gyldendal Norsk Forlag 20042005 Driftsinntekter463,8449,7 Driftsresultat17,010,4

9 GNF -Nedgangen i inntekter og resultat er i helhet knyttet til utviklingen på undervisnings- markedene. - Redaksjonell kapasitet/innsats er økt i Gyldendal Undervisning. Over 500 nye utgivelser i 2006. -Regnskapet 2005 belastes med betydelige investeringer som skal gi høstingsgevinst fra 2006. -Gir negativ effekt mot 2004 på 17 MNOK. Planlagt.

10 GNF •Redaksjoner/forlag for skjønn & generell litteratur samlet i Gyldendal Litteratur. Samordnet satsing mot dette hovedmarkedet. Klar bedring i resultat. •Gode resultater innen oversatt skjønnlitteratur, barnebøker, dokumentar og pocket i 2005.

11 GNF •Gyldendal Akademisk er markedsleder innen profesjonslitteratur. •Vellykket satsing på verk til sykepleiefaget i 2005. •I fjerde kvartal: Kjøp av selskapene Framco og Easyfind, som arbeider med elektronisk rettsinformasjon. •Styrket stilling innen digital publisering, hvor vi har Norsk Lovkommentar (tidligere Karnov).

12 Ark Bokhandel 20042005 Driftsinntekter652,6737,9 Driftsresultat26,730,2

13 ARK •ARK har tatt en offensiv posisjon etter 1. mai. •Har fått en positiv tilbakemelding fra kundene. •Har økt boksalget med 21%, og andelen bøker av solgte varer fra 71% til 74%. •Økningen størst på skjønnlitteratur. Norske romaner opp 40%, utenlandsk skjønnlitteratur opp 47%. •Antallet kunder økte med 500.000. •Solgte 50.000 ulike titler.

14 ARK •Antallet butikker har økt fra 69 til 78. •Ark Direkte etablert for å møte kunde-forventninger på profesjonsmarkedet og skolebokmarkedet. ARK fortsatte sin lønnsomme vekst i 2005

15 Kunnskapsforlaget (50%) 20042005 Driftsinntekter43,959,4 Driftsresultat-0,31,9

16 KF •Vellykket lansering av fjerde utgave av Store Norske Leksikon. •8 av 16 bind er gitt ut. •Inntektene fra verksalget føres i takt med utgivelsene. 50% av inntektene av salget så langt, føres i 2006 og 2007. •Bygger opp kunnskapsportefølje for barn.

17 Forlagsentralen (50%) 20042005 Driftsinntekter84,474,3 Driftsresultat13,56,3

18 FS •Foretok priskutt på sine tjenester i 2005. •God drift. •Påbegynt bygging av nytt anlegg i 2005. •Økte kostnader/dobbeldrift 2005 – 2007. •Skal deretter gi vesentlig effektivisering av lagring, distribusjon og logistikk.

19 De norske Bokklubbene (48,5%) 20042005 Driftsinntekter325,8265,0 Driftsresultat53,912,7 I 2004 var det på begge linjer med en gevinst av eiendomssalg i DnB på 39 MNOK.

20 DnB (48,5%) 20042005 Driftsinntekter286,8265,0 Driftsresultat14,912,7 Driftens utvikling korrigert for salgsgevinst:

21 DnB •Lønnsomheten opprettholdes. •Forverrede konkurranseforhold møtt med betydelig tilpasning av kapasitetskostnader i forkant. •Fortsatt økt intern effektivisering knyttet til nett-teknologi.

22 DnB •Har møtt nye konkurranseforhold offensivt. •Tiltakende positiv respons nettbaserte tjenester. Bokklubbene.no har bokbransjens største nettsalg. •Med kjøpet av Bokkilden er grunnlaget lagt for et rykk innen ren nettbokhandel. Mål i 2006: Stabilisere nivået på boksalg/ inntekter på 2005-nivå. Skal forsterke posisjonen som mest attraktive og største aktør innen direktesalg til privatkunder.

23 Gyldendal-huset •Byggeprosjektet på Sehesteds plass er i gang. •Basert på Sverre Fehns arkitektur. •Skal gi spennende muligheter for å kommunisere med forfattere og offentlighet. •Nybygget legger til rette for smartere intern samhandling. •Nybygget finansieres av framtidige leieinntekter. •Planlagt innflytting til jul 2007.

24 Om bokavtalen ” Siden den nye avtalen kom, har en hel bransje, og en industri av synsere, ment uhemmet at bokverden slik vi kjenner den går enten lukt til himmels eller helvete, uten at det har vært et eneste sikkert tall å hekte profetiene på”. Ane Farsethås, DN 3. februar 2006 Gyldendal har ikke deltatt i denne ”industrien”.

25 Bokavtalen er resultat av •Politisk diktat/oppdrag fra regjeringen Bondevik. •Skjørt kompromiss mellom bransjeforeningene. Vi har gitt avtalen, uten begeistring, vår støtte. Den er å foretrekke framfor tenkelige alternativ

26 Vi har vektlagt •Konsistent støtte til kompromisset bak avtalen. •Brukt alle våre ressurser på å omstille og gripe mulighetene den nye situasjonen gir. •Har søkt å bidra til redusert turbulens i bransjen. Konsentrasjon om verdiskapning.

27 Effekter av bokavtalen på makroplan •Økt innovasjon i bokhandelleddet •Fallende snittpriser til glede for leserne •Fallende marginer for forlag og bokhandel •Økt antall solgte bøker forlag og bokhandel •Utfordring for bokklubbene Det er nyttig at utviklingen på bransjenivå skal evalueres

28 Gyldendal har flere positive læringer gjennom 2005 •Leserne responderer på vår prisprofil •Fornyelse av forholdet mellom frontlist og backlist i forleggeriet. •Innovasjon i bokhandel styrker bransjens konkurransekraft visavis andre bransjer •Raskere innovasjon bokklubb: nett + medlemskap Tar disse erfaringene med oss inn i 2006: Et år med vekst og deregulering av undervisningsmarkedene

29 Framover – Gyldendal vil satse på disse områdene  Redaksjon: Nyutvikling/foredling backlist.  Effektivisere distribusjon, logistikk.  Nettbasert markedsføring/salg av bøker.  Videreutvikle bokhandelkjede med god beliggenhet i de større byene i Norge.

30 Gyldendal 2006 •Ny etterspørsel etter undervisnings-litteratur. •Hard priskonkurranse/marginpress/ møtes med effektivisering. •Økte inntekter forlagsiden og bokhandel. Stabilisering volum bokklubb. •Resultatet preget av betydelige investeringer. •Mål – begynne ny vekst i driftsresultat.


Laste ned ppt "Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google