Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler
Ragnhild Nicolaisen Tromsø 5. juni 2008

2 Videreutdanning/fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten

3 Fagskoleutdanning Kortere fagskoleutdanning som bygger på videregående opplæring. For renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Bygger på opplæring fra studieretning for helse og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende. (Tverrfaglig) Fagutdanning er praktisk og yrkesrettet. Teori og praksis Ett års studietid To års deltid

4 Hva har skjedd? Godkjent av og i samarbeid med SH dir
Skal søkes godkjent av NOKUT To pilotklasse UNN i samarbeid med Edunor

5 Mål for utdanningen Yrkesutøveren skal beherske generelt renhold og spesialrenhold, samt kunne ivareta spesialutstyr i helseinstitusjoner.

6 Modul 1 og 2 Modul 1: Felles innholdsdel: helse- og sosialfaglige emner, samfunnsfaglige emner. 9 uker Modul 2: Hygiene, mikrobiologi, praktisk smittevern og spesialrenhold 12 uker

7 Modul 3,4 og 5 Modul 3: Utstyr og instrument 8 uker
Materiallære, hovedgrupper av kirurgiske instrumenter, utstyr til de ulike anestesiformer, og renhold av anestesiutstyr. Modul 4 : Sterilisering Sterilforsyning i helsevesenet. Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroller Pakking, håndtering og lagring av sterilt gods. Modul 5: Fordypning i spesialrenhold 3 uker

8 Bruk av kompetanse etter utdanningen
I ulike avdelinger i somatiske sykehus: operasjonsavdeling, anestesiavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikk, sterilsentral, isolasjonsavdeling, mikrobiologisk avdeling, renholdsavdeling. Psykiatriske institusjoner, sykehjem og kommunehelsetjenesten.

9 Hva skjer videre? Håper på NOKUT godkjenning.
Etter det vil skoler som er interessert ta fagplanen i bruk. Interesserte kan kontakte Edunor, Finnsnes.


Laste ned ppt "Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google