Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen
Velkommen: Terje Bacheloroppgave 2013, Bygg – landmåling

2 Hvem er vi? Yngvar Amlien og Terje Omtveit Gilde Oppdragsgiver:
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Hvem er vi? Yngvar Amlien og Terje Omtveit Gilde Oppdragsgiver: Geo Survey A/S v/Pål Tanem Veiledere: Bjørn Godager Stein Ivar Øvergaard Terje

3 Kartprojeksjoner Målestokkfeil UTM
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Kartprojeksjoner Målestokkfeil UTM Opptil 400 ppm. (4cm per 100 meter) Problemer i bygg- og anleggsbransjen Ferdig element Større prosjekt med stor utstrekning Masseberegning Terje Målestokkfeil – en kartprojeksjon er ikke målestokkriktig – en meter i kartet er ikke nødvendigvis en meter i terrenget. Utm har en ppm på opptil 400. Dette skaper problemet innen: Strenge toleransekrav. Element: Bruer, moduler etc. Større prosjekt med stor utstrekning Masseberegning - viktig del med tanke på kostnader/inntjening.

4 Kartprojeksjoner Opprettelsen av NTM
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Kartprojeksjoner Opprettelsen av NTM BA-Nettverket Kartverket Tilnærmet målestokkriktig Yngvar: UTM ble innført, og bygg og anleggsbransjen trengte et målestokkriktig koordinatsystem Kartverket og bygg- og anleggsbransjen med BA-Nettverket i spissen gjorde da en avtale om å opprette en sekundær kartprojeksjon som er tilnærmet målestokkriktig. Kartverket skulle opprette projeksjonen, mens bransjen skulle spre informasjon og ta det i bruk der det er hensiktsmessig. 25 soner i NTM, 3 soner i UTM. NTM 11 ppm – UTM 400 ppm Figur: Kartverket (WMS) / Amlien

5 Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon
Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Problemstilling Påstand: Det er lite bruk av NTM i bygg- og anleggsbransjen. Er det behov for at NTM-projeksjonen benyttes som standard i bygg- og anleggsbransjen, og hva skal eventuelt til for å oppnå dette? Terje Med andre ord ønsket vi å: Verifisere påstanden om at NTM er lite brukt. Status i dag. Er det behov for en standard (målestokkriktig) i bransjen? Bør NTM brukes som standard? Hva skal til for å oppnå en standard i bransjen. Med standard brukt som hovedregel – enten via lov eller selvpålagt. YNGVARV: Vi ser altså ikke på om NTM er en teknisk god løsning… etc… finnes masse litteratur om målestokkfeil i UTM og problemene dette fører til(blant annet Jan Arve Haakonsen). NTM er allerede innført. Bygger på ingeniørrollen – tverrfaglig – informasjon og kommunikasjon mellom ulike yrkesgrupper. Relevant i dag! Landmålere spesielt må kommunisere med mange ulike folk/yrkesgrupper som har en annen virkelighetsforståelse.

6 Målgruppe Fagfolk innenfor oppmåling Også personer som driver med:
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Målgruppe Fagfolk innenfor oppmåling Også personer som driver med: Planlegging Prosjektering Utførende byggearbeid Yngvar Målgruppen er først og fremst fagfolk innenfor kart og oppmåling (, men også andre interesserte. ) Eget kapittel med lettlest teori beregnet for personer innen… kunnskapsøkning! - Som ikke har så mye kunnskap om…

7 Metode Kvalitativ metode Personlig intervju
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Metode Kvalitativ metode Personlig intervju Diskursanalyse / Tekstanalyse Litteraturanalyse Terje Kvalitativ metode – ikke tallfestbar. Vi har ikke tall vi kan sammenligne. Brukt personlige utstrukturerte intervju. Brukt en spørsmålsmal – tilpasset hvert intervju. Totalt 47 intervjuobjekt – Intervjuene er gjort om til tekst/referat fortløpende. Samlet i grupper etter tilhørlighet (byggherre, entreprenør, arkitekt etc). Diskurs/tekstanalyse ut fra dette – forsøkt å få fram meninger, erfaringer, holdninger fra intervjuobjektene Litteraturanalyse: SVV, JSV, Norsk Standard, Helse Sør-Øst og på bakgrunn av dette kommet fram til en konklusjon.

8 Metode: Fordeler og ulemper
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Metode: Fordeler og ulemper Høy svarprosent – rask tilbakemelding Mer helhetlig forståelse / Fleksibilitet Rett intervjuobjekt – rett kunnskap Ikke etterprøvbar Vanskelig å generalisere Ressurskrevende Forskerne er ikke objektive Terje Fordeler Denne metoden sikrer oss høy svarprosent og rask tilbakemelding (øyeblikkelig). Relativt kort periode å gjennomføre prosjektet og ikke tid til å vente på at nok personer skulle svare. Gjorde også at vi kunne ha et litt stort utvalg i forhold til metoden. Metoden tillater oss å kunne få en mer helhetlig forståelse av situasjonen ved at datainnsamlingen er fleksibel og kan tilpasses hvert intervjuobjekt gjennom ulik vinkling av spørsmålene. Belyse temaet fra flere sider og få frem ulike synspunkt. Vi sikrer oss mot at rett person svarer, og at personene ikke leser seg opp på temaet før de svarer – vi får vite hva de mener NÅ, ikke etter at de har sjekket hva de ”bør” kunne. Ulemper Metoden er ikke etterprøvbar. Selv om den ble gjennomført en gang til har intervjuobjektene fått ny kunnskap og temaet og vil ikke nødvendigvis svare det samme igjen. Siden vi har et relativt lite utvalg kan det være vanskelig å generalisere – sette alle arkitekter i en bås og lignende. Resursskrevende arbeid – vi jobber gratis… tok mye tid.. Intervjuobjektene kan ha insentiver til å pynte på svarene for å sette seg selv eller bedriften i et bedre lys. Svare det som er forventet.

9 Resultat Jevnt over lite bruk av NTM
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Resultat Jevnt over lite bruk av NTM Folk er fornøyde med NTM og mener det er en god løsning En del byggherrer krever bruk av NTM Kunnskapsnivå Treghet i bransjen Ikke aktuelt med lovpålagt bruk Yngvar Kunnskapsnivået er varierende. God blant de som driver med kart og oppmåling, mens den er dårligere blant prosjekterende og arkitekter. Mange prosjekter henger igjen i UTM. Bra overensstemmelse i svarene mellom grupperingene – gjør det lettere å generalisere. Forklare noe mer?....

10 (Arkitekt om holdningen blant arkitekter)
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen «Arkitekter gjør kun det de synes er interessant og setter bort oppgaver som lysberegninger, energiberegninger og kart til konsulenter.» (Arkitekt om holdningen blant arkitekter) Terje Arkitektene er dermed ikke interessert i kart og koordinater og vil heller ikke sette seg inn i dette av egen interesse.

11 Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon
Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen «Fagfolk må ta en mer rådgivende rolle, dele sin kunnskap og informere.» (Prosjekterende ingeniør om hvordan man kan få NTM i bruk) Yngvar: Mener at de med kunnskap aktivt må dele denne for å øke bruken av NTM. Ikke holde den for seg selv. Spre informasjon til de de er i kontakt med, og kanskje holde kurs og foredrag.

12 Konklusjon NTM er lite brukt
Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Konklusjon NTM er lite brukt Det er behov for et standard koordinatsystem i bransjen EUREF89 NTM er et logisk valg Et overordnet ansvar Informasjon og tid Yngvar En standard forenkler prosessen og eliminerer en feilkilde Alle er enige om at det er lite bruk av NTM i bygg- og anleggsbransjen Mange ønsker mer bruk av NTM. Tyder på at det er behov for et koordinatsystem med tilnærmet målestokkriktig projeksjon. Siden det fort blir forvekslinger mellom ulike koordinatsystem, er det behov for at det er et standard system som blir brukt i bygg- og anleggsbranjen. Dette må da være målestokkriktig. Siden kartprojeksjonen NTM er opprettet, er ERUEF89 NTM er et logisk valg som et standard målestokkriktig koordinatsystem i bygg- og anleggsbransjen. Det trengs mer informasjon om NTM. Vi har derfor laget et informasjonshefte som forslag til løsning. Noen burde ta et overordnet ansvar med å få innført NTM. Det vil uansett ta tid å få innført NTM som standard i bygg- og anleggsbransjen.

13 Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon
Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Takk for oss Nettside:


Laste ned ppt "Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google