Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Skanska Survey

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Skanska Survey"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Skanska Survey
Presentasjon av Skanska Survey

2 Skanska Survey Oslo Bergen Trondheim Stikning/Oppmåling 11
Skanska Survey Oslo Stikning/Oppmåling 11 Terrengmodell/BIM 4 Stab/Support 4 Instrument 2 Bergen Stikning/Oppmåling 12 Terrengmodell 1 Stab 1 Trondheim Stikning 3 Survey er et prosjekt i region Fjell og masse Til enhver tid om lag 40 ansatte fordelt på 3 avdelingskontor Stikning/oppmåling som primæroppgave Instrumentavdeling i Oslo Terrengmodellering, støttefunksjoner mot produksjon, digital dataflyt BIM, digital tunnelteknikk, skanning og sjøbunnskartlegging

3 Oppgaver Løse prosjektenes behov for stikning/oppmåling
Oppgaver Løse prosjektenes behov for stikning/oppmåling Forvalte konsernets instrumentpark Tekologisk utvikling Faglig oppdatering Rekruttering av nyutdannede Utleie av stikningsingeniører til Skanska’s prosjekter Ekstern satsning En av Norges største instrumentparker Egen avdeling for forvaltning av parken. Instrumentmakere Stor utvikling innen programvare på instrument og pc Kursing for å holde stikningsingeniøren oppdatert på programvare Rekruttering til Survey og anleggsprosjekter Avtale med Region Oslo om rekruttering til drift

4 Stikning Produksjonsstikning Utsetting for mindre prosjekter
Stikning Produksjonsstikning Vei Bygg Betong Utsetting for mindre prosjekter Ekstern satsning Skille mellom stikning og oppmåling Stikning for drift/produksjon Oppmåling utenom drift + spesialmålinger Hovedaktivitet er stikning for produksjonen i Skanska Tradisjonelle stikningsarbeider med moderne utstyr/teknologi Vi er tungt inne i de store prosjektene Skanska har i Oslo, Bergen og Trondheim Ekstern satsning mot andre entreprenører, konsulenter og byggherrer Utleie på måneds eller timebasis

5 Oppmåling Grunnlagsmålinger GPS-nettverk Prosjekteringsgrunnlag
Oppmåling Grunnlagsmålinger GPS-nettverk Prosjekteringsgrunnlag Kontroll/Dokumentasjon Igangsetting av prosjekter Spesialmålinger Etablering av grunnlagsnett før oppstart av et prosjekt – definere plassering Etablering av GPS-basestasjon for prosjekter som bruker maskinstyring Målinger for prosjektering. Innkjøp av tjenester som flykartlegging Kontrollmålinger og dokumentasjon. Etablering av egne kartdatabaser for store vegprosjekter Legger til rette for produksjonen ved oppstart av store prosjekter Spesialmålinger som sjøbunnskartlegging og skanning

6 Masseberegning/terrengmodell/BIM
Masseberegning/terrengmodell/BIM Masseberegning i anbudsfasen Sikkerhet for mengder i produksjonen Målebrev og oppgjør etter kontrakt Prosjektering for maskinstyring Støttefunksjon mot Skanska’s BIM satsning Riktig masseberegning i anbudsfasen sikrer riktig pris Rett input til planlegging av drift Sikkerhet for at alle mengder blir dokumentert riktig og kommer med fortløpende i økonomirapportering Utarbeidelse av målebrev og dokumentasjon som bygget Egenprosjektering for maskinstyring BIM koordinator som jobber med Skanskas BIM-satsning -

7 Instrument Forvaltning av instrumentparken
Instrument Forvaltning av instrumentparken Intern kompetanse på reparasjoner av instrumenter Kurset og sertifisert av Leica Alltid oppdatert instrumentpark Økonomisk bidrag til satsning på ny teknologi Egenproduksjon av hjelpemidler Instrumentavdelingen forvalter instrumentparken til Skanska Består av ca 700 enheter 70 totalstasjoner 100 GPS mottakere, hvorav ca 60 til maskinstyring Lasere og nivellerkikkerter Intern kompetanse på reparasjon av instrumenter Instrumentmakere som er kurset og sertifisert av Leica En fortløpende oppdatering av instrumentparken. Ca 4 års turnover på oppmålingsutstyr Sikkerhet for at instrumenter som leveres ut er i bra stand Liten nedetid som følge av skade på instrumenter Egenproduksjon av hjelpemidler til stikningsingeniøren Eksternt salt på ca Produksjon etter forespørsel - Masseproduksjon

8 Faglig oppdatering Innføringskurs for nyansatte stikningsingeniører
Faglig oppdatering Innføringskurs for nyansatte stikningsingeniører Kursing i programvare og instrument Supportfunksjon for Skanska’s stikningsingeniører Oppdateringer av software Ny teknologi/teknikk Vår aller største utfordring er å holde oss oppdaterte på hva som skjer innen programvare Dagens instrumenter stiller store krav til brukerens datakunnskaper Interne kurs for å bygge opp kompetanse – Større forståelse for hva som er nødvendig Supportfunksjon for stikningsingeniørene ute i prosjekt. Programvare, instrument, målemetode Legger ut informasjon om programoppdateringer til stikningsingeniørene Hele tiden på utkikk etter ny teknologi og metoder Interesse for faget

9 Kunnskap Svært variert bakgrunn Ulike retninger
Kunnskap Svært variert bakgrunn Teknikere, ingeniører, sivilingeniører Landmåling, bygg, data, GIS, instrument Ulike retninger Produksjonsstikning - videreutvikling til drift Produksjonsstikning i prosjekt Produksjonsstikning i Survey Oppmåling i Survey Terrengmodelloperatør Sammensetningen av ansatte i Survey er lite homogen Stor variasjon i utdannelse, erfaring og bakgrunn Utvikling mot drift eller oppmåling i Survey Terrengmodelloperatører og ingeniører som gjør ”spesialmålinger”

10 Marked Oslo Bergen Trondheim 80% internt i Skanska
Marked Oslo 80% internt i Skanska 20 % eksterne kunder inkl. døtre og arbeidsfellesskap Bergen 30% internt 70% eksternt Trondheim 40% internt 60% eksternt Kapasiteten til Survey i Oslo har de siste årene bergrenset seg til å støtte prosjekter i egenregi Av de 20% som er fakturert eksternt ligger og Bjørvikaprosjektet


Laste ned ppt "Presentasjon av Skanska Survey"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google