Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007
Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007

2 Innhold Målgruppe og bruksområde
Veilederns Del 1: Brukersentrert utvikling Hva? Hvordan? Hvorfor? Veilederens Del 2: Planlegging av brukersentrerte aktiviteter Innledende om sju skritt … med detaljer og diskusjoner om to-tre?

3 Veilederens målgruppe og bruksområde
Brukerperspektivet er prosjektleders ansvar! Målgruppe Enhver prosjektleder i eForvaltningsprosjekter … som ønsker innledende bistand … til å håndtere ansvaret for brukerperspektivet Bruksområder Som kortfattet referanse på brukersentret utvikling (spes. Del 1) Til gjennomlesning ved oppstart av prosjektet (spes. Del 2) ! Vanskelig balansegang mellom det generelle og det praktiske

4 Brukersentrert utvikling: Hva?
Utviklingsløp med aktiviteter for å Skaffe kunnskap om tjenestens kontekst Utarbeide brukerkrav Koble kunnskap om brukeren med design av løsninger Evaluere Iterativ prosess Brukersentrerte aktiviteter gjennom hele prosessens forløp Veilederens Del 1

5 Brukersentrert utvikling: Hvordan?
Fagfeltet HCI med stor verktøykasse! analyse krav design evaluering Brukersentrert utvikling må bety bruk av HCI-metoder! Veilederens Del 1

6 Brukersentrert utvikling: Hvordan?
Krav om, og tradisjon for, brukerinvolvering i offentlige utviklingsprosjekter Åpenhet mot publikum Likt tjenestetilbud til alle innbyggere Demokratisk deltagelse innen organisasjonen Krav og tradisjon -> praksis for demokratisk medvirkning Brukerrepresentanter i prosjektgrupper … og styringsgrupper Høringer Workshops Møter og informasjonsaktivitet ?!? Veilederens Del 1

7 Brukersentrert utvikling: Hvorfor?
Middel Mål Demokratisk medvirkning Medvirkning og eierskap HCI metoder Innspill tilpasset system-utviklingsprosessen Veilederens Del 1

8 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter
Utpeke ansvarlig Identifisere interess- enter Identifisere mål- setninger Identifisere bruker- grupper Prioritere bruker- grupper Velge aktiviteter Forankre plan Veiledningens sju trinn … leder frem til en plan for brukersentrerte aktiviteter i prosjektet Veilederens Del 2

9 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter
Utpeke ansvarlig Identifisere interess- enter Identifisere mål- setninger Identifisere bruker- grupper Prioritere bruker- grupper Velge aktiviteter Forankre plan Kanskje aller viktigste skritt Tidligst mulig Forprosjekt? Før etablering av forprosjekt? Unngår pulverisering av ansvar Samme rolle bør finnes hos leverandør og i mottaksprosjekt Veilederens Del 2

10 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter
Utpeke ansvarlig Identifisere interess- enter Identifisere mål- setninger Identifisere bruker- grupper Prioritere bruker- grupper Velge aktiviteter Forankre plan Veilederens Del 2

11 Identifisere brukergrupper
Veilederens Del 2

12 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter
Utpeke ansvarlig Identifisere interess- enter Identifisere mål- setninger Identifisere bruker- grupper Prioritere bruker- grupper Velge aktiviteter Forankre plan Veilederens Del 2

13 Hvilke aktiviteter skal vi velge?
Det kommer an på! Trengs brukermedvirkning og forankring? … eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? … eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Brukerrepresentanter i prosjekt-/styringsgruppe Referansegruppe med brukerrepresentanter/brukerutvalg Brukermøter Workshops for behovskartlegging Høringer Deltagende designaktiviteter Veilederens Del 2

14 Hvilke aktiviteter skal vi velge?
Det kommer an på! Trengs brukermedvirkning og forankring? … eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? … eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Intervjuer Gruppeintervjuer Surveys Workshops Feltstudier Kontekstanalyse Veilederens Del 2

15 Hvilke aktiviteter skal vi velge?
Det kommer an på! Trengs brukermedvirkning og forankring? … eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? … eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Prototyping Ekspertevaluering Walkthroughs Brukertester Pilottesting Veilederens Del 2

16 Konklusjon Håper dere har fått … takk for oppmerksomheten!
Bakgrunn om brukersentrert utviklng Motivasjon til å lese om planlegging av brukersentrerte aktiviteter i veilederen … takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google